עורך דין אלי אנושי

נסיעה והרכבת אנשים וחפצים על אופנוע – מעו"ד תעבורה

לאחרונה פנו אלי מספר רוכבים בשאלה לגבי נסיעה והרכבת אנשים וחפצים על אופנוע, האם החוק ממש מחייב רוכב אופנוע לרכב על האופנוע בדרך מסוימת, יתרה מזו במקרה מסוים עלתה השאלה האם הרוכב  שהרכיב את בנו שנפגע בתאונה, הרכיבו כדין.

אז בקצרה אבקש לסקור כיצד תקנות התעבורה מתייחסות לעצם נסיעה והרכבת אנשים וחפצים על אופנוע:

נסיעה באופנוע :

  1. (א) לא ינהג אדם אופנוע או תלת-אופנוע, אלא כשהוא יושב על מושב הקבוע באופנוע והמיועד לנוהג בו.

(ב)  לא ינהג ולא ירכב אדם על אופנוע או תלת-אופנוע, אלא כשרגליו נמצאות משני צדי האופנוע, או במקום המיועד לכך.

(ב1)  לא ירכב אדם על אופנוע אלא אם כן רגליו מנוחות על תומכי הרגליים המיועדים לנוסע באופנוע, ולא ירשה נוהג האופנוע לאחר לרכב עליו, אלא אם כן רגליו מונחות כאמור.

(ג)   לא ינהג אדם אופנוע או תלת-אופנוע, לא ירכב עליו ולא ירשה לאחר לרכב עליו, אלא אם כן הוא חובש קסדת מגן מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה, והיא קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה.

(ד)  הוראות תקנת משנה (ג) לא יחולו על נוהג רכב מסוג שרשות הרישוי, מטעמי בטיחות, פטרה את הנוהג בו מן החובה לחבוש קסדה בהתקיים התנאים שקבעה בפטור; הרשות תציין את דבר הפטור ברישיון הרכב.

הרכבת אנשים על אופנוע :

  1. (א) נוהג אופנוע או תלת-אופנוע בדרך, לא ירכיב עליו אדם אחר, אלא על גבי המושב המיועד לכך והקבוע מאחורי הנוהג, כשרגליו של האדם האחר נמצאות משני צדי האופנוע, או כשהוא יושב במושב הקבוע שברכב הצדי.

(ב)  נוהג אופנוע או תלת-אופנוע בדרך לא ירכיב עליו אדם אחר, אלא אם האופנוע עשוי לרכיבתם של אנשים במספר הרוכבים עליו, ולא ירכב אדם על אופנוע נהוג בידי אחר אלא אם הוא עשוי כאמור.

(ג)   בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 176 או 177, לא ירכיב על אופנוע או תלת אופנוע כמתואר בתקנות האמורות אדם אחר, אלא אם כן מלאו לבעל רישיון הנהיגה האמור שמונה עשרה שנים או אם הוא בעל רישיון נהיגה כאמור חודשיים לפחות, לפי המאוחר.

הובלת חפצים על אופנוע:

  1. לא יוביל רוכב על אופנוע חבילה, צרור או חפץ המונעים ממנו, או העלולים למנוע ממנו, שליטה מלאה על רכבו או שהם –

(1)   עולים בארכם על 70 ס"מ;

(2)   חורגים מחוץ לחלק הקדמי ביותר או לחלק האחורי ביותר של האופנוע.

נסיעה בצד רכב אחר

  1. הרוכב על אופנוע או תלת-אופנוע לא ייסע בצדו של רכב אחר, לרבות אופניים או אופנוע, אלא כדי לעקפו או לעבור על פניו כדין. לתומכי הרגלים.

אגב, שימו לב שאין להרכיב על האופנוע כאשר רגלי המורכב אינן מונחות על תומכי הרגליים. וזה כבר פתח לגבי רשלנות תורמת בתאונות דרכים אבל על כך בהמשך.

סיכום, כרוכב אופנוע המצוי בסיכון מעבר לנהג רגיל, יש להקפיד על כלל חוקי התנועה ולבטח על החוקים המציינים בפירוש הוראות נסיעה והרכבת אנשים וחפצים על אופנוע.

 

מאת: עו"ד אנושי אלי, שופט תעבורה בדימוס, עו"ד תעבורה

 טל' 03-5103344.

 

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.

(נסיעה והרכבת אנשים וחפצים על אופנוע, עו"ד תעבורה, אופנוע, רוכב אופנוע, נסיעה באופנוע, עו"ד אלי אנושי, הרכבת אנשים על אופנוע, הובלת חפצים על אופנוע, נסיעה והרכבת אנשים וחפצים על אופנוע)