עו"ד אלי אנושי, עו"ד תעבורה, שופט תעבורה בדימוס, מחברו של הספר "גזר דין -מפתח ענישה בעבירות התעבורה".

"לאחרונה אנו עדים לפולמוס ציבורי שעניינו ההבדלים ברמת הענישה בין בתי-המשפט השונים לערכאותיהם השונות. אולם ברור על דעת הכל כי השינויים ברמת הענישה אינם פרי תקלה מכוונת, אלא, בדרך כלל פועל יוצא של נסיבות המקרה, חומרת העבירה ונסיבות אישיות של הנאשם שהורשע בדין.

אין גם להתעלם מכך כי לעיתים נגלה מגמות ענישה האופייניות לשופט מסויים. בבואנו לטעון לעונש או לשקול עסקת טיעון ההחלטה אינה קלה דווקא מפאת ריבוי גזרי הדין והדרכים השונות בהן התמודד בית-המשפט ובצורה שונה במקרים דומים.

מכאן שהמפתח המוצע הינו ראשון מסוגו בארץ המציע באורח פשוט וקל לאיתור והבנה, טבלאות ענישה המכסות את שלל גזרי הדין שניתנו בכל הערכאות למיניהן בארץ. המפתח ערוך לנוחיות המשתמש על-פי רשימת העבירות המפורטות בפקודת התעבורה ובתקנות התעבורה ומכילות במידת הצורך גם פירוט פרטני פנימי הכולל מיון על-פי זהות הנאשם, מקצועו ותפקידו המיוחד.

המיון נעשה באורח קפדני המכיל את תאריך גזר הדין, שם השופט, בית-המשפט, נסיבותיו האישיות של נאשם ועוד פרטים חיוניים המופיעים בגזר הדין. בכל עבירה ועבירה ישנו מפתח קיצורים {כמתואר להלן}.

 אנו ערים לכך שמדובר בחיבור יוצא דופן וראשון מסוגו בארץ המציג בעצם דגם בסיסי באמצעותו ניתן לשקול את גזר הדין – לאורו של תיקון מס' 113 לחוק העונשין – מתוך ראיה כוללת של גזרי הדין בתעבורה לגבי אותה עבירה תוך איבחון כל גזר דין על-פי נסיבותיו.

בשנת 2010 מונה המחבר לכהונת שופט בתי-המשפט לתעבורה במחוז מרכז. בשנת 2015 פרש המחבר מכהונתו כשופט תעבורה ושב לעסוק בייעוץ וייצוג בתחום דיני התעבורה, כעו"ד תעבורה מוביל בתחומו".

ציתות מאוצר המשפט / ספרים / גזר-דין – מפתח הענישה בעבירות התעבורה.

ובנימה אישית יותר:

כעו"ד תעבורה ושופט תעבורה בדימוס, אני נישאל ללא הרף ע"י לקוחות, לגבי נושא הענישה בתעבורה, "מה יהיה העונש שלי" או "מה יקרה לי", ובקצרה: מה ענישה בתעבורה ???.

בעבר, כבר התייחסתי לנושא ב אתר שלי באופן מפורט ביותר, (ראה בקישור),  כמו כן משטרת ישראל פרסמה דף עמדה אשר הובא לידיעת הציבור בין היתר באתר אור ירוק, מדובר במסמך שיצא לתובעים משטרתיים. מטרת המסמך היא ככל הנראה לאפשר לתובעים המשטרתיים לדרוש עונשים אחידים וקבועים בגין עבירות תנועה, ענישה בתעבורה.

אז שימו לב להחמרה הרבה בנושא ענישה בבית המשפט לתעבורה והיזהרו בדרכים.

עו"ד אלי אנושי, עו"ד תעבורה, שופט תעבורה בדימוס.