ביטול פסק דין בהעדר תעבורה

ביטול פסק דין בהעדר תעבורה:

בתי המשפט, נוטים להחמיר עם מי שלא התייצב לדיון בעינינו, על פי רוב תוטל על נאשמים אלו, פסילת רישיון הנהיגה בפועל אפילו במקרה שהנם מואשמים בעבירות קלות שבדרך כלל העונש לגביה מסתכם בקנס ובפסילה על תנאי בלבד. זאת מן הטעם, שההיעדרות מהמשפט מצטיירת בעיני בית המשפט לתעבורה, כזלזול.

ניתן אומנם להגיש בקשה לביטול פסק הדין, אולם, יש לזכור כי מכוח התקנות, קיימת חזקת מסירת ההודעה על המשפט, שעל המבקש לבטל את פסק הדין להפריכה ולהוכיח שאין המדובר בהימנעותו לקבל דבר הדואר אלא אם כן מדובר בנסיבות שאינן תלויות בו.

עורך דין המתמחה בתעבורה, כעורך דין אלי אנושי, עו"ד תעבורה, שופט תעבורה בדימוס, יבחן היטב את הדרך לשכנע את בית המשפט, שהייתה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו של הנאשם וכיצד להוכיח שהדיון המחודש דרוש למנוע עיוות דין.

חשוב לזכור שלעיתים אכן לא ניתן לעזור, אולם, בדיוק במקרים שניתן לעזור, יש לעורך הדין לתעבורה, היכולת לנצל את ידיעותיו, את ניסיונו, במטרה להביא לביטול פסק הדין החמור בהעדר ולשפר את מצבו של הנאשם שנשפט בהעדרו וזאת על ידי ביטול פסק הדין שניתן בהעדרו בבית המשפט לתעבורה.

ביטול פסק דין בהעדר תעבורה

ביטול פסק דין בהעדר תעבורה:

השליח דופק בדלת או הדוור מוסר לך מכתב רשום ולפתע אתה מגלה שנשפטת בהעדר בבית המשפט לתעבורה, זה יכול להיות רק קנס או פסילה על תנאי, אבל ברוב המקרים מדובר בפסילה מלנהוג בפועל, פסילה שנכנסה לתוקפה ולמעשה הכל נעצר, אי אפשר לנהוג, מה עושים, על מה מדובר ? על כך המאמר הבא.

להתייעצות בנושא ביטול פסק דין בהעדר – תעבורה, צלצל מיד: 050-5738228.

ביטול פסק דין בהעדר תעבורה.  מתי ?:

על המאשימה, משטרת ישראל לידע את הנהגים המוזמנים לדין, כמובן שזה יכול היות בתאריך הרשום על ההזמנה לדין שנמסרת לנהגים ע"י השוטר שעוצר אותם. ולחילופין בדואר במשלוח כתבי האישום, ברגע למשטרה יש אישור שאכן ההזמנה לדין הגיעה ליעדה, נפתחת הדלת לבית המשפט לשפוט בהעדר, אם אכן הנאשמים לא התייצבו לדין כפי שנדרש מהם.

אגב, הסיבה לשפיטה בהעדר יכולה להיות גם אם הנאשמים היו מודעים לדיון, והגישו בקשת דחיה שלא נענתה בחיוב על ידי בית המשפט לתעבורה, או שפשוט נתקעו בפקק, אחרו לדיון, טעו בתאריך, והאמת, זה לא משנה. שכן בסוף כל יום עבודה נותר השופט עם רשימת תיקים שהנאשמים לא התייצבו והוא צריך להחליט מה עושים איתם, אם יש אישור מסירה –כך נקרא האישור שהנאשמים אכן זומנו, ואין כל אישור לדחיית הדיון, ברוב המקרים ישפטו הנאשמים בהעדרם.

להתייעצות בנושא ביטול פסק דין בהעדר תעבורה, צלצל מיד: 050-5738228.

ביטול פסק דין בהעדר תעבורה.  החוק:

ברשות ערעור פלילית , סוראיה איטליא נ' מדינת ישראל, נקבע על יד בית המשפט העליון:

"אמות המידה המנחות את בית-המשפט בבואו להחליט בבקשה לביטול פסק-דין קבועות בסעיף 130(ח) לחסד"פ. הסעיף קובע שני טעמים המצדיקים ביטול פסק-דין: קיום סיבה מוצדקת לאי-התייצבותו של המבקש במשפטו או גרימת עיוות דין למבקש כתוצאה מאי-ביטול פסק-הדין. התנאים אינם מצטברים.

יוצא שאם עלול להיגרם למבקש עיוות דין עקב נעילת שעריו של בית-המשפט בפניו, בית-המשפט ייעתר לבקשתו לביטול פסק-דין גם אם אי-התייצבותו נבעה מרשלנות גרדא. אולם אם לא קיים חשש כאמור, נדרשת סיבה מוצדקת להיעדרות, ואם אין בידי המבקש סיבה כאמור ידחה בית-המשפט את בקשתו"

להתייעצות בנושא ביטול פסק דין בהעדר תעבורה, צלצל מיד: 050-5738228.

עוד בנושא

 ביטול פסק דין בהעדר – מה חשוב לזכור:

מנוסח החוק והחלטת בית המשפט העליון עולה מפורשות כי בית המשפט לא ימהר לבטל את החלטתו אשר ניתנה בהעדר הנאשמים. וצריך סיבות טובות להיעדרות הנאשמים וכן לעיוות הדין.

בנשאים אלו כבר נפסקו בבתי המשפט מספק עקרונות בנושא, למשל:

טעות בהבנת החוק לגבי חובת התייצבות לדיון – אינה עילת ביטול לפסק דין בהעדר תעבורה.

טענה שהחתימה על ההזמנה לדין הינה של אח הנאשם ולא של הנאשם  – אינה עילת ביטול לפסק דין בהעדר – תעבורה.

טעות בתום לב בכתיבת תאריך הדיון  – אינה עילת ביטול פסק דין בהעדר  – תעבורה.

היעדרות מפאת מחלה שניתן היה להודיע על כן מראש –אינה עילת ביטול פסק דין  – תעבורה.

אפילו עם עורך הדין טעה בתאריך הדיון, זו לא עילת ביטול פסק דין  – תעבורה.

טענה כללית של שיבושים בדואר ללא הוכחה  – זו לא עילת ביטול פסק דין – תעבורה.

טענה שהנאשם לא עבר את העבירה, כפירה כללית- זו לא עילת ביטול פסק דין – תעבורה.

וכך הלאה והלאה, בתי המשפט מצמצמים והולכים את המנגנון באמצעותו ניתן לפתוח מחדש את התיק שנסגר.

ביטול פסק דין בהעדר תעבורה, סיכום:

בכל מקרה של קבלת כתב אישום בהעדר מהרו להתייעץ עמי. ורצוי לא לנסות לגשת לבית המשפט להגיש בקשה ולהתמודד לבד כנגד בית משפט שממש לא להוט לפתוח תיק סגור ולהוסיף לעצמו עבודה… . שכן אם יש סיכוי ושזה יקרה אתם צריכים ורוצים למקסם אותו ולא למוסס אותו.

ובנימה אישית, אם רישיון הנהיגה חשוב לכם, יש לי נסיון רב הן כסנגור והן כשופט בתחום, והצלחות רבות להפוך תיקים סגורים ובהם פסילה ממושכת לזיכויים.

מאת: עו"ד אלי אנושי עו"ד תעבורה – שופט תעבורה בדימוס, מחבר הספר: גזר דין – מפתח ענישה בעבירות התעבורה.

להתייעצות בדיני תעבורה צלצל מיד:  050-5738228.

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.

(פסקי דין תעבורה – ביטול פסק דין תעבורה)