הסבת דוח תנועה, ע"י עו"ד לתעבורה

צרו קשר עוד היום

הסבת דוח תנועה

עו"ד אלי אנושי, עו"ד תעבורה, שופט תעבורה בדימוס, מספק שרות רב ערך ללקוחות פרטיים ותאגידים בעלי ציי רכב בעניין הסבת דוח תנועה בין נהגים או משם חברה לשם נהגים.

נושא זה הנו חשוב ביותר שכן גם עם מדובר בקנס נמוך יחסית הרי עבור נהג פרטי ולבטח מקצועי, חבל לצבור נקודות עבור עבירות שלא ביצעתם.

במידה ובעל הרכב הרשום שעל שמו מתקבל הדו"ח לא היה זה שנהג ברכב בזמן העבירה – ניתן להגיש בקשה של הסבת דוח תנועה על שמו של הנהג שיצהיר כי הוא מבצע העבירה.

עצה מעו"ד תעבורה, בעבירות הקשורות לרכב יש חזקה, שלפיה בעל הרכב (הרשום ברישיון הרכב) אחראי לביצוע העבירה, אלא אם הוכיח מי נהג ברכב, למי מסר את החזקה בו או שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו או הסכמתו, או כי הרכב נמכר או הושכר. על המבקש להמציא מסמך המעיד על טענתו.

שימו לב כי בקשת ההסבה חייבת להיות מוגשת במסגרת המועדים הקבועים בחוק – בדרך כלל לא יותר מ-30 יום לאחר קבלת ההודעה על העבירה.

הסבת דוח תנועה ברכב בבעלות תאגידים

הסבת דוח תנועה

על מנת למנוע מנהגים להתחמק מאחריות לדוחות מאחורי תאגיד, שכן תאגיד לא יכול לצבור נקודות, ולבטח לא להיפסל מלנהוג, קבע המחוקק כי אם "נעברה ברכב עבירת קנס למעט חנייה, ובעל הרכב או מי שהוכח כי הוא מחזיק לפי סעיף 27 ב´, הוא תאגיד, יהא שיעור הקנס בשל עבירת הקנס גבוה פי ארבעה מן השיעור שנקבע לאותה עבירה בצו (לפי סעיף קטן ב´) אלא אם כן האחריות אינה חלה על התאגיד כאמור לפי סעיף 27 ב´."

כאמור עדכון החוק נועד בכדי למנוע מצב בוא נהגים עברייני תנועה הנוהגים ברכבי חברה יהיו פטורים מנקודות חובה, על כן הוחלט על שינוי החוק. בכדי לגרום לתאגידים עצמם לבצע הסבת דוח תנועה שבגינם יש רישום נקודות לאותם העובדים הנוהגים בפועל, יהיה מעתה שיעור הקנס שיוטל על תאגיד, גבוה פי ארבעה משיעור הקנס המקורי לאותה עבירה. לאחר הסבת הדוח על שם הנהג בפועל, יחזור תעריף הקנס לשיעורו המקורי לאותה עבירה.

לאור האמור ברורה  חשיבות ההסבה המהירה על מנת למנוע רישום נקודות לנהג שלא עבר עבירה וכמובן מניעת קנסות כספיים גבוהים מתאגיד, התייעצות המהירה ביותר עם עורך דין מומחה בתחום כעורך דין אלי אנושי, עו"ד תעבורה, שופט תעבורה בדימוס על מנת לטפל בנושא הסבת הדוחות, הנה הדבר הנכון לעשות.