בית דין צבאי לתעבורה – ייצוג ע"י עו"ד תעבורה

שלח לנו מייל

בית דין צבאי לתעבורה – ייצוג ע"י עו"ד תעבורה.

ייצוג עו"ד תעבורה בבית דין צבאי לתעבורה אינו דבר פשוט, מהמפורסמות הוא שבית דין צבאי לתעבורה בוחר להעניש במידה מחמירה הרבה יותר מאשר בתי הדין האזרחיים וזאת בגין מידת הרשלנות אשר הופגנה באירוע ולא על פי התוצאה.

במצב זה השיתו בתי המשפט הצבאיים עונשי פסילה חמורים של שנים על עבירות שבבית המשפט לתעבורה  – האזרחי, היו מסתיימות בענישה מקלה יחסית.

אין לטעות ולחשוב שהענישה כוללת רק את רישיון הנהיגה הצבאי – היא כוללת גם את הרישיון האזרחי.

בתי דין צבאיים לתעבורה נוהגים כך במגמה להרתיע ולמנוע תאונות ועבירות בעתיד, על כן אין זה נדיר לראות חיילים המוצאים עצמם נפסלים לנהיגה לתקופה ממושכת ואף במאסר בפועל וזאת כאשר הורשעו בעבירות "יחסית" קלות – מכאן החשיבות הרבה של הייצוג המשפטי המקצועי בבית הדין הצבאי לתעבורה.

לעו"ד אלי אנושי, שופט תעבורה בדימוס ניסיון רב בייצוג בבתי משפט צבאיים לתעבורה והוא הכתובת הנכונה לייצוג.

עו"ד אלי אנושי, עו"ד תעבורה, שופט תעבורה בדימוס, הרצה ביום עיון של שופטים צבאיים על חידושים בפסיקות בדיני שכרות.

עו

עו"ד אלי אנושי, עו"ד תעבורה, שופט תעבורה בדימוס, הנו בעל היתר מטעם צה"ל להופעות בבתי דין צבאיים וחיילים אשר יוצגו על ידו חייבים את חרותם ורישיון נהיגתם, פשוטו כמשמעו, לייצוג המשפטי המצוין אותו קיבלו.

בית דין צבאי לתעבורה בית דין צבאי לתעבורה  בית דין צבאי לתעבורה בית דין צבאי לתעבורה בית דין צבאי לתעבורה  בית דין צבאי לתעבורה בית דין צבאי לתעבורה

Clipboard03