עו"ד אלי אנושי שופט תעבורה בדימוס

RussiaUSA
יצירת קשר

רחוב הכישור 47, חולון

א' - ה' 8:00 - 20:00 סופ"ש בתיאום מראש

חייג עכשיו: 0505738228
עקבו אחריי

תאונות פגע וברח

כל מה שרציתם לדעת על תאונת פגע וברח

פגע וברח מאמר זה יסקור את משמעות המושג תאונת פגע וברח, כיצד החוק מתייחס לתאונות פגע וברח.

 1. האם יש קשר בין האישום בתאונה והתנהגות הנהג לאחריה
 2. מה אמור הנוסע לעשות במקרה שהיה מעורב בתאונה
 3. מה היחס והענישה של בתי המשפט לנושא הפגע וברח.

וכמובן, כיצד יכול עורך דין שמומחה לענייני התעבורה כעו”ד אלי אנושי, שופט תעבורה בדימוס, לסייע לנהג הנאשם בעבירת פגע וברח.

תחילה סרטון קצר בנושא תאונת פגע וברח הפקרה:

חוק תאונות פגע וברח

תאונת פגע וברח – משמעות המושג והחוק:

פגע וברח הוא למעשה מושג עממי כולל ונפוץ לעבירות עזיבת מקום תאונה ללא השארת פרטים, שהיא עבירה “קלה” יותר והפקרה שהיא העבירה החמורה ממנה.

כולנו שמענו על תאונות קשות של פגע וברח והפקרה.

כמו זו שבה נהרג שנאור חשין, בנו של שופט בית המשפט העליון, או פרשת לי זיתוני שבמהלכה נמלטו הדורסים לצרפת.

אך חשוב לזכור שמרבית האירועים המכונים פגע וברח אינם כה דרמטיים, וכי חשוב להבין את דרישות החוק במקרה של תאונה עם או בלי נפגעים.

חובות נהג המעורב בתאונה:

חובות הנהג שהיה מעורב בתאונת דרכים מצוינים בתקנות התעבורה, תקנה 144.

שקובעת בין היתר שנוהג רכב המעורב בתאונה שכתוצאה ממנה נהרג אדם או נפגע, יעצור מיד את הרכב במקום התאונה ולא יזיזנו ממקומו אלא אם יש הכרח להשתמש ברכב לצורך פינוי והצלה או אם שוטר אישר את הדבר.

בהתאם לנסיבות יגיש לכל אדם שנפגע בתאונה עזרה יזעיק למקום התאונה את שירותי ההצלה הנחוצים, וימתין ליד הנפגע עד להגעתם.

כמו כן ימסור הנהג, לשוטר, או לאדם שנפגע או לנוהג רכב אחר המעורב באותה תאונה;

או לכל נוסע או אדם שהיה בחברתו של הנפגע, את שמו ומענו, את מספר רשיון הנהיגה ומספר הרישום של הרכב שהוא נוהג בו ושם בעליו ומענו.

הוא יציג לפי דרישתם את תעודת הביטוח ואף יאפשר לצלם אותם או להעתיק מהם.

ויודיע מהר ככל האפשר למשטרה הקרובה למקום התאונה על אירועה, תוך פירוט נסיבותיה.

הנה כי כן, החוק מפרט במדויק מה חובות הנהג בזמן תאונה.

פגע וברח ללא נפגעים

ומה חובות הנהג בתאונת פגע וברח ללא נפגעים ?

החוק לא שקט בנקודה זו, ותקנות התעבורה מפרטות מה יעשה נהג גם בתאונה שבה לא נפגע איש, אך נגרם נזק.

כאן מדובר בתקנה 145 לתקנות התעבורה שבין היתר קובעת:

נהג רכב המעורב בתאונה או בפגיעה ברכב אחר, או ברכוש אחר, גם אם אינו רכב, ונגרם נזק, ימסור בו במקום לנהג הרכב האחר או לבעל הרכוש או לממונה עליו או לשוטר שהזדמן למקום את פרטיו, כולל תעודת ביטוח ופרטים נוספים לזיהוי הנהג והרכב.

במצב בו, כלי הרכב המעורבים בתאונה או בפגיעה יכולים לגרום הפרעה לתנועה, ניתן קודם למסירת הפרטים לפנות את הכביש.

גם במקרה שבו הפגיעה הייתה ברכב חונה, ללא בעלים, יש להשאיר פרטים כאמור במקום בולט על הרכב או הרכוש שניזוק ולהודיע על כך למשטרה תוך 24 שעות.

תאונת פגע וברח

הפקרה, הסעיפים החמורים וענישה הכבדה של תאונות פגע וברח:

אלו החובות, ואתם בטח שואלים את עצמם, היכן הענישה המפחידה ששמענו עליה כל כך.

ובכן היא קיימת בפקודת התעבורה בסעיף 64א, על שלושת חלקיו – העוסקים בעבירת ההפקרה.

(א)  נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם, אשר היה עליו לדעת כי בתאונה נפגע אדם או עשוי היה להיפגע אדם, ולא עצר במקום התאונה, או קרוב לו ככל האפשר, כדי לעמוד על תוצאות התאונה ולהזעיק עזרה, דינו – מאסר שלוש שנים.

(ב)  נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם, ולא עצר במקום התאונה, או קרוב לו ככל האפשר, כדי לעמוד על תוצאות התאונה, או עצר כאמור ולא הזעיק עזרה, דינו – מאסר שבע שנים.

(ג)   נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נגרמה לאדם חבלה חמורה או שבה נהרג אדם, ולא עצר או לא הזעיק עזרה כאמור בסעיף קטן (ב), דינו – מאסר 14 שנים.

חשוב לשים לב, שעל פי ניסוח החוק, אין קשר בין האשמה בתאונה לאשמה בהפקרה.

מה פירוש הזעיק עזרה ?

הושטת עזרה מתאימה בהתאם לנסיבות המקרה ולמקום התאונה.

למשל:

 • להזעיק את גופי ההצלה הנחוצים למקום התאונה
 • להמתין ליד הנפגע עד הגעתם
 • לדאוג למניעת כל נזק נוסף לנפגע ככל יכולתו
 • להגיש לנפגע סיוע ככל שיכול, על פי הכשרתו.

פגע וברח, ומה דינו של נוסע ברכב שאינו הנהג במקרה זה:

נוסע ברכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם חייב להתקשר לגופי ההצלה הנחוצים ולהזעיק אותם למקום התאונה.

בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, אלא אם כן נוהג הרכב עצר והזעיק עזרה.

אם לא יעשה דינו – מחצית העונש הקבוע לפי העניין;

אולם, חשוב לציין, הוראות סעיף זה לא יחולו על קטין שטרם מלאו לו 16 שנים.

אין ספק שבעבירת פגע וברח מדובר בענישה חמורה ביותר.

אשר יעודה לפי דברי ההסבר שניתן להצעת החוק המקורי ברורה ביותר.

להרתיע עבריינים בכוח, להעמידם על חומרת עבירת פגע וברח, הפקרה ולהגביר המערכה נגד תאונות הדרכים.

שלא לדבר על המעשה המכוער, האנטי חברתי בעליל של הפקרת אדם פצוע המתגולל בדמו בדרך.

הקשר המשפטי בין תקנה 144 לתקנות התעבורה לסעיף 64א לפקודת התעבורה?

האבחנה המשפטית בין תקנה 144 לתקנות התעבורה לבין על סעיף 64א לפקודת התעבורה אינה פשוטה.

על פניה כרוכה במדיניות התביעה ופרשנות החוק והיחס בין הסעיפים.

ואין זה המקום לדיון מעמיק בה, אבל כבר נקבע למשל בהנחיות הפרקליטות כי במקרה בו הנאשם לא היה מודע לפגיעה לא בכוח ולא בפועל כמו בעבירת ההפקרה לפי סעיף 64א, ניתן להסתפק בהעמדה לדין לפי תקנה 144.

יש לתת את הדעת למכלול נסיבות ביצוע העבירה.

בין השאר:

 • לנסיבות האירוע
 • לחומרת הפגיעה
 • לאופי ההפקרה
 • למשכה
 • להתנהלות “המפקיר” בשעת התאונה ולאחר עזיבתו את מקום התאונה
 • למידת הפרת החובות שהוטלו על הנהג כמעורב בתאונה עם נפגעים
 • לביצוען של עבירות נוספות
 • ולמידת שיתוף הפעולה עם גורמי האכיפה.

במילים אחרות, סעיף 64א דורש הוכחת מחשבה פלילית, כידיעה אודות הנפגע ואי הושטת עזרה.

במקרה זה, המחוקק רואה זאת לחומרה, ומעניש ביד קשה.

בתקנה 144 לא מתקיים היסוד הנפשי של מחשבה פלילית או לחילופין לא ניתן להוכיח מחשבה פלילית, ולפיכך הענישה בנה קלה יותר, אך עדין מדובר בפסילת רישיון נהיגה.

לדוגמה, אם ההפקרה ארעה בשל איבוד עשתונות רגעי תוך שהנהג התעשת תוך דקות ספורות;

שב לזירת התאונה לצורך הושטת עזרה ופעל בהתאם לשאר חובותיו על פי דין ולא נגרם כל נזק ממשי לנפגע בשל ההפקרה;

לרוב התובע יעמיד לדין את הנהג לפי תקנה 144 בלבד, או יבחר שלא להעמיד לדין כלל בסעיפים אלו  – תלוי נסיבות.

סבוך ? מכאן ברור לחלוטין מדוע יש להיעזר באופן מידי בעורך דין מומחה לתעבורה, כעו”ד אלי אנושי שופט בדימוס.

על מנת שתוכל להציג את גרסתך בצורה האופטימלית עבורך הן בשלב החקירה והן בשלב במשפט.

תאונת פגע וברח, דוגמה למקרה של הפקרה ללא אשמה בתאונה:

מדובר בנהג שנכנס לצומת בנהיגה כחוק, במהירות הנכונה, אך הופתע מרוכב אופניים שירד לכביש, ופגע בו.

אולם, במקום לעצור מיד, הוא נמלט מהמקום בנסיעה ורק לאחר שבוע נעצר לאחר מאמץ של משטרת ישראל.

לא עזרה לנהג טענת אי אשמה בתאונה, לא עזרה לנהג החרטה שהביע.

השופט קבע כי ברור שהנאשם לא תכנן להיות מעורב באירוע ולהפקיר את הנפגע, אך מנגד לא ניתן גם לומר שמדובר בהפקרה רגעית וספונטנית שכן המשטרה היא שחקרה ואיתרה אותו.

בית המשפט קבע כי התנהגות הנהג מלמדת על בחירה מודעת ומכוונת מתוך רצון להתחמק מהתוצאות הכרוכות בעובדת היותו הנהג הפוגע.

עוד נקבע שהעונש אמור להיות מאסר משמעותי על מנת להרתיע מביצוע העבירה – וכך היה, הבחור נשלח לכלא.

הפקרה, דוגמה למדיניות ענישה והימור על הענישה

בתאונה שארעה לאחרונה נהגה נהגת בראשון לציון ופגעה בנער שהיה על הכביש.

הנהגת נעצרה לא הרחק משם, נוסע ירד מרכבה הגיע למקום התאונה, שוחח עם הנפגע, לא מסר פרטים, אסף חלק מהרכב שנפל ואז המשיכו בדרכם.

בהמשך היום פנו למוסך לתיקון ואף הודיעו למשטרה אך ללא קשר לפגיעה בהולך הרגל.

תאונת פגע וברח ההרשעה והענישה

הנהגת הורשעה בבית המשפט הן בגרימת התאונה והן בעירת ההפקרה לפי סעיף 64א(ב) לפקודת התעבורה.

לעניין הענישה, בית המשפט לתעבורה הדגיש את חומרת מעשי הנהגת.

ובעיקר את עבירת ההפקרה המכוערת ביותר, כך לפי בית המשפט.

העבירה פוגעת בערכי המוסר והסולידריות החברתית הנוגעים לפגעי התאונה ולגורלה ופניה של החברה.

בית המשפט קבע כי העונש ההולם לנסיבות אמור לנוע בין 12 ל-24 חודשי מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח. וכן פסילת רישיון נהיגה בין 3 ל-6 שנים.

למרות שבית המשפט לתעבורה הביא בחשבון את גילה הצעיר ועברה התעבורתי התקין של הנהגת החליט להענישה בין היתר ב14 חודשי מאסר בפועל ו-3 שנים פסילה.

ערעור למחוזי ולעליון

הנהגת, לא ויתרה ופנתה לבית המשפט המחוזי בערעור על הרשעתה ועל עונשה.

ואולם הערעור על הרשעתה נדחה לחלוטין.

אבל, בית המשפט בחר להתערב בעונש והקל מעט.

עונש מאסרה הופחת ל 10 חודשי מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח.

שאר העונש לא שונה.

הנהגת לא ויתרה ופנתה בבקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון – אך שם נדחתה בקשתה ואפילו לקיים דיון לא זכתה.

תאונות פגע וברח

נקודה למחשבה

נקודה מעניינת, שעלתה בהחלטת בית המשפט העליון שדחתה כאמור את בקשתה.

היא טענת הנהגת שבית המשפט המחוזי הציע לה הצעה עונשית בלתי פורמלית.

לפי הצעה זו יומר עונש המאסר בפועל למאסר לריצוי על דרך עבודות שירות, אך היא דחתה אותה.

בית המשפט העליון קבע כי ההצעה שהציע בית המשפט לצדדים במהלך הדיון אינה כובלת את שיקול דעתו בהכרעתו הסופית ובטח אם ההצעה נדחתה.

למעשה הנהגת שכבר יכלה לא להיכנס לכלא, הימרה, והפסידה בהימור.

מסקנה

מדובר בעבירה חמורה ביותר ויש לדעת כתי פשוט לקבל הצעה טובה.

 תאונת פגע וברח – כיצד עורך דין יכול לסייע ?

טוב יעשה כל המעורב בתאונה שיבדוק היטב את תוצאותיה ויפעל כלשון החוק.

ואולם אם ימצא עצמו נהג מואשם בעבירה זו עליו למהר להתייעץ עם עו”ד מומחה בתחום התעבורה.

במאמר זה פרטתי את לשון החוק והתקנות, וברור כי עורך דין מומחה בתחום יבחן את אפשרויות רבות בתוך סעיפי החוק.

ובהתייחס לנסיבות שיוצגו בשמכם לתביעה ולבית המשפט, יעשה מאמץ להקל את רוע הגזרה.

עורך דין שמומחה בתחום ישקול על פי חומר הראיות בתיק:

האם באמת נעשתה הפקרה?

האם באמת לא הושארו פרטים?

וגם אם כן, האם היו נסיבות שמנעו זאת בזמן אמת.

ההמלצה היא שבכל תאונת דרכים יש לפנות לייעוץ של עורך דין תעבורה מומחה.

והמלצה זו תקפה ביתר דגש במקרה של פגע וברח אם או בלי קשר לאשמה בתאונה.

כי במקרה זה של האשמה קיצונית יש מצבים שבהם זיכוי אפשרי.

סיכום:

סיכומו של עניין, פגע וברח היא עבירה חמורה ביותר ולמעשה העונש בגינה עלול לעלות אף על זה של עבירת גרם מוות ברשלנות, על כל הכרוך בכך.

ולכן חשוב לזכור שכאשר אדם נאשם בעבירה חמורה כגון:

 • אי מסירת פרטים
 • פגע וברח
 • או הפקרה

טוב יעשה אם ימהר להתייעץ עם עו”ד תעבורה, המומחה בתחום, כעו”ד אלי אנושי, שופט תעבורה בדימוס.

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי;

אין בו טענה לייצוג הנאשם;

כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני;

והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.

קיבלתי שיחה מהמשטרה וביקשו שאגיע להיחקר בגלל תאונה שכביכול גרמתי לה. אין מושג מה הם רוצים. מה לעשות ?

יש לנסות לברר את הפרטים. ומניסיון יש להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום. שכן יש מצב שאו שלא שמת לב לפגיעה, וזה יכול לקרות.

או שעקב טעות בזיהוי, הרכב שלך נדמה לחוקרים כרכב שהיה מעורב בתאונה ועזב את המקום. בכל מקרה מוטב להגיע לחקריה בנושא רגיש ובעל השלכות מלווה בעורך דין תעבורה.

אכן הייתי מעורב בתאונה אך עזבתי את המקום לאחר שאיימו עלי באלימות, מה לעשות ?

אכן, במצבים אלימים אין סיבה לסכן את החיים, יחס מבין ומקל קיבלו נהגים שהוכיחו כי נרגמו באבנים במקום התאונה או נרדפו על ידי מעורבים ובני משפחתם, תוך חשש ממשי לחייהם.

כמובן שכל מקרה על פי נסיבותיו לגופו. וגם אם נאלצים לעזוב את המקום יש לדווח מידית למשטרה ולשירותי ההצלה אם יש צורך, תוך שיתוף פעולה.

למה הענישה כל כך חמורה בעבירת ההפקרה ?

על פי הפסיקה העבירה פוגעת בשורש, מוסר  ובסיס הסולידריות החברתית.

ולמעלה מזה נקבע שיש להחמיר גם עם נהגים שכלל לא אשמים בתאונה אם עזבו את מקום התאונה בניגוד לחוק. ולכן הצורך ביעוץ משפטי הולם.

איך אתה עורך דין אלי אנושי, שופט בדימוס יכול לסייע לי בעבירה זו ?

ניסיון ניסיון ושוב ניסיון, אני ישבתי בתיקים אלו הן כעורך דין, סנגור שמגן על נהגים, והן כשופט שדן נהגים, חלקם אכן שלחתי לבית האסורים מאחורי סורג ובריח.

ופרושו של הניסיון זה ידע רב ומקצועיות שאין שני לה, שיעמדו לרשותך על מנת לחלץ אותך ולסיים את הפרשה הכי טוב שניתן.

אהבת את התוכן? נשמח לדירוג 5 כוכבים
Koala Boten
Koala Boten

 מתוך 138 המלצות

google
Koala Boten
7 במאי 2023

אין מקצועי ואנושי ממנו , מספר אחת ללא ספק

google
Nir Shamir
19 באפריל 2023

A professional Transportation laywer at the most highest levels.

google
עדי כהן
16 באפריל 2023

תודה רבה לעו״ד אלי אנושי על הטיפול המהיר בתיק עם תוצאה מעולה, סבלנות, אכפתיות ויחס אישי מומלץ בחום

google
Roman Zenkov
28 במרץ 2023

עו״ד מעולה! תודה על עבודה שלך!

google
עדה מורג
27 במרץ 2023

פניתי לעו"ד אלי אנושי, שופט תעבורה בדימוס דרך הגוגל לטיפול במקרה תעבורתי. מצאתי מקצוען אמיתי, בעל ידע רב, מסביר פנים ונעים הליכות, שמכיר את החוק מלפני ומלפנים. עו"ד אנושי, כשמו כן הוא, טיפל בהליך ביעילות ובמקצועיות רבה, בנועם ובאנושיות יוצאת דופן תוך מתן הסברים לגבי כל שלב. אני שמחה שההליך הסתיים במהירות ובהצלחה וללא ספק לשביעות רצוני. מומלץ ביותר !!! הוא הכתובת הנכונה לטיפול בעניינכם.

google
relly c
18 במרץ 2023

קיבלתי מענה מהיר ומכובד היה תמיד זמין לשאלות בסבלנות ובאכפתיות עזר לי בתיק עם סיכויים נמוכים ועשה את הבלתי ייאמן ממליצה בחום

google
ברוך חיימוב
9 במרץ 2023

תודה רבה לעורך דין אלי אנושי על הטיפול המהיר בתיק על היחס שלך הסובלנות ותודה על תוצאה

google
rafi hanimov
8 בפברואר 2023

עו״ד אלי מקצועי בטירוף עזר לי מאוד שירות ברמה גבוה מאוד שמח מאוד שהגעתי אליו ממליץ מאוד

google
יאיר שפרן
8 בפברואר 2023

עו"ד אלי אנושי האלוף! מקצוען, מנוסה, אדיב ונעים הליכות. ממליץ עליו בחום ובלב שלם!

google
שירלי קגן
31 בינואר 2023

אלי התותח! היה קשוב אלי נתן לי שירות מעל ומעבר- והכי חשוב לא היו סתם דיבורים. הוא הוציא אותי עם גזר דין הכי מנימליסטי שיש!

google
רז
3 בינואר 2023

הגעתי לעוד אנושי והכרתי עורך דין מקצוען רגיש ולבבי טיפל בכל באופן הראוי ביותר.היה קשוב לכל שאלה ואו בעיה.מה שעוד מסייע הוא היה שופט תעבורה בעברו כך שהוא שולט בכל הפרטים.ממליץ מאוד להעזר בשירותיו בכל ארוע תעבורתי שיש לכם.

google
barviva1
14 בדצמבר 2022

מקצועי ברמות הכי גבוהות שאפשר לבקש ליווי צמוד בתהליך מהיום הראשון ועד סיומו באופן מלא והכי חשוב עם התוצאה שמצפים לה . מומלץ לכל מי שצריך עו״ד תעבורה אלי הוא הבחירה !

google
מירב אבן חיים
7 בדצמבר 2022

עו"ד אלי אנושי, עו"ד תעבורה מומלץ בחום. משרה אוירה נעימה ואמינה הרגשתי שאני בידיים טובות.

google
Mark Ov
30 בנובמבר 2022

עורך דין מצויין

google
Eli Bahat
14 בנובמבר 2022

עו"ד מעולה בכל הקשור לידע, הבנה והופעה בדיונים - המשפטי תעבורה