עו"ד אלי אנושי שופט תעבורה בדימוס

RussiaUSA
יצירת קשר

רחוב הכישור 47, חולון

א' - ה' 8:00 - 20:00 סופ"ש בתיאום מראש

חייג עכשיו: 0505738228
עקבו אחריי

מעורב בתאונת דרכים – מה אומר כתב האישום?

  • בית
  • מאמרים
  • מעורב בתאונת דרכים – מה אומר כתב האישום?

בין רגע הכל משתנה, מנהג במכונית על הכביש בדרך לשגרת יומך, להלם התאונה, הפגיעה בך, הפגיעה בצד השני, התפילה החרישית שהפגיעה הנה קלה ככל שניתן, וכלה במצב המביך של עמידה בצד הדרך, שיחה עם המשטרה, וכל זאת שהעוברים והשבים מביטים בך, חלקם בכעס על הפקק שיצרת וחלקם ברחמים לנהג האומלל שיומו כמו שאומרים נהרס.

אז לאחר שהשבת לשאלות הבוחן, לאחר התייעצות מקדימה עם עורך דין.

בתקווה, הנך משוחרר לביתך וחוזר לאט לשגרת חייך. מודה למזלך הטוב שיצאת ללא פגיעה קשה בתאונה.

והנה לאחר מספר חודשים זה מגיע  – כתב אישום בגרימת תאונת דרכים.

מי כותב את כתב האישום בגרימת תאונת הדרכים?

חשוב לזכור שמי שכותב את כתב האישום לאחר תאונת הדרכים היא מחלקת תביעות התעבורה של משטרת ישראל.

נכון לעיתים יש כתבי אישום של הפרקליטות, אלו במרבית המקרים כתבי אישום לאחר תאונות דרכים קטלניות שבהן קופחו חיי אדם.

התובע המשטרתי שכותב את כתב האישום בגין תאונת הדרכים, מתבסס על המלצת בוחן המשטרה שרשם לו את מי להאשים בתאונה.

אך עבודתו אינה טכנית כלל וכלל, שכן בחירת סעיפי האישום מפקודת התעבורה ותקנות התעבורה הינה גורלית למצבו המשפטי של הנהג.

חשוב לזכור שבתי המשפט אינם נוטים להתערב כלל וכלל בניסוח כתבי האישום ולכן מה שירשום התובע התורן בכתב האישום, הוא מה שיופיע בפני בית המשפט, ויחרוץ את הענישה שתבקש משטרת ישראל בגלל התאונה.

אז כיצד בנוי כתב האישום בגרימת תאונת דרכים?

בראש העמוד יופיע בית המשפט שאליו אתה מוזמן.

מתחת יופיעו פרטי תיק המשטרה, ומי בדיוק המאשימה, או במילים אחרות אם מי עורך הדין לתעבורה צריך לדבר או היכן יצלם את חומר החקירה בתיק.

לאחר מכן פרטי הנאשם או הנאשמת, ברור לא, אבל מדי פעם יש טעויות וכדי לבדוק… .

לאחר מכן מגיעים לתכלס, הכותרת “כתב אישום”.

לאחריה תפרט המאשימה את עובדות כתב האישום, מתי קרה, מה קרה, ואיך קרה.

אגב העובדות הם לפי גרסת המשטרה כן, העובדות שמוכיחות את אשמתך, לא בטוח שאלה העובדות כפי שזכורות לך.

לאחר פרק העובדות, יגיע הפרק החשוב ביותר, “הוראות החיקוק”, ללא ספק זה הפרק שיחרוץ את גורל הנאשם, מה הם הסעיפים שבהם משטרת ישראל מאשימה את הנהג.

כיוון שכל סעיף נושא משקל שונה לעניין חומרת העבירה, וחומרת הענישה.

הרי לסעיפי החוק משקל מכריע לעניין גורל רישיון נהיגתו של הנאשם ולעיתים אף חירותו האישית.

מעבר לסעיפי האישום לגבי העבירה הספציפית, כגון אי ציות לאור אדום, או אי ציות לתמרור כזה או אחר, או אי מתן זכות קדימה.

אשר גם להם כמובן השפעה על הענישה, ישנם שני סעיפי מפתח אשר עוסקים ישירות בענישה.

למעשה מדובר בסעיפי סל, סעיפים שניתן לשייך אותם כמעט לכל אירוע נהיגה בעייתי לכאורה של הנהג.

הראשון הנו סעיף 62(2) לפקודת התעבורה ומולו תקנה 21(ג) לתקנות התעבורה. נדון בהם בהמשך.

מתחת לסעיפים יופיעו עדי התביעה, מי יעמוד כנגדכם בבית המשפט ועליו תבסס המשטרה את האישום.

ולסיום לאחר חתימת התובע, יהיו הודעות שונות לגבי זכות לייצוג וכן אפשרות לענישה מחמירה בגין כתב האישום.

מה ההבדל בין סעיף 62(2) לפקודת התעבורה לתקנה 21(ג) בכתב האישום בגרימת תאונת דרכים

ונעבור לציטוט מתיק ת”ד 6625-12-14 (פורסם בנבו), מפי כבוד השופט רועי פרי:

“מה בין סעיף 62(2) לפקודת התעבורה לתקנה 21(ג)

  1. סעיף 62(2) לפקודת התעבורה, קובע כהאי לישנא: “נוהג רכב בדרך בקלות ראש, או ברשלנות, או במהירות שיש בה בנסיבות המקרה סכנה לציבור, אף אם היא פחותה מן המהירות המקסימלית שנקבעה”.

תקנה 21(ג) לתקנות התעבורה, קובעת כי:

“לא ינהג אדם רכב בקלות ראש או בלא זהירות, או ללא תשומת לב מספקת בהתחשב בכל הנסיבות ובין השאר…והבחנה בתמרורים…בתנועת עוברי דרך ובכל עצם הנמצא על פני הדרך או סמוך לה ובמצב הדרך”.

הסעיפים דומים, וכך גם היסוד העובדתי שבחובם.

קיים הבדל בענישה בין שני הסעיפים, כך שתקנה 21(ג) לתקנות התעבורה, לבדה, מהווה ברירת משפט, שהעונש בצדה עומד כיום על קנס בסך 500 ₪ (סמל סעיף: 2429).

אין המדובר בעבירת תוספת עלי פקודת התעבורה ואין בצדה פסילת רישיון מנמלית.

לעומתה, אחותה הבכורה, עלי סעיף 62(2) לפקודת התעבורה, נהיגה בקלות ראש, הינה עבירה מסוג הזמנה לדין, גם שעומדת היא לבדה, ובנסיבות של תאונת דרכים בה נגרם  נזק או חבלה לאדם תפעיל זו פסילת מינימום בת 3 חודשים, כמצוין בתוספת השנייה לפקודת התעבורה – ראו סעיף 38(2) לפקודת התעבורה וכן מהווה היא עבירת תוספת לעניין סעיף 37 כאמור.

ברי הוא מקריאת תקנה 21(ג) כי כוללת המה גם מצב של קלות ראש, כאחותה הבכורה, עם זאת כוללת היא גם מצבים מופחתים של אי זהירות או אי תשומת לב מספקת.

עפ”י המדרג הנורמטיבי, פקודת התעבורה הינה חקיקה ראשית, ולאור השימוש בביטויים מתחום דיני הרשלנות, ברי הדבר כי סעיף 62(2)  דורש יסוד נפשי מסוג רשלנות, כאמור בסעיף 21 לחוק העונשין, תשל”ז – 1977.

מנגד, וכך הן רוב רובן של העבירות עלי תקנות התעבורה, וכפועל יוצא מסיווגן כעבירות מסוג אחריות קפידה, בהתאם לסעיף 22 לחוק העונשין – עבירות אלה אינן דורשות יסוד נפשי כלשהו, ודי לתביעה להוכיח בהן את היסוד העובדתי בלבד.

….

עם זאת, הדברים יפים לתקנה 21(ג) לתקנות התעבורה, כשהיא עומדת לבדה, כעבירה של אחריות קפידה, במסגרת דוח, ואין הדברים ישימים לעבירה זו, כבענייננו, בהקשר לתאונת דרכים.

עבירה של נהיגה בחוסר זהירות, עפ”י תקנה 21(ג) לתקנות התעבורה, בהקשר לתאונת דרכים, גם היא דורשת יסוד נפשי של רשלנות, אם כי ברף הנמוך ביותר של אי זהירות, בהתחשב בנסיבות, סוג הרכב ומצבו, מצב הדרך, אותות של שוטרים, תמרורים, תנועת עוברי הדרך וכל עצם המוצב בדרך או בסמוך לה.

ברי, כי קיים ערבוב בין היסוד העובדתי ליסוד הנפשי, שלא תמיד נדרש להוכיח כאמור,  בתקנה זו, אולם נראה כי ניתן למצות מהיסוד העובדתי את היסוד הנפשי הנדרש של רף רשלני נמוך מסוג אי זהירות – במקום בו הנהג הסביר או הנהג מן היישוב היה נוהג אחרת.

…..

אשר על כן, ומבלי לקבוע מסמרות בדבר, במצבים בהם, נסיבות התאונה הינן כאלה, בהן הנהג נקט כמעט בכל האמצעים כדי להימנע מתאונה, או שנהג בצורה איטית וזהירה, ומדובר בחוסר תשומת לב שאינה  מגעת כדי קלות ראש  – ראוי לעשות שימוש בתקנה 21(ג) לתקנות התעבורה ולא בחלופה המחמירה שבסעיף 62(2) לפקודת התעבורה.

מבלי לקבוע מסמרות בדבר, תאונת דרכים, בנסיבות של שכרות או  מהירות או עקיפה מסוכנת/ קו הפרדה או אי ציות לאור אדום או תמרור עצור – נראה כי הסעיף המכריע הינו נהיגה בקלות ראש בהתאם לסעיף 62(2) לפקודת התעבורה.

במצבי הביניים, כשמדובר בנהיגה איטית, זהירה של אי מתן תשומת לב מלאה, הרכיב המכריע יהא אי זהירות, ובתוך כך תקנה 21(ג) תשלוט בכיפה.

כל מקרה לגופו ולנסיבותיו, כאשר בהחלט יתכנו מקרים, מהדוגמאות הפרטניות שסקרתי לעיל, שיוכלו לעבור מצד הפקודה לצד התקנה ולהיפך”.

עשה סדר השופט… .

וכיצד המשטרה קובעת איזה סעיף יופיע בכתב האישום בגרימת תאונת דרכים

לצערם של הנאשמים ברוב המקרים התובע המשטרתי נוטה להחמרה בסעיף, יש כאלו המכנים זאת רישום כתבי אישום על אוטומט לצורך החמרה.

גם אם התובע יודע ששני הצדדים אשמים, הרי סעיף 62(2) לפקודת התעבורה יככב ברוב המקרים.

לרוב בתי המשפט לא יטו אוזן לנאשמים שיודו בגרימת התאונה ויבקשו ענישה ללא פסילת רישיון כאשר מדובר בסעיף 62(2) לפקודת התעבורה.

מנגד, חשוב לזכור שגם אם מזהים את תקנה 21(ג) בהוראות החיקוק הרי שלא ניתן לנשום לרווחה ולא לחשוש עוד, שכן גם בעבירה זו מבקשת המשטרה פסילה מידי פעם.

סיכום

בכל מקרה של קבלת כתב אישום בתאונת דרכים, יש צורך דחוף להתייעץ עם עורך דין המומחה לתחום התעבורה.

מניסיוני התייצבות עם עורך דין למשפט וכמובן למשא ומתן מול התביעה, תשפר את הסיכוי להצליח לשמור על רישיון הנהיגה וזה מה שחשוב.

לסיום שימו לב כיצד חוסלו סעיפי האישום בתיק שטיפלתי בו תרתי משמע…, ההשמטות לגבי הפרטים המזהים שלי, היתר של התובעת במסגרת הסדר.

מאת: עו”ד אלי אנושי עו”ד תעבורה – שופט תעבורה בדימוס

מחבר הספר: גזר דין – מפתח ענישה בעבירות התעבורה.

להתייעצות בדיני תעבורה צלצל מיד:  050-5738228.


אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי;

כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.

 

אהבת את התוכן? נשמח לדירוג 5 כוכבים
Koala Boten
Koala Boten

 מתוך 138 המלצות

google
Koala Boten
7 במאי 2023

אין מקצועי ואנושי ממנו , מספר אחת ללא ספק

google
Nir Shamir
19 באפריל 2023

A professional Transportation laywer at the most highest levels.

google
עדי כהן
16 באפריל 2023

תודה רבה לעו״ד אלי אנושי על הטיפול המהיר בתיק עם תוצאה מעולה, סבלנות, אכפתיות ויחס אישי מומלץ בחום

google
Roman Zenkov
28 במרץ 2023

עו״ד מעולה! תודה על עבודה שלך!

google
עדה מורג
27 במרץ 2023

פניתי לעו"ד אלי אנושי, שופט תעבורה בדימוס דרך הגוגל לטיפול במקרה תעבורתי. מצאתי מקצוען אמיתי, בעל ידע רב, מסביר פנים ונעים הליכות, שמכיר את החוק מלפני ומלפנים. עו"ד אנושי, כשמו כן הוא, טיפל בהליך ביעילות ובמקצועיות רבה, בנועם ובאנושיות יוצאת דופן תוך מתן הסברים לגבי כל שלב. אני שמחה שההליך הסתיים במהירות ובהצלחה וללא ספק לשביעות רצוני. מומלץ ביותר !!! הוא הכתובת הנכונה לטיפול בעניינכם.

google
relly c
18 במרץ 2023

קיבלתי מענה מהיר ומכובד היה תמיד זמין לשאלות בסבלנות ובאכפתיות עזר לי בתיק עם סיכויים נמוכים ועשה את הבלתי ייאמן ממליצה בחום

google
ברוך חיימוב
9 במרץ 2023

תודה רבה לעורך דין אלי אנושי על הטיפול המהיר בתיק על היחס שלך הסובלנות ותודה על תוצאה

google
rafi hanimov
8 בפברואר 2023

עו״ד אלי מקצועי בטירוף עזר לי מאוד שירות ברמה גבוה מאוד שמח מאוד שהגעתי אליו ממליץ מאוד

google
יאיר שפרן
8 בפברואר 2023

עו"ד אלי אנושי האלוף! מקצוען, מנוסה, אדיב ונעים הליכות. ממליץ עליו בחום ובלב שלם!

google
שירלי קגן
31 בינואר 2023

אלי התותח! היה קשוב אלי נתן לי שירות מעל ומעבר- והכי חשוב לא היו סתם דיבורים. הוא הוציא אותי עם גזר דין הכי מנימליסטי שיש!

google
רז
3 בינואר 2023

הגעתי לעוד אנושי והכרתי עורך דין מקצוען רגיש ולבבי טיפל בכל באופן הראוי ביותר.היה קשוב לכל שאלה ואו בעיה.מה שעוד מסייע הוא היה שופט תעבורה בעברו כך שהוא שולט בכל הפרטים.ממליץ מאוד להעזר בשירותיו בכל ארוע תעבורתי שיש לכם.

google
barviva1
14 בדצמבר 2022

מקצועי ברמות הכי גבוהות שאפשר לבקש ליווי צמוד בתהליך מהיום הראשון ועד סיומו באופן מלא והכי חשוב עם התוצאה שמצפים לה . מומלץ לכל מי שצריך עו״ד תעבורה אלי הוא הבחירה !

google
מירב אבן חיים
7 בדצמבר 2022

עו"ד אלי אנושי, עו"ד תעבורה מומלץ בחום. משרה אוירה נעימה ואמינה הרגשתי שאני בידיים טובות.

google
Mark Ov
30 בנובמבר 2022

עורך דין מצויין

google
Eli Bahat
14 בנובמבר 2022

עו"ד מעולה בכל הקשור לידע, הבנה והופעה בדיונים - המשפטי תעבורה