עו"ד אלי אנושי שופט תעבורה בדימוס

RussiaUSA

יצירת קשר

רחוב הכישור 47, חולון

א' - ה' 8:00 - 20:00 סופ"ש בתיאום מראש

חייג עכשיו: 0505738228

עקבו אחריי

פסילה מנהלית

פסילה מנהלית  – כך שמרתי ללקוח על הרישיון:

ביטול פסילה מנהלית,  במספר רב של החלטות הצלחתי להשיב ללקוחות את רישיון הנהיגה שניטל מהם ע”י קצין משטרה.

אני,  עו”ד אלי אנושי שופט תעבורה בדימוס ועו”ד תעבורה עם ותק רב, מבין היטב שכאשר קצין משטרה מודיע לכם על פסילת רישיון הנהיגה עוד בטרם משפט, עוד בטרם הרשעה, ולרוב ללא הסבר ממצא של הזכויות, הכול נעצר.

איך להגיע לעבודה?, איך לקחת את הילדים?, מה עם הנסיעה שתכננו לצפון?, קניות?, לקחת את ההורים לבדיקה הרפואית?, מה קורה עכשיו? הכול עצר
בגלל פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה ל-30 יום.

פסילה מנהלית לפי פקודת התעבורה:

היה לשוטר יסוד סביר להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות המפורטות מטה, רשאי השוטר לדרוש מהנהג להופיע לפני קצין משטרה לשימוע. אם קצין המשטרה סבור כי יש מקום להגשת כתב אישום הוא יכול לשלול מהנהג את רישיון נהיגה לתקופה של 30 ימים.

להתייעצות בנושא ביטול פסילה מנהלית או השבתת רכב צלצל מיד: 050-5738228.

ביטול פסילה מנהלית של הרישיון ל-60 יום או 90 יום:

בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש – רשאי קצין המשטרה לשלול את הנהג המחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 60 ימים.

בתאונת דרכים שבה נהרג אדם ישלול קצין המשטרה את רישיון הנהיגה לתקופה של 90 ימים.

ביטול פסילה מנהלית שלב השימוע

ביטול פסילה מנהלית שלב השימוע:

כאמור הפסילה וההשבתה אינם אוטומטים וקצין משטרה אמור לקיים שימוע לנהג ולשמוע מה היא גרסתו ומה נסיבותיו טרם יחליט.

צר לי לומר אך ללא הכנה מספקת או ייצוג ע”י עורך דין בשימוע, לרוב הנהגים השימועים מסתיימים במהירות והרישיון נשאר במשטרה.

אגב, אי הגעה לשימוע פרושה פסילה ע”י הקצין בהעדר – אין רחמים.

להתייעצות בנושא ביטול פסילה מנהלית או השבתת רכב צלצל מיד: 050-5738228.

ביטול פסילה מנהלית בקשה לביטול פסילת רישיון מנהלית:

על החלטת קצין המשטרה, שהנה ביסודה החלטה מנהלית, ניתן להגיש ערעור לבית המשפט לתעבורה.

בדיון בבקשה לביטול פסילה מנהלית בית המשפט לתעבורה רשאי לבטל את הפסילה כאשר הוא שוקל את הפגיעה שתגרם לביטחון הציבור בביטול הפסילה. וזאת לאחר ששקל את קיומם של הראיות לכאורה ואת עברו התעבורתי של הנהג.

על החלטת בית המשפט לתעבורה הן לגבי רישיון הנהיגה והן לגבי השבתת הרכב ניתן להגיש ערר לבית המשפט המחוזי.

עורך דין תעבורה - אלי אנושי

בבית המשפט:

כאמור לאחרונה במספר דיונים, קבע בית המשפט כי יש להשיב את רישיון הנהיגה, גם בעבירה המסוכנת של נהיגה בשכרות.

המפתח להצלחתי בתיקים אלו, ובלי לגלות את כל הסודות המקצועיים….  היה קו המחשבה שאכן “נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים מקימה חזקה בדבר מסוכנותו של הנהג, אך אין מדובר בחזקה שאינה ניתנת לסתירה”.

ובדרך מחשבה נאותה ניתן לשאוף להגיע למסקנה ולפיה:

“אף אני הגעתי למסקנה כי כישלונו של המשיב במקרה דנן, ניתן לראותו כמעידה שאינה מאפיינת את דרכיו ואת התנהלותו היום יומית, ודווקא עברו התעבורתי של המשיב, מצביע על כי ביצע עבירות תנועה “רגילות”, ואין בפניי כל אינדיקציה לכך כי נהג בעבר בזמן שכרות או התנהג בפראות, כפי שנהג, לכאורה, במקרה הנדון”.

חשוב להבין שמדובר בקייס שיש לבנות אותו, ולשם כך שי צורך בידע וניסיון רב.

להתייעצות בנושא ביטול פסילה מנהלית או השבתת רכב צלצל מיד: 050-5738228.

פסילה של רישיון הנהיגה בעקבות תאונת דרכים

בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש – רשאי קצין המשטרה לשלול את הנהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 60 ימים. נהגים רבים נתקלים בפסילה זו לאחר שנחשדים באחריות לתאונת דרכים, ומוצאים עצמם ללא אפשרות לנהוג לתקופה ממושכת הפוגעת באורחות חייהם ולבטח כאשר מדובר בנהגים שפרנסתם ופרנסת משפחתם מנהיגתם. במאמר זה אפרט בנושא פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה בעקבות תאונת דרכים.

עורך דין תעבורה - ביטול פסילה מנהלית

הגדרות הפסילה המנהלית:

פקודת התעבורה היא הקובעת את סמכות הפסילה של קצין המשטרה, ולפיה אם היה לקצין המשטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום כנגד נהג שגרם לתאונת הדרכים, אז בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם – יפסול את הנהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 90 ימים. ואם מדובר בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש – רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 60 ימים.

חשוב לזכור כי מטרתה של פסילה מנהלית אינה עונשית כמקדמה על חשבון העונש, אלא לצורכי מניעת סיכון, מקום שנהיגתו של אדם עלולה להוות סכנה לביטחון הציבור.

הפסילה אינה אוטומטית וקצין משטרה אמור לקיים שימוע לנהג ולשמוע ולרשום את גרסתו ונסיבותיו טרם יחליט. כאשר יודעים כיצד לדבר עם הקצין לעיתים הוא מגלה הבנה לנסיבות המקרה ונסיבות הנהג, והשימוע מסתיים בהחזרת רישיון הנהיגה. אולם לרוב הנהגים השימועים מסתיימים המהירות והדרך הביתה היא במונית. אך לא הכל אבוד.

בקשה לביטול פסילת רישיון מנהלית ושיקולי בית המשפט לתעבורה:

כאמור ניתן לפנות לבית המשפט לתעבורה ולבקש מבית המשפט המוסמך לדון בעבירה לבטל את הפסילה ובית המשפט לתעבורה, לאחר ששמע את הצדדים לדיון רשאי לבטל את הפסילה, בתנאים או ללא תנאי, אם שוכנע כי ביטול פסילה מנהלית לא יפגע בביטחון הציבור – כך מגדיר זאת החוק.

חשוב לציין  שבשלב זה עומדת לזכותו של החשוד “חזקת החפות”, שכן טרם הוגש נגדו כתב אישום וברור שטרם הורשע בכל עבירה שהיא.

בית המשפט ידון בקיומן של הראיות לכאורה לאשמתו של הנהג, שהרי אולי בכלל הוא לא אשם ואין כנגדו ראיות מספקות אפילו בשלב מקדמי זה, במצב זה תבוטל הפסילה המנהלית.

חשוב לזכור שראיות לכאורה הם לא ברמה של ראיות הנדרשות להרשעת הנהג, אילו האחרונות כמובן ברמת הוכחה גבוהה ביותר, כרגע עסקינן בראיות בסיסיות בלבד.

צלילה לחוק:

בהעדר מחלוקת על אודות סוגיית הראיות לכאורה, או לאחר החלטת בית המשפט בנושא, השאלה המרכזית שאותה יש לבחון בעניין פסילה מנהלית מלהחזיק רישיון נהיגה, טרם הגשת כתב אישום, היא האם נהיגתו של העורר מסכנת את הציבור, אם לאו. במסגרת בחינה זו, יש לאזן בין שיקולי ההגנה על האינטרסים של הנהג הפוגע, ובכלל זה נסיבותיו האישיות המיוחדות, לבין הצורך להגן על שלום הציבור מפני נהיגה המסכנת חיים וראה בנושא ע”פ 3883/04 אבו סיביה נ’ מדינת ישראל.

על מסוכנותו של הנהג ניתן ללמוד משני מקורות מרכזיים: האחד הינו נסיבות התאונה, והשני מתוך עברו התעבורתי של הנהג. לעניין זה ניתן לבחון האם מדובר באירוע מקרי או בהתנהגות אופיינית לנהג, והאם הנסיבות מעידות על אופי נהיגתו של הנהג.

בית המשפט אמור לאזן בין השיקולים השונים, כרשלנות שבגרימת התאונה  מצד אחד ומנגד  עברו תעבורתי של הנהג, האם ניתן להסיק מהם על מסוכנות טבועה בנהיגתו, אם דרך נהיגתו מגלה מסוכנות לציבור סביר להניח כי הבקשה תידחה, אך אם לא, ייטה בית המשפט לכיוון קיצור משך הפסילה או ביטולה המוחלט.

על החלטת בית המשפט לתעבורה בנושא פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה בעקבות תאונת דרכים ניתן להגיש ערר לבית המשפט המחוזי.

פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה

דוגמה לקיצור משך פסילה מנהלית לאחר תאונת דרכים

 

תיאור המקרה

מעשה בנהג שנעצר על ידי שוטר באשמת אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה.

אין ספק שמדובר בעבירה לא פשוטה ובעלת פוטנציאל מסוכנות גבוה.

הנהג טען שלא קיימת כאן עבירה של סיכון הולכי רגל, הולך הרגל כנראה התחרט ושב למדרכה ללא כל מגע או קירבה.  

לא נגבתה עדות מהולך הרגל לגבי המצב ולא מעדי ראיה במקום.

יתרה מזו, עברו התעבורתי תקין והוא נזקק לרכב לצורך עבודתו  ועל כן לאור הנסיבות הוא ביקש  לבטל את הפסילה המנהלית.

תגובת המשטרה

המשטרה “כדרכה בקודש”  התנגדה לבקשה. טענה כי הנהג כלל לא הבחין בהולכי הרגל ומנסיבות העבירה הללו ניתן ללמוד על מסוכנות הנהיגה של המבקש .

אומנם עברו תקין, אך לאור הנסיבות וכיוון  שמדובר ברף רשלנות גבוה, יש לדחות את הבקשה.

שיקולי בית המשפט

כאמור, שני שיקולים מנחים את בית המשפט בדיון בבקשה זו:

ראשית, קיום ראיות לכאורה בדבר אשמתו של המבקש, ושנית, האם יש בהמשך נהיגתו, כדי לסכן את שלום הציבור.

ראיות לכאורה:

בית המשפט עיין בראיות המשטרה.

בית המשפט לתעבורה קבע כי בשלב זה של הדיון, די בדו”ח השוטר שזיהה את העבירה, ואף בדברי הנהג עצמו שכלל לא ראה את הולך רגל בכביש , כדי לקבוע כי בידי המשיבה ראיות לכאורה, שיש בהן כדי להביא להרשעתו  של הנהג בדין.

בפסיקה ידועה כבר נקבע בהקשר זה כי בשלב מקדמי זה, בו טרם גובשה החלטת התביעה אם להגיש כתב אישום,

יש צורך בראיות לכאורה ברמה נמוכה יותר מהראיות הנדרשות לצורך הגשת כתב אישום. נכון לתאריך הדיון, טרם הוגש כתב אישום.

ולעומת זאת טענותיו של המבקש בדבר אי גביית עדות מהולך הרגל והעדים, מקומן במסגרת התיק העיקרי – ולא בדיון המנהלי.

מסוכנות:

מנגד מסוכנות הנהג, נלמדת מנסיבות ביצוע העבירה ומהתנהגותו הקודמת בכביש.

כיוון שהנהג  טוען כי לא הבחין בהולכי הרגל, בניגוד לשוטר שהבחין בעבירה לטענתו היטב נלמדת  המסוכנות שבדבר.

אולם, כאשר שוקלים את יתר הנסיבות הרלוונטיות: שהנהג נוהג שנים רבות ועברו תקין, הרי יש מקום להתחשבות.

השורה התחתונה

אין עוררין על חומרת העבירה של נהיגה על גבי מעבר חצייה כאשר הולכי רגל חוצים עליו ועל מסוכנותה לציבור.

אולם, לאחר שבית המשפט האזין לטעוני הצדדים, ועיין בחומר החקירה, בחן את נסיבות המקרה, נתן דעתו לוותק ולעבר של הנהג, ולנסיבותיו האישיות,

מצא בית המשפט לתעבורה בנסיבות אלה, כי נוכח כל האמור לעיל יש מקום להסתפק בתקופת הפסילה שריצה המבקש עד יום הדיון.

כזכור, אין המדובר במקדמה על חשבון הענישה והפסילה קוצרה.

 

לסיכום:

אין ספק שכאשר יש חשש ממשי לאובדן רישיון הנהיגה עקב פסילה מנהלית, יש צורך דחוף להתייעץ עם עורך דין המומחה לתחום התעבורה.

ההתייעצות עם עורך דין תעבורה אמורה להיות מוקדמת ועוד טרם השימוע. חשוב לדעת כי לשימוע ניתן להתייצב עם עורך דין וזה יכול לעשות את ההבדל, הן בשימוע ואם יש צורך הרי בדיון עצמו לאחר שעמדת הנהג תוצג כראוי ותירשם.

מניסיוני התייצבות עם עורך דין לשימוע תשפר את הסיכוי להצליח לשמור על רישיון הנהיגה ועל רשיון הרכב וזה מה שחשוב.

מאת: עו”ד אלי אנושי עו”ד תעבורה – שופט תעבורה בדימוס, מחבר הספר: גזר דין – מפתח ענישה בעבירות התעבורה. להתייעצות בדיני תעבורה צלצל מיד:  050-5738228.

לסיום:

 

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.

מאת: עו”ד אלי אנושי עו”ד תעבורה – שופט תעבורה בדימוס, מחבר הספר: גזר דין – מפתח ענישה בעבירות התעבורה. להתייעצות בנושא צלצלו מיד:  050-5738228.

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.
לעו”ד אנושי אלי, עו”ד תעבורה, שופט תעבורה בדימוס , ניסיון רב ביותר בטיפול מהיר בפסילות מנהליות, תוך מציאת פגמים בחומר הראיות על מנת לצמצם את הפסילה המנהלית ככל שניתן ואף לבטלה, לשביעות רצון הלקוחות וזאת תוך תשומת לב לתיק העיקרי שהרי במרבית המקרים, פסילה מנהלית הנה רק התחלת הטיפול בתיק.

מידע מעו”ד תעבורה, שופט בדימוס. מהי פסילה מנהלית?, פסילה מנהלית הנה פסילת רישיון הנהיגה על ידי קצין משטרה לתקופה קצובה. הפסילה המנהלית מהווה פגיעה חמורה יותר בנהגים הואיל והיא אינה נובעת מהליך משפטי אלא מדובר בהליך מנהלי מקוצר הנובע ממפגש עם קצין משטרה ומתוקף סמכותו האחרון יכול להורות על פסילת הרישיון.

ברור כי במידה שנהג שרישיונו פסול נוהג בתקופה זו, הוא למעשה עובר עבירה של נהיגה בזמן פסילה, דבר העלול להיות בעל השלכות חמורות ביותר. על כן מהרו להתייעץ עמי עו”ד תעבורה ושופט בדימוס.

קישור למאמר נוסף בנושא ביטול פסילה מנהלית ראה כאן.

המשטרה יכולה לזמן נהג לשימוע בפני קצין משטרה ולשקול את פסילת רישיון הנהיגה, במקרה שנהג נעצר במקום על ידי שוטר בחשד של אחת מעבירות התנועה חמורות הקבועות בפקודת התעבורה או תאונת דרכים.

במקרה של עבירת תנועה מסוכנת כגון נהיגה במהירות מופרזת חמורה או עקיפה מסוכנת או נהיגה בשכרות הפסילה תהיה למשך 30 יום. במקרה של תאונת דרכים עם נפגעים למשך 60 יום ותאונת דרכים בה קופחו חיי אדם למשך 90 יום.

מילת הקסם היא מסוכנות, כאשר קצין המשטרה ובית המשפט, אם יוגש ערר על החלטת הקצין, אמורים לבחון בעיקר את חומרת העבירה, הראיות לקיומה ואת העבר התעבורתי של הנהג במטרה להגיע למסקנה נכונה האם נכון להותיר לו לנהוג.

כן, ובמקרים רבים הדבר נחוץ על מנת להציג את הנסיבות של המקרה ושל הנהג בצורה נאותה לפני הקצין. ובכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עורך דין המומחה בדיני תעבורה טרם השימוע שכן מוטב להגיע מוכנים ולדעת כיצד מתבצע ההליך.

התוצאה היחידה של אי התייצבות לשימוע לאחר שנהג קיבל הזמנה להתייצב לשימוע כדת וכדין ולא התייצב היא נטילת רישיון נהיגתו במקרה כזה לא שמעתי על מקרים של חסד ורחמים ממשטרת ישראל.

צרו קשר עם עו"ד אלי אנושי