שלילת רישיון, המדריך המלא: אז הואשמנו בבצוע עבירת תנועה שאינה קנס או קיבלנו זימון לבית המשפט לתעבורה, האם ניתן לדעת מראש מה יהיה העונש? טוב לא נגזים שניתן לדעת הכל בכל מצב, אבל בהחלט ניתן לקבל כיוון די מדויק האם אנו צפויים לשלילת רישיון ואם כן כמה וזאת על ידי בחינה קפדנית של לשון פקודת התעבורה וכן תקנות התעבורה .

שלילת רישיון טרם המשפט:

פסילת רישיון מנהלית של הרישיון ל-30 יום: היה לשוטר יסוד סביר להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות המפורטות מטה, רשאי השוטר לדרוש מהנהג להופיע לפני קצין משטרה. אם קצין המשטרה סבור כי יש מקום להגשת כתב אישום הוא יכול לשלול מהנהג את רישיון נהיגה לתקופה של 30 ימים. העבירות האמורות, בין היתר:

נהיגה בשכרות

אי ציות לתמרור תן זכות קדימה או עצור ותן זכות קדימה.

נהיגה תחת השפעת סם או משקאות משכרים.

נהיגה ברכב במצב העלול לסכן עוברי דרך.

עקיפה בדרך לא פנויה או עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף.

נהיגה במהירות מופרזת מעל ברירת המשפט.

אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה.

הסעה אסורה של נוסעים בשכר.

עבירות מעבירות הנהג החדש כגון נהיגה ללא מלווה.

אי עצירה כדין לפני מסילת רכבת.

במקרים אלו לקצין משטרה יש סמכות לשלול את הרישיון – מה שמכונה "פסילה מנהלית" טרם המשפט. גם התביעה וגם בתי המשפט נוטים ליחס לעבירות אלה חומרה ויש נטייה ברורה לשלול את רישיון הנהיגה לתקופה מסוימת בנסיבות אלו, ללא קשר לשלילה המנהלית

בית משפט לתעבורה

שלילת רישיון מנהלית של הרישיון ל-60 יום או 90 יום

:בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש – רשאי קצין המשטרה לשלול את הנהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 60 ימים. בתאונת דרכים שבה נהרג אדם ישלול קצין המשטרה את רישיון הנהיגה לתקופה של 90 ימים. ברור כי מדובר בסנקציה חמורה ביותר אשר ננקטת כנגד הנהג עוד בטרם הרשעה וגם במקרים בהם נהגים זוכו מכל אשם בסופו של יום. כך התחיל הטיפול המשטרתי בעניינם ולכן ההמלצה לפנות כבר בשלב מקדמי ביותר ליעוץ משפטי. פסילת רישיון בתאונת דרכים קטלנית לאחר הגשת כתב אישום בבית המשפט: הוגש כתב אישום נגד בעל רישיון נהיגה בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם, יורה בית המשפט על שלילתו מהחזיק ברישיון נהיגה עד למתן פסק דין בעניינו. אולם אין הדבר אוטומטי שכן בטרם יורה בית המשפט על שלילת רישיון כאמור ייתן בית המשפט לנאשם הזדמנות לטעון את טענותיו בנושא ורשאי הוא אם שוכנע, כי אין בנהיגה על ידי הנאשם משום סכנה לציבור להימנע משלילה זו.

לכל שאלה או בעיה צלצלו מיד: 050-5738228

שלילת רישיון, שלילה שיפוטית בעקבות הרשעה בבית המשפט:

מובן מאליו, כי לבית המשפט סמכות מובנית בתפקידו לשלול את רישיון הנהיגה גם בעבירות שלא מצוין בחוק שחובה לשלול את הרישיון בגינן, ולכן חייבים להסתמך על ההיגיון בנושא והדבר תלוי כמובן במשתנים רבים כגון עברו של הנאשם, חומרת העבירה וכן, חייבים להודות יש ליחס חשיבות גם לזהות הגורם השיפוטי ולשאלה מי מייצג את רשות התביעה בדיון עצמו . אולם כאמור החוק נותן את התבנית הבסיסית לשלילת הרישיון בעקבות הרשעה בבית המשפט לתעבורה. שלילת מינימום חודשיים: אם הנהג הורשע באחת מהעבירות המפורטות בתוספת השנייה, ובשתי השנים שקדמו לאותה עבירה כבר הורשע על אחת מהעבירות המפורטות בתוספת השנייה או על אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה, ייגזר דינו לשלילה לתקופה שלא תפחת משני חדשים. אולם בנסיבות מיוחדות ניתן להורות על פסילת רישיון קצרה יותר.

עורך דין תעבורה - אלי אנושי

אז מהן עבירות התוספת הראשונה:

נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף

עבירות נהג חדש כנהיגה ללא מלווה או הסעת נוסעים מעל למותר.

אי מסירת פרטים לאחר תאונה.

נהיגה בצורה המסכנת חיי אדם.

עקיפה מסוכנת

נהיגה באופן המסכן חיי אדם.

הסעת נוסעים אסורה בשכר.

נהיגה ברכב ניגוד להודעת איסור שימוש.

שלילת רישיון

ועבירות התוספת השניה:

נהיגה בקלות ראש.

אי מסירת פרטים לאחר ביצוע עבירה

אי עצירה לפני מסילת רכבת

נהיגה כאשר מערכת היגוי או בלמים או הגה לא תקינה.

אי ציות מתן זכות קדימה או עצור.

נהיגה במהירות לא סבירה.

אי מתן זכות קדימה בצומת.

אי אבטחת נוסעים ברכב ציבורי

סיכון או פגיעה בנהיגה אחורה.

עבירת נהיגה במהירות מופרזת – כאשר יש הזמנה לדין.

שלילת מינימום שלושה חודשים:

אם הורשע אדם ע"י בית המשפט על עבירה מן המפורטות בתוספת הראשונה, או עבירה מהתוספת השניה שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם או ניזוק רכוש, או על עבירת תעבורה או על עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם חבלה של ממש. אז בנוסף לכל עונש אחר יגזור עליו בית המשפט שלילת רישיון לשלושה חודשים.חשוב לציין כי בנסיבות מיוחדות יכול בית המשפט להורות על שלילת רישיון לתקופה קצרה יותר.

פסילת רישיון מדריך

שלילת מינימום שנה אחת:

אם הורשע אדם על עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או השניה שגרמה לתאונת דרכים ובה נחבל אדם חבלה של ממש ובשתי השנים שקדמו לאותה עבירה כבר הורשע בעבירה מהרשימה האמורה, יגזור בית המשפט את דינו בנוסף לכל עונש אחר לשלילה לתקופה שלא תפחת משנה אחת.גם כאן, רשאי בית המשפט בנסיבות מיוחדות להורות על שלילה לתקופה קצרה יותר.

שלילות מינימום בשל נהיגה בשכרות:

על הרשעה של עבירת נהיגה בשכרות או סירוב להיבדק בבדיקת שכרות, נכון להיום, השלילה עומדת על תקופה שלא תפחת משנתיים. אם כבר הורשע הנהג על עבירה זו בשנה שקדמה לאותה עבירה יגזור עליו בית המשפט שלילה לתקופה שלא תפחת מארבע שנים. רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות להורות על שלילת רישיון לתקופה קצרה יותר.

שלילת מינימום נוספות של שנתיים:

הורשע אדם על אחת העבירות הבאות:

נהיגה ללא רישיון נהיגה כבלתי מורשה לנהיגה.

אי ציות לתמרורים.

עקיפה מסוכנת.

מהירות מופרזת.

אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה.

ובחמש השנים שקדמו למועד ביצוע אותה עבירה כבר הורשע לפחות פעמיים על אחת מהעבירות האמורות, דינו בין היתר, שלילה לתקופה שלא תפחת משנתיים. שלילת מינימום שלוש שנים: הורשע אדם בעבירה של גרם מוות בנהיגה רשלנית או בעבירת ההפקרה לאחר פגיעה, דינו – בנוסף לכל עונש אחר – שלילת רישיון מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים. רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות להורות על שלילה לתקופה קצרה יותר.

שלילת רישיון לחמש שנים:

הורשע אדם על עבירות הבאות:

גרם מוות בנהיגה רשלנית או עבירת ההריגה תוך שימוש ברכב.

עבירת ההפקרה.

נהיגה בשכרות.

אי עצירת רכב לפני מסילת רכבת.

נהיגה בזמן שלילה.

והוא כבר הורשע שלוש פעמים על עבירה מהעבירות:

נהיגה ללא רישיון נהיגה כבלתי מורשה לנהיגה.

אי ציות לתמרורים.

עקיפה מסוכנת.

מהירות מופרזת.

אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה.

שעבר בתקופה שממועד שלילת הרישיון ועד חמש שנים לאחר שחודש, דינו בן היתר שלילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, לתקופה שלא תפחת מחמש שנים;

שלילה עשר שנים:

הורשע אדם על עבירות הבאות:

גרם מוות בנהיגה רשלנית או עבירת ההריגה תוך שימוש ברכב.

עבירת ההפקרה.

נהיגה בשכרות.

אי עצירת רכב לפני מסילת רכבת.

נהיגה בזמן שלילה.

כאשר בעשר השנים שקדמו למועד ביצוע אותה עבירה כבר הורשע לפחות פעמיים על אחת מהעבירות הללו, דינו בנוסף על כל עונש אחר, שלילת רישיון מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, לתקופה שלא תפחת מעשר שנים.

שלילה לצמיתות

אם נפסל אדם על עבירות המפורטות בפסקה הקודמת, והוא הורשע על עבירה מהעבירות המנויות בפסקה האמורה שעבר בתקופה שממועד שלילת הרישיון ועד שנתיים לאחר שחודש, דינו בנוסף על כל עונש אחר, שלילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לצמיתות. שלילה נוספת לצמיתות יגזור בית המשפט על נהג שהורשע בעבירות: גרם מוות בנהיגה רשלנית או עבירת ההריגה תוך שימוש ברכב.

עבירת ההפקרה.

נהיגה בשכרות.

אי עצירת רכב לפני מסילת רכבת.

נהיגה בזמן שלילת רישיון.

והוא הורשע שלוש פעמים על עבירה מהעבירות:

נהיגה ללא רישיון נהיגה כבלתי מורשה לנהיגה.

אי ציות לתמרורים.

עקיפה מסוכנת.

מהירות מופרזת.

אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה.

שעבר בתקופה שממועד שלילת הרישיון ועד חמש שנים לאחר שחודש, דינו בן היתר שלילה לצמיתות

.חשוב לציין שגם כאן לבית המשפט יש סמכות להורות על תקופה קצרה יותר ובלבד ששוכנע כי אין בהמשך הנהיגה על ידי הנאשם משום סכנה לציבור או אפילו לקבוע כי שלילה שנקבעה לפי סעיף אחר לפקודה זו תהיה חופפת לשלילה לפי סעיף זה. סבוך מעט?, נכון, אבל ניתן להבחין בדפוס ברור של החמרה עם עבירות חמורות חוזרות וזאת אכן הכוונה.

סמכות משרד הרישוי לשלול נהגים מסוכנים:

מעבר לשלילות שיפוטיות אלו המחוקק גם מסר סמכות ייחודית לרשות הרישוי שאם תשתכנע, כי בדרך נהיגתו של נהג יש משום סכנה לעוברי דרך, או שבעל רשיון הנהיגה הוא פרוע או מופרע – כן, באלו המילים – רשאית היא, בהחלטה מנומקת ולאחר שימוע, לשלול את רישיון נהיגתו. חשוב לציין כי אפשרות שלילה זו הינה בנפרד משלילת הרישוי למשך 3 חודשים, לנהגים אשר צברו 36 נקודות רישוי.

סיכום:

אין ספק כי המחוקק צייד את בתי המשפט, המשטרה ואף משרד הרישוי, במבחר אפשרויות ואף בחובה לגזור על הנהגים ענישה מחמירה בהיקף כזה או אחר.

ברור גם כן שלא כל הזמנה לדין שאדם מקבל נכנסת לתחומי קטגוריות אלו ועדין מסורה לבית המשפט האפשרות לגזור שלילת רישיון על כל אדם העומד לדין בעבירות התעבורה. לכן גם אם העבירה עצמה אינה מופיעה ברשימה כזו או אחרת, הרי חשוב לפעיל את השכל הישר לבחון את הנסיבות והכי חשוב להיוועץ עם עו"ד המומחה בתחום וזאת על מנת לצמצם ככל שניתן את הסכנה לשלילת רישיון הנהיגה.

מאת: עו"ד אלי אנושי עורך דין תעבורה – שופט תעבורה בדימוס, מחבר הספר: גזר דין – מפתח ענישה בעבירות התעבורה.

אולי יעניין אתכם גם: עו"ד תאונות דרכים I מהירות מופרזת

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.