עו"ד אלי אנושי שופט תעבורה בדימוס

RussiaUSA

יצירת קשר

רחוב הכישור 47, חולון

א' - ה' 8:00 - 20:00 סופ"ש בתיאום מראש

חייג עכשיו: 0505738228

עקבו אחריי

שלילת רישיון נהיגה – פסילת רישיון נהיגה

שלילת רישיון נהיגה , המדריך המלא: אז הואשמנו בבצוע עבירת תנועה שאינה קנס או קיבלנו זימון לבית המשפט לתעבורה, האם ניתן לדעת מראש מה יהיה העונש? טוב לא נגזים שניתן לדעת הכל בכל מצב, אבל בהחלט ניתן לקבל כיוון די מדויק האם אנו צפויים לשלילת רישיון נהיגה ואם כן כמה וזאת על ידי בחינה קפדנית של לשון פקודת התעבורה וכן תקנות התעבורה .

לפני שנתחיל…קבלו סרטון על שלילת רישיון לחצו כאן.

שלילת רישיון טרם המשפט:

פסילת רישיון מנהלית של הרישיון ל-30 יום: היה לשוטר יסוד סביר להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות המפורטות מטה, רשאי השוטר לדרוש מהנהג להופיע לפני קצין משטרה. אם קצין המשטרה סבור כי יש מקום להגשת כתב אישום הוא יכול לשלול מהנהג את רישיון נהיגה לתקופה של 30 ימים. העבירות האמורות, בין היתר:

 • נהיגה בשכרות
 • אי ציות לתמרור תן זכות קדימה או עצור ותן זכות קדימה.
 • נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סם.
 • נהיגה ברכב במצב העלול לסכן עוברי דרך.
 • עקיפה בדרך לא פנויה או עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף.
 • נהיגה במהירות מופרזת מעל ברירת המשפט.
 • אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה.
 • הסעה אסורה של נוסעים בשכר.
 • עבירות מעבירות הנהג החדש כגון נהיגה ללא מלווה.
 • אי עצירה כדין לפני מסילת רכבת.

במקרים אלו לקצין משטרה יש סמכות לשלול את הרישיון – מה שמכונה "פסילה מנהלית" טרם המשפט. גם התביעה וגם בתי המשפט נוטים ליחס לעבירות אלה חומרה ויש נטייה ברורה לשלול את רישיון הנהיגה לתקופה מסוימת בנסיבות אלו, ללא קשר לשלילה המנהלית

שלילת רישיון מנהלית של הרישיון ל-60 יום או 90 יום

בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש – רשאי קצין המשטרה לשלול את הנהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 60 ימים. בתאונת דרכים שבה נהרג אדם ישלול קצין המשטרה את רישיון הנהיגה לתקופה של 90 ימים. ברור כי מדובר בסנקציה חמורה ביותר אשר ננקטת כנגד הנהג עוד בטרם הרשעה וגם במקרים בהם נהגים זוכו מכל אשם בסופו של יום. כך התחיל הטיפול המשטרתי בעניינם ולכן ההמלצה לפנות כבר בשלב מקדמי ביותר ליעוץ משפטי. פסילת רישיון בתאונת דרכים קטלנית לאחר הגשת כתב אישום בבית המשפט: הוגש כתב אישום נגד בעל רישיון נהיגה בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם, יורה בית המשפט על שלילתו מהחזיק ברישיון נהיגה עד למתן פסק דין בעניינו. אולם אין הדבר אוטומטי שכן בטרם יורה בית המשפט על שלילת רישיון נהיגה כאמור ייתן בית המשפט לנאשם הזדמנות לטעון את טענותיו בנושא ורשאי הוא אם שוכנע, כי אין בנהיגה על ידי הנאשם משום סכנה לציבור להימנע משלילה זו.

לכל שאלה או בעיה צלצלו מיד: 050-5738228

שלילת רישיון נהיגה, שלילה שיפוטית בעקבות הרשעה בבית המשפט:

מובן מאליו, כי לבית המשפט סמכות מובנית בתפקידו לשלול את רישיון הנהיגה גם בעבירות שלא מצוין בחוק שחובה לשלול את הרישיון בגינן, ולכן חייבים להסתמך על ההיגיון בנושא והדבר תלוי כמובן במשתנים רבים כגון עברו של הנאשם, חומרת העבירה וכן, חייבים להודות יש ליחס חשיבות גם לזהות הגורם השיפוטי ולשאלה מי מייצג את רשות התביעה בדיון עצמו . אולם כאמור החוק נותן את התבנית הבסיסית לשלילת הרישיון בעקבות הרשעה בבית המשפט לתעבורה. שלילת מינימום חודשיים: אם הנהג הורשע באחת מהעבירות המפורטות בתוספת השנייה, ובשתי השנים שקדמו לאותה עבירה כבר הורשע על אחת מהעבירות המפורטות בתוספת השנייה או על אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה, ייגזר דינו לשלילה לתקופה שלא תפחת משני חדשים. אולם בנסיבות מיוחדות ניתן להורות על פסילת רישיון נהיגה קצרה יותר.

 

אז מהן עבירות התוספת הראשונה:

 • נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף
 • עבירות נהג חדש כנהיגה ללא מלווה או הסעת נוסעים מעל למותר.
 • אי מסירת פרטים לאחר תאונה.
 • נהיגה בצורה המסכנת חיי אדם.
 • עקיפה מסוכנת
 • נהיגה באופן המסכן חיי אדם.
 • הסעת נוסעים אסורה בשכר.
 • נהיגה ברכב ניגוד להודעת איסור שימוש.

 

ועבירות התוספת השניה:

 • נהיגה בקלות ראש.
 • אי מסירת פרטים לאחר ביצוע עבירה
 • אי עצירה לפני מסילת רכבת
 • נהיגה כאשר מערכת היגוי או בלמים או הגה לא תקינה.
 • אי ציות מתן זכות קדימה או עצור.
 • נהיגה במהירות לא סבירה.
 • אי מתן זכות קדימה בצומת.
 • אי אבטחת נוסעים ברכב ציבורי
 • סיכון או פגיעה בנהיגה אחורה.
 • עבירת נהיגה במהירות מופרזת – כאשר יש הזמנה לדין.

 

שלילת מינימום שלושה חודשים:

אם הורשע אדם ע"י בית המשפט על עבירה מן המפורטות בתוספת הראשונה, או עבירה מהתוספת השניה שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם או ניזוק רכוש, או על עבירת תעבורה או על עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם חבלה של ממש. אז בנוסף לכל עונש אחר יגזור עליו בית המשפט שלילת רישיון נהיגה לשלושה חודשים. חשוב לציין כי בנסיבות מיוחדות יכול בית המשפט להורות על שלילת רישיון נהיגה לתקופה קצרה יותר.

פסילת רישיון מדריך

שלילת מינימום שנה אחת:

אם הורשע אדם על עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או השניה שגרמה לתאונת דרכים ובה נחבל אדם חבלה של ממש ובשתי השנים שקדמו לאותה עבירה כבר הורשע בעבירה מהרשימה האמורה, יגזור בית המשפט את דינו בנוסף לכל עונש אחר לשלילה לתקופה שלא תפחת משנה אחת. גם כאן, רשאי בית המשפט בנסיבות מיוחדות להורות על שלילה לתקופה קצרה יותר.

שלילת רישיון מינימום בשל נהיגה בשכרות:

על הרשעה של עבירת נהיגה בשכרות או סירוב להיבדק בבדיקת שכרות, נכון להיום, השלילה עומדת על תקופה שלא תפחת משנתיים. אם כבר הורשע הנהג על עבירה זו בשנה שקדמה לאותה עבירה יגזור עליו בית המשפט שלילה לתקופה שלא תפחת מארבע שנים. רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות להורות על שלילת רישיון לתקופה קצרה יותר.

שלילת רישיון מינימום נוספות של שנתיים:

הורשע אדם על אחת העבירות הבאות:

 • נהיגה ללא רישיון נהיגה כבלתי מורשה לנהיגה.
 • אי ציות לתמרורים.
 • עקיפה מסוכנת.
 • מהירות מופרזת.
 • אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה.

ובחמש השנים שקדמו למועד ביצוע אותה עבירה כבר הורשע לפחות פעמיים על אחת מהעבירות האמורות, דינו בין היתר, שלילה לתקופה שלא תפחת משנתיים. שלילת מינימום שלוש שנים: הורשע אדם בעבירה של גרם מוות בנהיגה רשלנית או בעבירת ההפקרה לאחר פגיעה, דינו – בנוסף לכל עונש אחר – שלילת רישיון מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים. רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות להורות על שלילה לתקופה קצרה יותר.

שלילת רישיון לחמש שנים:

 • הורשע אדם על עבירות הבאות:
 • גרם מוות בנהיגה רשלנית או עבירת ההריגה תוך שימוש ברכב.
 • עבירת ההפקרה.
 • נהיגה בשכרות.
 • אי עצירת רכב לפני מסילת רכבת.
 • נהיגה בזמן שלילה. 
 • והוא כבר הורשע שלוש פעמים על עבירה מהעבירות:
 • נהיגה ללא רישיון נהיגה כבלתי מורשה לנהיגה.
 • אי ציות לתמרורים.
 • עקיפה מסוכנת.
 • מהירות מופרזת.
 • אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה.
 • שעבר בתקופה שממועד שלילת הרישיון ועד חמש שנים לאחר שחודש, דינו בן היתר שלילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, לתקופה שלא תפחת מחמש שנים;

שלילת רישיון עשר שנים:

הורשע אדם על עבירות הבאות:

 • גרם מוות בנהיגה רשלנית או עבירת ההריגה תוך שימוש ברכב.
 • עבירת ההפקרה.
 • נהיגה בשכרות.
 • אי עצירת רכב לפני מסילת רכבת.
 • נהיגה בזמן שלילה.

כאשר בעשר השנים שקדמו למועד ביצוע אותה עבירה כבר הורשע לפחות פעמיים על אחת מהעבירות הללו, דינו בנוסף על כל עונש אחר, שלילת רישיון מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, לתקופה שלא תפחת מעשר שנים.

שלילת רישיון לצמיתות

אם נפסל אדם על עבירות המפורטות בפסקה הקודמת, והוא הורשע על עבירה מהעבירות המנויות בפסקה האמורה שעבר בתקופה שממועד שלילת הרישיון ועד שנתיים לאחר שחודש, דינו בנוסף על כל עונש אחר, שלילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לצמיתות. שלילה נוספת לצמיתות יגזור בית המשפט על נהג שהורשע בעבירות: גרם מוות בנהיגה רשלנית או עבירת ההריגה תוך שימוש ברכב.

 • עבירת ההפקרה.
 • נהיגה בשכרות.
 • אי עצירת רכב לפני מסילת רכבת.
 • נהיגה בזמן שלילת רישיון.
 • והוא הורשע שלוש פעמים על עבירה מהעבירות:
 • נהיגה ללא רישיון נהיגה כבלתי מורשה לנהיגה.
 • אי ציות לתמרורים.
 • עקיפה מסוכנת.
 • מהירות מופרזת.
 • אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה.

שעבר בתקופה שממועד שלילת הרישיון ועד חמש שנים לאחר שחודש, דינו בן היתר שלילה לצמיתות

.חשוב לציין שגם כאן לבית המשפט יש סמכות להורות על תקופה קצרה יותר ובלבד ששוכנע כי אין בהמשך הנהיגה על ידי הנאשם משום סכנה לציבור או אפילו לקבוע כי שלילה שנקבעה לפי סעיף אחר לפקודה זו תהיה חופפת לשלילה לפי סעיף זה. סבוך מעט?, נכון, אבל ניתן להבחין בדפוס ברור של החמרה עם עבירות חמורות חוזרות וזאת אכן הכוונה.

סמכות משרד הרישוי לשלול נהגים מסוכנים

מעבר לשלילות שיפוטיות אלו המחוקק גם מסר סמכות ייחודית לרשות הרישוי שאם תשתכנע, כי בדרך נהיגתו של נהג יש משום סכנה לעוברי דרך, או שבעל רשיון הנהיגה הוא פרוע או מופרע – כן, באלו המילים – רשאית היא, בהחלטה מנומקת ולאחר שימוע, לשלול את רישיון נהיגתו. חשוב לציין כי אפשרות שלילה זו הינה בנפרד משלילת הרישוי למשך 3 חודשים, לנהגים אשר צברו 36 נקודות רישוי.

ייצוג עורך דין במקרה של שלילת רישיון כיצד הוא יכול לעזור ?

במקרה של שלילת רישיון עורך דין תעבורה יכול לעזור ועוד איך. נחלק את הנושא למספר פסקאות משנה ליתר הבנה.

שלילת רישיון במסגרת פסילת רישיון נהיגה מנהלית:

מומלץ ביותר ולטעמי האישי אפילו חובה לפנות במידית, לייעוץ עם עורך דין מיד שהשוטר מודיע על זימון לשימוע בפסילה מנהלית והדבר נכון בכל אחת מדרגותיה השונות ולא רק בחמורות.

יש לשים לב שאין מדובר בהליך שיפוטי, אלא מנהלי ובפועל מדובר בהקדמה לענישה שבהמשך תגיע מבית המשפט. נכון לא קוראים לזה אך בפועל זה בדיוק כך – ולכן חשוב ביותר מה עושים ומה אומרים.

זכרו שאין ספק שהמסמך שייכתב במהלך השימוע יהיה חלק מחומר החקירה בתיק.

השוטר מודיע לנהג על שימוע ל30 ימים למשל בגין עבירת מהירות, יכול להיות שיש כוונה שקצין יגיע למקום בו עצר את הנהג או שהנהג יוזמן למחרת היום לתחנת משטרה.

לא לוותר על טלפון לעורך דין תעבורה על מנת לקבל ייעוץ לשם מניעת פסילת רישיון נהיגה. מוטב תמיד להעדיף שימוע מאוחר יותר על מנת לאפשר התייעצות עם עורך דין.

למותר לציין כי לאחר תאונת דרכים חובה לטעמי להגיע לפגישת ייעוץ דחופה בנושא על מנת להתכונן לחקירה  ולמפגש עם "הקצין הפוסל" – כפי שמכונה הקצין בפי השוטרים ואתם כבר יכולים להבין למה…. .

חשוב לזכור כי עורך דין יכול להיות נוכח עמכם במהלך השימוע אצל הקצין וזאת הניגוד לחקירה רגילה, אותה תעברו לבדכם. כאן עורך דין יכול לשבת לידכם ולטעון בשמכם – על תוותרו על זכות זו.

אציין כי יצא לי להיות נוכח כעורך דין בשימועים רבים ובהם פגשתי סוגים שונים של "קצין פוסל", מהמקצוענים ועד כאלו שדעתם פשוט נעולה לפסול את כולם… . נאבקתי ברצונם בשלילת רישיון הנהיגה של הנהגים שייצגתי וזכיתי להצלחות רבות ביותר לשמור על רישיונות הנהיגה טרם המשפט.

שלילת רישיון נהיגה במסגרת הליך שיפוטי:

טוב, כאן אין צורך להסביר את חשיבות הייצוג כאשר עומדים למשפט באחת העבירות החמורות המחייבות פסילת רישיון ממושכת.

אגב, מי שמכונה עורך דין שלילת רישיון, כפי שקראתי בכמה מקומות, הוא התובע המשטרתי שזה תפקידו – אתם צריכים מי שיאזן את המצב.

למעשה מי שמגיע למשפט ללא עורך דין יגלה מהר מאוד שבמרבית המקרים לא ימצא חסד ורחמים אצל התביעות ובית המשפט ומצא עצמו עומד לפני שלילת רישיון נהיגה.

שלילת רישיון על ידי משרד הרישוי:

בטרם "תסגירו את רישיון נהיגתכם לפקידי משרד הרישוי בגין נקודות – מוטב שתתייעצו עמי על מנת לבחון את המצב לעומקו ולנסות למצוא דרך להפר את רוע הגזרה.

ביטול הגבלה על רישיון נהיגה:

לקוח הגיע למשרדי לאחר שהוטלה הגבלה ולמעשה פסילה על רישיון נהגתו.

הפסילה עמדה להתחיל תוך כחודש וזאת לאחר שהסכימו לדחות את מועד הפסילה על מנת לתת לנו זמן שהוכיח שצריך לבטלה – נחמד מצדם.

לאחר בדיקה אותרו מספר עבירות תנועה אותם הנהג לא ביצע ואותרו הנהגים הנכונים.

בקשות מתאימות הוגשו לביתי המשפט על מנת לגרום לביטול הרשעת הלקוח בתיקים אלו וכפועל יוצא לבטל את הנקודות.

והדבר הצליח מעל למצופה כאשר כל הבקשות שהוגשו התקבלו.

משרד הרישוי ביטל את ההגבלה והלקוח המשיך לנהוג בחופשיות וללא מגבלות או פסילות.

ואיך זה נראה, שימו לב:

ביטול ניקוד רישיון נהיגה
עו"ד אלי אנושי שופט בדימוס ביטל הגבלת ניקוד על רישיון הנהיגה של לקוח ומנע פסילת רישיון.

סיכום:

אין ספק כי המחוקק צייד את בתי המשפט, המשטרה ואף משרד הרישוי, במבחר אפשרויות ואף בחובה לגזור על הנהגים ענישה מחמירה כגון ענישה על מהירות מופרזת או כל עבירת תעבורה בהיקף כזה או אחר.

ברור גם כן שלא כל הזמנה לדין שאדם מקבל נכנסת לתחומי קטגוריות אלו ועדין מסורה לבית המשפט האפשרות לגזור שלילת רישיון על כל אדם העומד לדין בעבירות התעבורה. לכן גם אם העבירה עצמה אינה מופיעה ברשימה כזו או אחרת, הרי חשוב להפעיל את השכל הישר לבחון את הנסיבות והכי חשוב להיוועץ עם עורך דין שלילת רישיון המומחה בתחום התעבורה ומנוסה במקרי פסילת רישיון נהיגה וזאת על מנת לצמצם ככל שניתן את הסכנה לשלילת רישיון הנהיגה.

מאת: עו"ד אלי אנושי עורך דין תעבורה – שופט תעבורה בדימוס, מחבר הספר: גזר דין – מפתח ענישה בעבירות התעבורה.

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.

במידה מסוימת ניתן לקבל הערכה למשך הפסילה האפשרית, שכן פקודת התעבורה ציינה עבירות מסוימות כמחויבות בפסילות למשך תקופה מסוימת, למשל אכיפה מסוכנת או הסעת נוסעים בשכר יכולה להוביל ל3 חודשים של פסילת מינימום, נהיגה בשכרות שנתיים ימים פסילה והרשימה עוד ארוכה וקבועה בחוק.

פקודת התעבורה מרכזת רשימה של עבירות שבהם לקצין משטרה הסמכות לשלול את רישיון הנהיגה של נהג למשך 30 יום, 60 יום ואף 90 יום. בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עורך דין תעבורה טרם הגעה לשימוע זה.

לא, חשוב להבין שלמרות שמדובר שעניין מנהלי טכני שנמשך דקות בודדות, הרי הצגה נכונה של הטענות וביסוסם כראוי יכול לצמצם את בסיכוי לנטילת הרישיון, למרות שאכן אני כבעל ניסיון, מכיר קצינים שכלום לא מעניין אותם…. .

ניתן להגיש ערר לבית המשפט לתעבורה ולבקש לבטל או לקצר את התקופה, יש לדעת כיצד לעשות זאת בצורה נאותה ולכן חשוב להתייעץ עם עורך דין שמתמחה בתחום ולכן חשוב גם להכין תשתית נאותה לכך בזמן השימוע.

ניתן להגיש בקשה לבית המשפט לבטל את פסק הדין שניתן בהעדר, ישנם כללים שנקבעו לכך בחוק ובפסיקה ובמצבים רבים ניתן לסייע לביטול פסק הדין. ויש לי בכך ניסיון רב ומוצלח ביותר.

צרו קשר עם עו"ד אלי אנושי

  Aviad Vazana
  Aviad Vazana

   מתוך 106 המלצות

  google
  Aviad Vazana
  7 באוגוסט 2022

  עובד בחברה עבר עבירת תנועה בסופש, על הבוקר של יום ראשון אלי היה היחיד שענה ונתן ייעוץ לקראת הפגישה המוקדמת עם הקצין. הטיפים שלו והרוגע שהעביר עזרו המון! תודה...

  google
  אלחנן מרגי
  19 ביולי 2022

  יעוץ והכוונה ברמה הכי גבוהה שיש אין מילים למקצועיות יושר ואמינות ומעל הכל לב ענק ורחב!!!! תודה רבה!

  google
  Kim Le
  14 ביולי 2022

  ממליצה בחום על עורך דין אלי, תמיד היה קשוב , עשה את מירב יכולותיו, מאוד מרוצים מעבודתו הנאמנה ..

  google
  talia shenhar
  13 ביולי 2022

  עורך הדין אלי אנושי מקצועי ביותר ואכפתי. ניכר שיש לו היכרות וניסיון רב במערכת המשפט מהיותו שופט בדימוס. הוא הצליח להוציא אותי מראש מהסתבכות אפשרית על ידי הצגת הסיטואציה באופן הנכון, מנע טעויות, וליווה אותי בכל השלבים. ממליצה עליו בכל לב

  google
  Shaul Grinberg
  10 ביולי 2022

  צהרים טובים עו"ד תעבורה עו"ד אלי אנושי , שופט בדימוס . תודה רבה לך 👍 . שמחתי מאד להעזר בהגנתך המשפטית היעילה והנחושה , אשר האירה את נסיבות העברה שעברתי באור בהיר יותר , אור שאיפשר לבית המשפט לקבל את ההסבר המשפטי שהצגת , ובעקבות כך הקל בית המשפט את עונשי בצורה משמעותית ביותר . אשמח להעביר רשמי ותחושותי החיוביות לגבי דרך הגנתך המשפטית בתחום התעבורה שקיבלתי ממך , בקרב כלל חברי העוסקים בתחום הוראת הנהיגה . תודה לך .

  google
  פלקה קפלה
  10 ביולי 2022

  עו"ד מספר אחד בתעבורה טיפל בי במקצועי ובנאמנות,מהפגישה הראשונה שלנו הרגשתי שאני בידיים טובות תודה רבה לך ממליץ לכולם

  עו"ד אלי אנושי אדם ישר מקצוען הטיפול בבקשתי נענתה על הצד הטוב ביותר מקשיב זמין וההרגשה שיש על מי לסמוך תודה על הכל

  google
  Mark Feller
  23 ביוני 2022

  עו"ד אנושי היה מרצה שלי בקורס, אדם ישר, הגון ומקצועי. בשביל אלי כל לקוח הוא חשוב, לא משנה מה גודל התיק אתם תקבלו יחס אישי ויצוג הולם. תודה!

  google
  Liat Keidar
  20 ביוני 2022

  אלי טיפל במקרה של אמא שלי באדיבות ובמקצועיות רבה, במידה ונתקלים במצב שצריך עו"ד לתעבורה, הוא האיש המתאים 🙂

  google
  moran bardugo
  19 ביוני 2022

  תודה רבה על השרות המקצועי והמסור

  google
  Dmitriy Spektor
  9 ביוני 2022

  Самый лучший адвокат, что я когда-либо встречал!

  google
  Matan Orr
  2 ביוני 2022

  עו"ד אנושי הינו עו"ד תעבורה משקיען ותותח בקיא בכל רזי החוק קשוב, אמפטי ומעניק יחס אישי לאורך כל התהליך עו"ד אנושי יודע לגרום לתיק שנראה אבוד להסתיים כסיפור הצלחה ממליץ בחום

  google
  Raya Romanenco
  1 ביוני 2022

  המון תודה על העזרה המקצועית וההישיגים הטובים אמליץ בחום על שירותיך לכל דורש

  google
  נסי אלישע
  12 במאי 2022

  התקשרתי להיוועץ בשרותיו של עו"ד אלי אנושי וקיבלתי יעוץ אנושי יוצא מגדר הרגיל.ואני בהחלט ממליץ על שירותיו ומיומנתו.תודה רבה ניסים חולון

  google
  Udi Oz
  27 באפריל 2022

  עורך דין סופר מקצועי ויחס אישי מדהים