עו"ד אלי אנושי שופט תעבורה בדימוס

RussiaUSA

יצירת קשר

רחוב הכישור 47, חולון

א' - ה' 8:00 - 20:00 סופ"ש בתיאום מראש

חייג עכשיו: 0505738228

עקבו אחריי

מעורב בתאונת דרכים – מה אומר כתב האישום?

 • בית
 • מאמרים
 • מעורב בתאונת דרכים – מה אומר כתב האישום?
נהיגה בפסילה

בין רגע הכל משתנה, מנהג במכונית על הכביש בדרך לשגרת יומך, להלם התאונה, הפגיעה בך, הפגיעה בצד השני, התפילה החרישית שהפגיעה הנה קלה ככל שניתן, וכלה במצב המביך של עמידה בצד הדרך, שיחה עם המשטרה, וכל זאת שהעוברים והשבים מביטים בך, חלקם בכעס על הפקק שיצרת וחלקם ברחמים לנהג האומלל שיומו כמו שאומרים נהרס.

אז לאחר שהשבת לשאלות הבוחן, לאחר התייעצות מקדימה עם עורך דין. בתקווה, הנך משוחרר לביתך וחוזר לאט לשגרת חייך. מודה למזלך הטוב שיצאת ללא פגיעה קשה בתאונה. והנה לאחר מספר חודשים זה מגיע  – כתב אישום בגרימת תאונת דרכים.

מי כותב את כתב האישום בגרימת תאונת הדרכים?

חשוב לזכור שמי שכותב את כתב האישום לאחר תאונת הדרכים היא מחלקת תביעות התעבורה של משטרת ישראל. נכון לעיתים יש כתבי אישום של הפרקליטות, אלו במרבית המקרים כתבי אישום לאחר תאונות דרכים קטלניות שבהן קופחו חיי אדם.

התובע המשטרתי שכותב את כתב האישום בגין תאונת הדרכים, מתבסס על המלצת בוחן המשטרה שרשם לו את מי להאשים בתאונה.
אך עבודתו אינה טכנית כלל וכלל, שכן בחירת סעיפי האישום מפקודת התעבורה ותקנות התעבורה הינה גורלית למצבו המשפטי של הנהג.

חשוב לזכור שבתי המשפט אינם נוטים להתערב כלל וכלל בניסוח כתבי האישום ולכן מה שירשום התובע התורן בכתב האישום, הוא מה שיופיע בפני בית המשפט, ויחרוץ את הענישה שתבקש משטרת ישראל בגלל התאונה.

אז כיצד בנוי כתב האישום בגרימת תאונת דרכים?

בראש העמוד יופיע בית המשפט שאליו אתה מוזמן.
מתחת יופיעו פרטי תיק המשטרה, ומי בדיוק המאשימה, או במילים אחרות אם מי עורך הדין לתעבורה צריך לדבר או היכן יצלם את חומר החקירה בתיק.

לאחר מכן פרטי הנאשם או הנאשמת, ברור לא, אבל מדי פעם יש טעויות וכדי לבדוק… . לאחר מכן מגיעים לתכלס, הכותרת "כתב אישום". לאחריה תפרט המאשימה את עובדות כתב האישום, מתי קרה, מה קרה, ואיך קרה. אגב העובדות הם לפי גרסת המשטרה כן, העובדות שמוכיחות את אשמתך, לא בטוח שאלה העובדות כפי שזכורות לך.

לאחר פרק העובדות, יגיע הפרק החשוב ביותר, "הוראות החיקוק", ללא ספק זה הפרק שיחרוץ את גורל הנאשם, מה הם הסעיפים שבהם משטרת ישראל מאשימה את הנהג.
כיוון שכל סעיף נושא משקל שונה לעניין חומרת העבירה, וחומרת הענישה.
הרי לסעיפי החוק משקל מכריע לעניין גורל רישיון נהיגתו של הנאשם ולעיתים אף חירותו האישית.

מעבר לסעיפי האישום לגבי העבירה הספציפית, כגון אי ציות לאור אדום, או אי ציות לתמרור כזה או אחר, או אי מתן זכות קדימה. אשר גם להם כמובן השפעה על הענישה, ישנם שני סעיפי מפתח אשר עוסקים ישירות בענישה. למעשה מדובר בסעיפי סל, סעיפים שניתן לשייך אותם כמעט לכל אירוע נהיגה בעייתי לכאורה של הנהג.

הראשון הנו סעיף 62(2) לפקודת התעבורה ומולו תקנה 21(ג) לתקנות התעבורה. נדון בהם בהמשך.

מתחת לסעיפים יופיעו עדי התביעה, מי יעמוד כנגדכם בבית המשפט ועליו תבסס המשטרה את האישום.

ולסיום לאחר חתימת התובע, יהיו הודעות שונות לגבי זכות לייצוג וכן אפשרות לענישה מחמירה בגין כתב האישום.

מה ההבדל בין סעיף 62(2) לפקודת התעבורה לתקנה 21(ג) בכתב האישום בגרימת תאונת דרכים

ונעבור לציטוט מתיק ת"ד 6625-12-14 (פורסם בנבו), מפי כבוד השופט רועי פרי:

"מה בין סעיף 62(2) לפקודת התעבורה לתקנה 21(ג)

 1. סעיף 62(2) לפקודת התעבורה, קובע כהאי לישנא: "נוהג רכב בדרך בקלות ראש, או ברשלנות, או במהירות שיש בה בנסיבות המקרה סכנה לציבור, אף אם היא פחותה מן המהירות המקסימלית שנקבעה".

תקנה 21(ג) לתקנות התעבורה, קובעת כי: "לא ינהג אדם רכב בקלות ראש או בלא זהירות, או ללא תשומת לב מספקת בהתחשב בכל הנסיבות ובין השאר…והבחנה בתמרורים…בתנועת עוברי דרך ובכל עצם הנמצא על פני הדרך או סמוך לה ובמצב הדרך".

הסעיפים דומים, וכך גם היסוד העובדתי שבחובם.

קיים הבדל בענישה בין שני הסעיפים, כך שתקנה 21(ג) לתקנות התעבורה, לבדה, מהווה ברירת משפט, שהעונש בצדה עומד כיום על קנס בסך 500 ₪ (סמל סעיף: 2429).

אין המדובר בעבירת תוספת עלי פקודת התעבורה ואין בצדה פסילת רישיון מנמלית.

לעומתה, אחותה הבכורה, עלי סעיף 62(2) לפקודת התעבורה, נהיגה בקלות ראש, הינה עבירה מסוג הזמנה לדין, גם שעומדת היא לבדה, ובנסיבות של תאונת דרכים בה נגרם  נזק או חבלה לאדם תפעיל זו פסילת מינימום בת 3 חודשים, כמצוין בתוספת השנייה לפקודת התעבורה – ראו סעיף 38(2) לפקודת התעבורה וכן מהווה היא עבירת תוספת לעניין סעיף 37 כאמור.

ברי הוא מקריאת תקנה 21(ג) כי כוללת המה גם מצב של קלות ראש, כאחותה הבכורה, עם זאת כוללת היא גם מצבים מופחתים של אי זהירות או אי תשומת לב מספקת.

עפ"י המדרג הנורמטיבי, פקודת התעבורה הינה חקיקה ראשית, ולאור השימוש בביטויים מתחום דיני הרשלנות, ברי הדבר כי סעיף 62(2)  דורש יסוד נפשי מסוג רשלנות, כאמור בסעיף 21 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.

מנגד, וכך הן רוב רובן של העבירות עלי תקנות התעבורה, וכפועל יוצא מסיווגן כעבירות מסוג אחריות קפידה, בהתאם לסעיף 22 לחוק העונשין – עבירות אלה אינן דורשות יסוד נפשי כלשהו, ודי לתביעה להוכיח בהן את היסוד העובדתי בלבד.

….

עם זאת, הדברים יפים לתקנה 21(ג) לתקנות התעבורה, כשהיא עומדת לבדה, כעבירה של אחריות קפידה, במסגרת דוח,  ואין הדברים ישימים לעבירה זו, כבענייננו, בהקשר לתאונת דרכים.

עבירה של נהיגה בחוסר זהירות, עפ"י תקנה 21(ג) לתקנות התעבורה, בהקשר לתאונת דרכים, גם היא דורשת יסוד נפשי של רשלנות, אם כי ברף הנמוך ביותר של אי זהירות, בהתחשב בנסיבות, סוג הרכב ומצבו, מצב הדרך, אותות של שוטרים, תמרורים, תנועת עוברי הדרך וכל עצם המוצב בדרך או בסמוך לה.

ברי, כי קיים ערבוב בין היסוד העובדתי ליסוד הנפשי, שלא תמיד נדרש להוכיח כאמור,  בתקנה זו, אולם נראה כי ניתן למצות מהיסוד העובדתי את היסוד הנפשי הנדרש של רף רשלני נמוך מסוג אי זהירות – במקום בו הנהג הסביר או הנהג מן היישוב היה נוהג אחרת.

…..

אשר על כן, ומבלי לקבוע מסמרות בדבר, במצבים בהם, נסיבות התאונה הינן כאלה, בהן הנהג נקט כמעט בכל האמצעים כדי להימנע מתאונה, או שנהג בצורה איטית וזהירה, ומדובר בחוסר תשומת לב שאינה  מגעת כדי קלות ראש  – ראוי לעשות שימוש בתקנה 21(ג) לתקנות התעבורה ולא בחלופה המחמירה שבסעיף 62(2) לפקודת התעבורה.

מבלי לקבוע מסמרות בדבר, תאונת דרכים, בנסיבות של שכרות או  מהירות או עקיפה מסוכנת/ קו הפרדה  או  אי ציות לאור אדום או תמרור עצור – נראה כי הסעיף המכריע הינו נהיגה בקלות ראש בהתאם לסעיף 62(2) לפקודת התעבורה.

במצבי הביניים, כשמדובר בנהיגה איטית, זהירה של אי מתן תשומת לב מלאה, הרכיב המכריע יהא אי זהירות, ובתוך כך תקנה 21(ג) תשלוט בכיפה.

כל מקרה לגופו ולנסיבותיו, כאשר בהחלט יתכנו מקרים, מהדוגמאות הפרטניות שסקרתי לעיל, שיוכלו לעבור מצד הפקודה לצד התקנה ולהיפך".

עשה סדר השופט… .

וכיצד המשטרה קובעת איזה סעיף יופיע בכתב האישום בגרימת תאונת דרכים

לצערם של הנאשמים ברוב המקרים התובע המשטרתי נוטה להחמרה בסעיף, יש כאלו המכנים זאת רישום כתבי אישום על אוטומט לצורך החמרה.

גם אם התובע יודע ששני הצדדים אשמים, הרי סעיף 62(2) לפקודת התעבורה יככב ברוב המקרים.

לרוב בתי המשפט לא יטו אוזן לנאשמים שיודו בגרימת התאונה ויבקשו ענישה ללא פסילת רישיון כאשר מדובר בסעיף 62(2) לפקודת התעבורה.

מנגד, חשוב לזכור שגם אם מזהים את תקנה 21(ג) בהוראות החיקוק הרי שלא ניתן לנשום לרווחה ולא לחשוש עוד, שכן גם בעבירה זו מבקשת המשטרה פסילה מידי פעם.

סיכום

בכל מקרה של קבלת כתב אישום בתאונת דרכים, יש צורך דחוף להתייעץ עם עורך דין המומחה לתחום התעבורה.

מניסיוני התייצבות עם עורך דין למשפט וכמובן למשא ומתן מול התביעה, תשפר את הסיכוי להצליח לשמור על רישיון הנהיגה וזה מה שחשוב.

לסיום שימו לב כיצד חוסלו סעיפי האישום בתיק שטיפלתי בו תרתי משמע…, ההשמטות לגבי הפרטים המזהים שלי, היתר של התובעת במסגרת הסדר.

עוד בנושא

מאת: עו"ד אלי אנושי עו"ד תעבורה – שופט תעבורה בדימוס, מחבר הספר: גזר דין – מפתח ענישה בעבירות התעבורה.

להתייעצות בדיני תעבורה צלצל מיד:  050-5738228.


אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.

 

  שתפו
  Facebook
  Twitter

  מאמרים אחרונים מהבלוג

  עורך דין תעבורה בחיפה

  עורך דין תעבורה בחיפה

  עו"ד תעבורה בחיפה מה הוא יכול לעשות למענך הנהג או למענך הנהגת אשר נזקקים לשירותיו בחיפה. וכיצד תדעו שאתם נזקקים שירותיו שהרי לא נהוג לפנות

  למאמר המלא
  נהג חדש עבירות תנועה

  נהג חדש עבירות תנועה

  נהג חדש עבירות תנועה. האמת די "מבאס" להתחיל כך את הדרך על הכביש, רק קיבלתם רישיון נהיגה וכבר צריך להתחיל להטיף לכם להיזהר. אבל אין

  למאמר המלא
  Aviad Vazana
  Aviad Vazana

   מתוך 106 המלצות

  google
  Aviad Vazana
  7 באוגוסט 2022

  עובד בחברה עבר עבירת תנועה בסופש, על הבוקר של יום ראשון אלי היה היחיד שענה ונתן ייעוץ לקראת הפגישה המוקדמת עם הקצין. הטיפים שלו והרוגע שהעביר עזרו המון! תודה...

  google
  אלחנן מרגי
  19 ביולי 2022

  יעוץ והכוונה ברמה הכי גבוהה שיש אין מילים למקצועיות יושר ואמינות ומעל הכל לב ענק ורחב!!!! תודה רבה!

  google
  Kim Le
  14 ביולי 2022

  ממליצה בחום על עורך דין אלי, תמיד היה קשוב , עשה את מירב יכולותיו, מאוד מרוצים מעבודתו הנאמנה ..

  google
  talia shenhar
  13 ביולי 2022

  עורך הדין אלי אנושי מקצועי ביותר ואכפתי. ניכר שיש לו היכרות וניסיון רב במערכת המשפט מהיותו שופט בדימוס. הוא הצליח להוציא אותי מראש מהסתבכות אפשרית על ידי הצגת הסיטואציה באופן הנכון, מנע טעויות, וליווה אותי בכל השלבים. ממליצה עליו בכל לב

  google
  Shaul Grinberg
  10 ביולי 2022

  צהרים טובים עו"ד תעבורה עו"ד אלי אנושי , שופט בדימוס . תודה רבה לך 👍 . שמחתי מאד להעזר בהגנתך המשפטית היעילה והנחושה , אשר האירה את נסיבות העברה שעברתי באור בהיר יותר , אור שאיפשר לבית המשפט לקבל את ההסבר המשפטי שהצגת , ובעקבות כך הקל בית המשפט את עונשי בצורה משמעותית ביותר . אשמח להעביר רשמי ותחושותי החיוביות לגבי דרך הגנתך המשפטית בתחום התעבורה שקיבלתי ממך , בקרב כלל חברי העוסקים בתחום הוראת הנהיגה . תודה לך .

  google
  פלקה קפלה
  10 ביולי 2022

  עו"ד מספר אחד בתעבורה טיפל בי במקצועי ובנאמנות,מהפגישה הראשונה שלנו הרגשתי שאני בידיים טובות תודה רבה לך ממליץ לכולם

  עו"ד אלי אנושי אדם ישר מקצוען הטיפול בבקשתי נענתה על הצד הטוב ביותר מקשיב זמין וההרגשה שיש על מי לסמוך תודה על הכל

  google
  Mark Feller
  23 ביוני 2022

  עו"ד אנושי היה מרצה שלי בקורס, אדם ישר, הגון ומקצועי. בשביל אלי כל לקוח הוא חשוב, לא משנה מה גודל התיק אתם תקבלו יחס אישי ויצוג הולם. תודה!

  google
  Liat Keidar
  20 ביוני 2022

  אלי טיפל במקרה של אמא שלי באדיבות ובמקצועיות רבה, במידה ונתקלים במצב שצריך עו"ד לתעבורה, הוא האיש המתאים 🙂

  google
  moran bardugo
  19 ביוני 2022

  תודה רבה על השרות המקצועי והמסור

  google
  Dmitriy Spektor
  9 ביוני 2022

  Самый лучший адвокат, что я когда-либо встречал!

  google
  Matan Orr
  2 ביוני 2022

  עו"ד אנושי הינו עו"ד תעבורה משקיען ותותח בקיא בכל רזי החוק קשוב, אמפטי ומעניק יחס אישי לאורך כל התהליך עו"ד אנושי יודע לגרום לתיק שנראה אבוד להסתיים כסיפור הצלחה ממליץ בחום

  google
  Raya Romanenco
  1 ביוני 2022

  המון תודה על העזרה המקצועית וההישיגים הטובים אמליץ בחום על שירותיך לכל דורש

  google
  נסי אלישע
  12 במאי 2022

  התקשרתי להיוועץ בשרותיו של עו"ד אלי אנושי וקיבלתי יעוץ אנושי יוצא מגדר הרגיל.ואני בהחלט ממליץ על שירותיו ומיומנתו.תודה רבה ניסים חולון

  google
  Udi Oz
  27 באפריל 2022

  עורך דין סופר מקצועי ויחס אישי מדהים