כל המידע אודות נקודות תעבורה

נקודות תעבורה, הינה אחת הדרכים שבהם המדינה מפקחת על דרך נהיגתו של נהג, בניגוד למשטרה ובתי משפט אין המדובר בפיקוח על אירוע נקודתי אלא על דרך הנהיגה של נהג בפרק זמן ממושך.

לפי שיטת הניקוד נהג שיצבור עבירות יידרש לקורסים שונים ואף אם צבר מספר נקודות יפסל מלנהוג למספק חודשים ויחויב במבחני רישוי לשם חידוש רישיון נהיגתו.

אגב, למי שאין סבלנות לקורא את המאמר החשוב עד הסוף…התשובה היא 36 נקודות.

נקודות תעבורה – מה המטרה?

במחקר שנרשם לוועדת הכלכלה של הכנסת, הוגדרה השיטה כך:

"שיטת הניקוד היא אמצעי למעקב אחר עבירות תעבורה שעברו נהגים. נהג שעובר עבירה מתוך רשימת עבירות מוגדרת נוסף על העונש המוטל עליו נצברות לחובתו נקודות על-פי חומרת העבירה. נקודות אלו נצברות לאורך זמן ונמחקות שנתיים לאחר ביצוע העבירה. צבירת 22 נקודות תביא לעיכוב המחיקה לארבע שנים. כאשר על הנהג מוטלים אמצעי תיקון בהתחשב במספר הנקודות התקפות הרשומות לחובתו, והם חמורים יותר ככל שהוא צובר יותר נקודות, מקורס ריענון ועד פסילת רישיון".

נקודות תעבורה – שיטת הניקוד העבירות:

עד כאן ברור, אולם מה העבירות שבגינם צוברים נקודות תעבורה? ובכן עבירות אלו מנויות בתוספת השישית לתקנות התעבורה התשכ"א-1961 .ואשר נכון ליום כתיבת מאמר זה הינם:

תוספת ששית

(תקנה 544)

2 נקודות

                        מס' סעיף

מס"ד    פקודה              תקנה                תיאור מקוצר של העבירה

1                             38(א)           נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה

2                            83ב(א)         נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות, ובלבד שהנהג חגור

3                            90(ו)            גרירת רכב שלא בבטיחות

4                           91(א)           גרירת מכונה ניידת שלא כדין

5                           91(ב)           גרירת גרור או נתמך תוך הפרת תנאי גרירה

6                           91(ג)           גרירת רכב מנועי ברכב לא מתאים

7                           91(ו)            גרירה של יותר מגרור אחד בלא היתר

8                           91(ז)            גרירה באופנוע בלא היתר

9                           97(א), (ב)    נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש

                            ו-(ג)

4 נקודות

                        מס' סעיף

מס"ד    פקודה              תקנה                תיאור מקוצר של העבירה

1                           21(ב)(3)       הפרעה או עיכוב תנועה

2                           22(א), 64(ד) אי ציות לתמרור ב-37 – אי עצירה בלבד

3                           22(א)           אי ציות לתמרור ב-48 – אי מעבר מצדו הימני של התמרור או אי מתן זכות קדימה לתנועה החוצה את הדרך במעגל התנועה

4                           28(ב)           נהיגה תוך כדי שימוש בטלפון שלא באמצעות מיקרופון

5                           36(ה)           כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מהנתיב הימני

6                           45               נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה

7                           47(א)           עקיפה שלא מצד שמאל או עקיפה או סטיה אחרי תמרור א-30

                            47(ה)(2)       לפני מפגש מסילת ברזל

8                           48(ב) ו-(ג)   עיכוב תנועה, אי ירידה לשפת הכביש או לשול מיוצב או אי עצירה

9                           57               חציית אוטובוס במפגש מסילת ברזל שלא סלולה אספלט

10                         67(א)           לא איפשר להולך רגל להשלים את החציה בבטחה

11                         85(א)(3)       הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח

12                         85(א)(2)(ב)  הובלת מטען המגביל שדה ראיה

13                         93(א)(1)       אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון

14                         95ד             נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע

15                         96, 97(ד),    נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש

                            99(א)(1), (2)

                            ו-(3), 101 ו-103

6 נקודות

                        מס' סעיף

מס"ד    פקודה              תקנה                תיאור מקוצר של העבירה

1        2                                    נהיגה בלא רישיון רכב החייב ברישום וברישוי

2        62(2)                              נהיגת רכב בקלות ראש

3                           21(ג)           נהיגה בלא זהירות

4                           22(א)           אי ציות לתמרורים – איסורי כניסה לכלי רכב שונים: ב-1, ב-2, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, ב-16, ב-17, ב-18, ב-54, ב-60, ב-68

5                           22(א)           אי ציות לתמרורים – איסורי עקיפה לפי תמרור ב-8, ב-10

6                           22(א), 36(ד) נסיעה בכיוונים שלא על פי תמרורים ב-40, ב-41, ב-42, ב-43, ב-44, ב-45, ב-46, ב-47, ב-50, ב-51, ה-4 או בניגוד לכיוון החץ שסומן על פני הדרך

7                           23(א)(1)       אי ציות להוראות או איתות של שוטר או פקח עירוני

                            ו-(2)

8                           26(4), 27(ג)  נהיגה תוך חוסר שליטה ברכב

9                           33(א)           נהיגה שלא בכביש למעט דו-גלגלי

10                         36(ג)           נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף

11                         35, 46(א)     נהיגה שלא בימין הדרך

12                         37               נהיגת רכב בכיוון ההפוך בכביש חד-סיטרי

13                         39א(א), (ג)   נהיגת מכונה ניידת או טרקטורון בניגוד לתקנות

                            ו-(ז), 39ג(א)

14                         47(ה)(3)       עקיפות – לפני מעבר חציה, בצומת או אי-השלמת עקיפה לפני

                            ו-(4), 47(ח)  צומת

15                         64(א)(1),      אי מתן זכות קדימה – לרכב מימין, לרכב ממול בפניה שמאלה,

                            (2) ו-(3)

                            64(ב)(1) ו-(2) לרכב שבדרך הסלולה, להולך רגל, לרכב הנע בכביש, לרכב

                            66               שבא נגדו;

                            68               אי מתן אפשרות להולך רגל לעבור בבטחה, כניסה למסלול תנועה תוך סיכון

16                         65               כניסה למפגש מסילת ברזל או צומת כשאין יכולת להמשיך בנסיעה

17                         83ב(א)         נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות

18                         85(א)(6)       הובלת מטען בתפזורת בלא כיסוי, מתאבך או נשפך

                            86(1), (2) ו-(3)

19                         155             הפרשת חומרים הפוגעים בבטיחות

8 נקודות

                        מס' סעיף

מס"ד    פקודה              תקנה                תיאור מקוצר של העבירה

1        10(א)                              רישיון נהיגה לא תקף לאותו סוג רכב

2        38(3)           21(ב)(2)       תאונת דרכים שבה נחבל אדם או התנהגות שגרמה לנזק לאדם

3                           21(ב)(4)       התנהגות שעלולה לסכן חיי אדם, עוברי דרך

                            26(1)

4                           27(א)           נהיגת רכב שבמצבו עלול לסכן עוברי דרך

5                           44(א)           פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך בנסיבות מחמירות לפי ההוראות בדבר נסיבות מחמירות של עבירות קנס (להלן – נסיבות מחמירות)

6                           47(ה)(1)       עקיפה כשהראות לקויה לפני צומת, לפני מעבר חציה או לפני

                            ו-(ז)             מפגש מסילת ברזל

7                           54(א), 22(א) מהירות מעל 20 קמ"ש עד 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית

8                           54(א), 22(א) מהירות מעל 25 קמ"ש עד 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה

9                           56(א)(1),      אי עצירה לפני מפגש רכבת

                            (2), (3) ו-(4)

10                         64(ד), 22(א) נסיעה ברמזור באור אדום וצהוב יחד ניגוד לרמזור ה-2

11                         64(ה)           נסיעה ברמזור באור צהוב מהבהב בלי לאפשר להולך רגל לחצות בבטחה או בלי לאפשר לרכב הבא לצומת לחצות בבטחה את הצומת

12                         85(א)(4)       הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח

13                         85(ד)(1)       הובלת מטען החורג ממידות הרכב

                            ו-(ה)(3)

14                         85א(ו)(1),    הובלת מכולה בניגוד לתקנות

                            (3) ו-(4)

15                         168             שעות נהיגה מעל המותר

16                         308(ד)         נהיגת רכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש

17                         364ד(ב)       נהיגה בלא טכוגרף תקין

18                         364ה(ג)        נהיגה בלא מגביל מהירות תקין

10 נקודות

1         סעיף 304 לחוק העונשין,    גרימת מוות ברשלנות

          התשל"ז-1977

2         64א                                הפקרה אחרי פגיעה

3                           22(א), 54(א) מהירות מעל 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית

4                           22(א), 54(א) מהירות מעל 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית

5                           47(ד) ו-(ה)(5) עקיפת רכב כשהדרך לא פנויה או על קו הפרדה רצוף

6                           64(ג), 22(א) אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-36

7                           64(ד), 22(א) אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-37

8                           64(ד), 22(א) נסיעה ברמזור באור אדום בניגוד לרמזור ה-1

9                           67(א)           לא אפשר להולך רגל להשלים חצייה בבטחה בנסיבות מחמירות

10                         85(א)(5)       הובלת מטען מעל 24.9% מהמשקל הכולל המותר

11      62(3)           26(2), 169ב  נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים

12      67                                  נהיגת רכב בזמן פסילה

שיטת הניקוד, אז מה קורה אם צוברים נקודות :

כאמור הנקודות נצברות כאשר הנהג עובר עבירה, נקודות הנרשמות לחובתו של נהג תקפות לשנתיים ימים, אלא עם כן הוא הגיע בצבירה ל22 נקודות שאז תקופת הצבירה מוארכת ל4 שנים.

חשוב לציין כי אם מתנהל משפט לגבי עבירה נושאת ניקוד הרי הניקוד לא מתעדכן עד לסיום המשפט.

ואלו אמצעי התיקון שיוטלו על נהג שצבר נקודות תעבורה:

מספר הנקודות התקפות

אמצעי תיקון נדרש

הערות

22-12

קורס בסיסי בנהיגה נכונה ומבחן

24-34

קורס נוסף ומבחן

36 או יותר

פסילת רישיון לשלושה חודשים. חידוש הרישיון מותנה בעמידה במבחן עיוני

72 או יותר

פסילת רישיון לתשעה חודשים. חידוש הרישיון מותנה בבדיקות רפואיות ובמבחנים, כמו הוצאת רישיון ראשונה

אמצעי זה יוטל גם על נהג שצבר 36 נקודות או יותר בפעם השנייה בתוך שש שנים.

לפי משרד הרישוי, לאחר שאמצעי תיקון מוטל על נהג, הנהג לא יידרש אליו שוב אלא לאחר מחיקת נקודות תעבורה. לדוגמה, מי שצבר 18 נקודות והשתתף בקורס בסיסי לא יידרש להשתתף בקורס בסיסי נוסף אם יצבור עוד שתי נקודות, אך אם יצבור 24 נקודות או יותר הוא כן יידרש להשתתף בקורס הנוסף – אמצעי התיקון הבא ברשימה – בלי קשר לקורס שכבר עבר. כאמור הנקודות ימחקו רק בהגיע מועד המחיקה על-פי מועד העבירה.

נהג שהוטלה עליו פסילה, רשאי לפנות למשרד הרישוי תוך 30 יום מיום שקיבל את ההודעה על הפסילה ולבקש כי יקבעו לו מועד לשימוע.
לאחר שטען את טענותיו הוא יכול לבקש דחייה במועד תחילת הפסילה במספר חודשים.
משרד הרישוי אמור למסור את החלטתו הסופית בתום 45 ימים מיום השמעת הטיעונים אם כי לרוב ההחלטה תימסר במקום.

נושאים נוספים לקריאה:

בירור מידע על נקודות, מעבר לעמידה בתור במשרד הרישוי:

בכל הודעת תשלום קנס או הזמנה לדין אשר נמסרת לנהג ישנה החובה לציין את מספר הנקודות הנלווה לעירה או עבירות המיוחסות לנהג.

המידע עצמו גם יופיע כאשר מחודש רישיון הנהיגה, על גבי טופס חידוש הרישיון הנשלח לנהג לביתו.

מעבר לכך, נהג יכול לברר את מצב נקודות החובה שנצברו לחובתו לפי אתר משרד התחבורה, אולם לא באופן ישיר אלא בבקשת מידע אשר תשלח לביתו לכתובת הנהג שהתקבלה ממשרד הפנים.

ניתן לבקש תדפיס גם במוקד טלפוני "רישוי קול", 5678* שבו אפשר להזמין תדפיס שיישלח בדואר.

לטעמי הדרך הקלה לבירור מצב נקודות הנה לגשת לעמדות שירות עצמי "רשיומט", המוצבות כיום במקומות רבים, כגון משרדי רישוי, קניונים וסניפי סופר-פארם, ובהם אפשר להנפיק תדפיס על מצב נקודות החובה של הנהג. השירות כאומנם כרוך בתשלום אגרה של מספר שקלים. זיהוי המשתמש הוא באמצעות כרטיס האשראי של בעל הרישיון. לפי משרד התחבורה, אך עדין מדובר בדרך המהירה ביותר.

סיכום:

אין ספק כי המחוקק צייד את משרד הרישוי בכלי פיקוח חזק ביותר, שיטת הניקוד נחשבת לכלי אפקטיבי בבקרה על דרך נהיגתם של נהגים – אם כי, כיוון שאינה שקופה והניקוד אינו זמין לנהגים הרי שלא תמיד נהגים מודעים למשמעות הרבה שיש לה על רישיון הנהיגה כאשר הם מקבלים קנס או זימון לדין.

לכן חשוב להיוועץ עם עו"ד תעבורה המומחה בתחום שיטת הניקוד , בתחום וזאת על מנת לצמצם ככל שניתן את הסכנה לשלילת רישיון הנהיגה, הן במשפט עצמו והן לאחר מכן.

מאת: עו"ד אלי אנושי עו"ד תעבורה – שופט תעבורה בדימוס, מחבר הספר: גזר דין – מפתח ענישה בעבירות התעבורה.

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.