עו"ד אלי אנושי שופט תעבורה בדימוס

RussiaUSA

יצירת קשר

רחוב הכישור 47, חולון

א' - ה' 8:00 - 20:00 סופ"ש בתיאום מראש

חייג עכשיו: 0505738228

עקבו אחריי

כמה נקודות זו שלילת רישיון ומהי שיטת הניקוד-המדריך השלם לנקודות תעבורה

 • בית
 • מאמרים
 • כמה נקודות זו שלילת רישיון ומהי שיטת הניקוד-המדריך השלם לנקודות תעבורה
זיכוי מנהיגה בשכרות

כמה נקודות זו שלילה ? זאת השאלה ששואלים אותי מדי יום ביומו יחד עם כמה נקודות רישיון צריך למבחנים ? וכמה נקודות תעבורה יש לעבירה ? על כך ועוד במאמר הבא.

נקודות תעבורה, הינה אחת הדרכים שבהם המדינה מפקחת על דרך נהיגתו של נהג, בניגוד למשטרה ובתי משפט אין המדובר בפיקוח על אירוע נקודתי אלא על דרך הנהיגה של נהג בפרק זמן ממושך.

לפי שיטת הניקוד נהג שיצבור עבירות יידרש לקורסים שונים, אם צבר מספר נקודות יפסל מלנהוג למספק חודשים ויחויב במבחני רישוי לשם חידוש רישיון נהיגתו.

אגב, למי שאין סבלנות לקרוא את המאמר החשוב עד הסוף…התשובה בגדול לשאלה כמה נקודות זו שלילה היא 36 נקודות.

נקודות תעבורה – מה המטרה?

במחקר שנרשם לוועדת הכלכלה של הכנסת, הוגדרה השיטה כך:

“שיטת הניקוד היא אמצעי למעקב אחר עבירות תעבורה שעברו נהגים. נהג שעובר עבירה מתוך רשימת עבירות מוגדרת נוסף על העונש המוטל עליו נצברות לחובתו נקודות ברישיון על-פי חומרת העבירה. נקודות אלו נצברות לאורך זמן ונמחקות שנתיים לאחר ביצוע העבירה. צבירת 22 נקודות ברישיון תביא לעיכוב המחיקה לארבע שנים. כאשר על הנהג מוטלים אמצעי תיקון בהתחשב במספר הנקודות התקפות הרשומות לחובתו, והם חמורים יותר ככל שהוא צובר יותר נקודות רישיון, מקורס ריענון ועד פסילת רישיון”.

נקודות תעבורה – איך השיטה עובדת בשנת 2020 ?

 1. רישום הנקודות תעבורה לחובת הנהגים מתבצעת בהתאם לדיווח המשטרה לאחר תשלום קנס על ברירת משפט, או לאחר הרשעה בבית המשפט. אבל גם אם לא שולם הקנס ולא הוגשה במועד בקשה להישפט, בתום 90 יום מיום ביצוע העבירה, יחולו הנקודות על הנהג כאילו הורשע בדין – כך שאין להתעלם מדוחות בתקווה שהניקוד לא יחשב.
 2. נקודות תעבורה תקפות החל מיום ביצוע העבירה למשך שנתיים למי שצבר עד 20 נקודות רישיון  ולמשך 4 שנים למי שצבר 22 נקודות או יותר אולם הנקודות לא יבוטלו בכל מקרה אם הנהג לא ביצע את אמצעי התיקון שיועד עבורו.
 3. נהג שצבר 72 נקודות תעבורה תקפות ומעלה, או נהג שנפסל 3 חודשים בגין 36 נקודות או יותר וצבר  36 נקודות נוספות תקפות או יותר בטרם חלפו שש שנים מהתאריך שביצע את העבירה האחרונה מבין העבירות שבעקבותיהם הוטלה עליו הפסילה האמורה, ושתים עשרה נקודות תעבורה מעבירות לאחר 01/01/2012, ייפסל רישיונו לתשעה חודשים ויחודש לאחר בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ומבחני הרישוי.
 4. אמצעי התיקון הינם מצטברים.
 5. אם נהג לא יבצע את הקורס הנדרש בתוך ששה חודשים, משרד הרישוי יכול להתלות רישיונו – ומדובר בפסילה לכל דבר.
 6. כעקרון, לא יירשמו נקודות  רישיון בשל הרשעות בעבירות שהמידע לגביהן התקבל מעל שנה ממועד ההרשעה.

נקודות תעבורה – שיטת הניקוד העבירות:

עד כאן ברור, אולם מה העבירות שבגינם צוברים נקודות תעבורה? ובכן עבירות אלו מנויות בתוספת השישית לתקנות התעבורה התשכ”א-1961 .ואשר נכון ליום כתיבת מאמר זה במרץ 2020 הינם:

תוספת ששית

(תקנה 544)

2 נקודות

מס’ סעיף

מס”ד    פקודה              תקנה                תיאור מקוצר של העבירה

1                           38(א)           (נמחק)

2                           83ב(א)         נהיגה ברכב שבו נוסע לא חגור

3                           90(ו)            (נמחק)

4                           91(א)           (נמחק)

5                           91(ב)           (נמחק)

6                           91(ג)           (נמחק)

7                           91(ו)            (נמחק)

8                           91(ז)            (נמחק)

9                           97(א), (ב)    נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש

ו-(ג)

10                         65ב(ג)         אי-לבישת אפוד זוהר

4 נקודות

מס’ סעיף

מס”ד    פקודה           תקנה                    תיאור מקוצר של העבירה

1                           21(ב)(3)                הפרעה או עיכוב תנועה

2                           22(א), 64(ד)           אי ציות לתמרור ב-37 – אי עצירה בלבד

3                           22(א)                      אי ציות לתמרור ב-48

4                           28(ב)           (נמחק)

4א                         28א(א)         נהיגה ברכב שבו לא מנותקת בזמן הנסיעה תצוגה הנראית לנהג

5                           36(ה)           כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מהנתיב הימני

5א                         38(א)           נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה

6                           45               נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה

7                           47(א)           עקיפה שלא מצד שמאל או עקיפה או סטיה אחרי תמרור א-30

47(ה)(2)       לפני מפגש מסילת ברזל

8                           48(ב) ו-(ג)   עיכוב תנועה, אי ירידה לשפת הכביש או לשול מיוצב או אי עצירה

9                           57               (נמחק)

10                         67(א)           (נמחק)

10א                       83ב(א)         נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות

11                         85(א)(3)       הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח

12                         85(א)(2)(ב)  הובלת מטען המגביל שדה ראיה

12א                       90(ו)            גרירת רכב שלא בבטיחות

12ב                       91(א) עד (ג), אי-קיום סייגים בגרירה

(ו) ו-(ז)

13                         93(א)(1)       אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון

14                         95ד             (נמחק)

15                         96, 97(ד),    נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש

99(א)(1), (2)

ו-(3), 101 ו-103

6 נקודות

מס’ סעיף

מס”ד    פקודה              תקנה                תיאור מקוצר של העבירה

1        2                                    נהיגה בלא רישיון רכב החייב ברישום וברישוי

2        62(2)                              (נמחק)

3                           21(ג)           נהיגה בלא זהירות

4                           22(א)           אי ציות לתמרורים – איסורי כניסה לכלי רכב שונים:

5                           22(א)           אי ציות לתמרורים – איסורי עקיפה לפי תמרור ב-8, ב-10

5א                         22(א)           פניות אסורות לפי תמרורים 428 עד 431

6                           22(א), 36(ד) נסיעה בכיוונים שלא על פי תמרורים

7                           23(א)(1)       אי ציות להוראות או איתות של שוטר או פקח עירוני

ו-(2)

8                           26(4), 27(ג)  נהיגה תוך חוסר שליטה ברכב

9                           33(א)           נהיגה שלא בכביש למעט דו-גלגלי

10                         36(ג)           נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף

11                         35, 46(א)     נהיגה שלא בימין הדרך

12                         37               נהיגת רכב בכיוון ההפוך בכביש חד-סיטרי

13                         39א(א), (ג)   נהיגת מכונה ניידת, טרקטורון, טרקטור משא או רכב שטח

ו-(ז), 39ג(א), בניגוד לתקנות

(ג) ו-(ד), 39ד(א)

ו-39ה(א) ו-(ג)

14                         47(ה)(3)       עקיפות – לפני מעבר חציה, בצומת

14א                       56(ב)(2)       אי-פתיחה של חלון רכב או דלת אוטובוס, לפי העניין, בעצירה

14ב                       57               חציית אוטובוס במפגש מסילת ברזל שלא סלולה אספלט

15                         64(א)(1),      אי מתן זכות קדימה – לרכב מימין, לרכב ממול בפניה שמאלה,

(2) ו-(3)

64(ב)(1) ו-(2) לרכב שבדרך הסלולה, להולך רגל, לרכב הנע בכביש, לרכב

66               שבא נגדו;

68               אי מתן אפשרות להולך רגל לעבור בבטחה,

16                         65               כניסה למפגש מסילת ברזל או צומת כשאין יכולת להמשיך

17                         83ב(א)         נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות

17א                       85(א)(5)       הובלת מטען ברכב עד 14.99% מעל המשקל הכולל המותר

18                         85(א)(6)       הובלת מטען בתפזורת בלא כיסוי, מתאבך או נשפך

86(1), (2) ו-(3)

18א                       95ד             נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע או שלא בהתאם להוראות

18ב                       119(ג)          נהיגה או רכיבה על אופנוע בלי לחבוש קסדת מגן

19                         155             הפרשת חומרים הפוגעים בבטיחות

8 נקודות

מס’ סעיף

מס”ד    פקודה              תקנה                תיאור מקוצר של העבירה

1        10(א)                              רישיון נהיגה לא תקף לאותו סוג רכב

1א      12א1(ב)                          נהיגת נהג חדש צעיר בלא מלווה

1ב      12א2                              נהיגת נהג חדש צעיר עם נוסעים במספר העולה על המותר בלא מלווה

1ג      16(ב)                              הוראת נהיגה תוך שימוש בטלפון בלא דיבורית

2        38(3)           21(ב)(2)       תאונת דרכים שבה נחבל אדם או התנהגות שגרמה לנזק לאדם

2א      62(2)                              נהיגה בקלות ראש או ברשלנות

2ב      62(11)                            שיבוש פעולת מיתקן מגביל מהירות

3                           21(ב)(4)       התנהגות שעלולה לסכן חיי אדם, עוברי דרך

26(1)

4                           27(א)           נהיגת רכב שבמצבו עלול לסכן עוברי דרך

4א                         28(ב)           נהיגה תוך שימוש בטלפון בלא דיבורית

5                           44(א)           פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך בנסיבות מחמירות

6                           47(ה)(1)       עקיפה כשהראות לקויה לפני צומת, לפני מעבר חציה או לפני

ו-(ז)             מפגש מסילת ברזל

7                           54(א), 22(א) מהירות מעל 20 קמ”ש עד 30 קמ”ש מעל למותר בדרך עירונית

8                           54(א), 22(א) מהירות מעל 25 קמ”ש עד 40 קמ”ש מעל למותר בדרך לא  עירונית

9        65(א)(1)       56(א)(1),      אי עצירה לפני מפגש רכבת בנסיבות המפורטות בסעיף או

ו-(3)            (2) ו-(3)       בתקנה, לפי העניין

10                         64(ד), 22(א) נסיעה ברמזור באור אדום וצהוב יחד ניגוד לרמזור ה-2

11                         64(ה)           נסיעה ברמזור באור צהוב מהבהב  מבלי אפשרות חציה בבטחה.

11א                       67(א)           אי-מתן אפשרות להולך רגל להשלים את החצייה

12                         85(א)(4)       הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח

12א                       85(א)(5)       הובלת מטען ברכב מ-15% מעל המשקל הכולל המותר ועד 24.99%

13                         85(ד)(1)       הובלת מטען החורג ממידות הרכב

ו-(ה)(3)

14                         85א(ו)(1),    הובלת מכולה בניגוד לתקנות

(3) ו-(4)

15                         168             שעות נהיגה מעל המותר

16                         308(ד)         נהיגת רכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש

17                         364ד(ב)       נהיגה בלא טכוגרף תקין

18                         364ה(ג)        נהיגה בלא מגביל מהירות תקין

10 נקודות

מס’ סעיף

מס”ד    פקודה              תקנה                תיאור מקוצר של העבירה

1        סעיף 304 לחוק העונשין,   גרימת מוות ברשלנות

התשל”ז-1977 שחל עליו

סעיף 64 לפקודה

1א      10(א)                              נהיגת רכב בידי מי שלא ניתן לו רישיון נהיגה לאותו סוג רכב

2        64א                                הפקרה אחרי פגיעה

2א      64ד(א)                            סירוב לבדיקת שכרות

2ב      65(א)(2)       56(א)(4)       אי-עצירה לפני מפגש מסילת ברזל כשהמחסום נע

3                           22(א), 54(א) מהירות מעל 30 קמ”ש מעל למותר בדרך עירונית

4                           22(א), 54(א) מהירות מעל 40 קמ”ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית

5                           47(ד) ו-(ה)(5) עקיפת רכב כשהדרך לא פנויה או על קו הפרדה רצוף

6                           64(ג), 22(א) אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-36

7                           64(ד), 22(א) אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-37

8                           64(ד), 22(א) נסיעה ברמזור באור אדום בניגוד לרמזור ה-1

9                           67(א)           לא איפשר להולך רגל להשלים חצייה בבטחה בנסיבות מחמירות

10                         85(א)(5)       הובלת מטען מעל 25% מהמשקל הכולל המותר

11      62(3)           26(2), 169ב  נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים

12      67                                  נהיגת רכב בזמן פסילה

שיטת הניקוד, אז מה קורה אם צוברים נקודות :

כאמור הנקודות נצברות כאשר הנהג עובר עבירה, נקודות רישיון הנרשמות לחובתו של נהג תקפות לשנתיים ימים, אלא עם כן הוא הגיע בצבירה ל22 נקודות שאז תקופת הצבירה מוארכת ל4 שנים.

ואלו אמצעי התיקון שיוטלו על נהג שצבר נקודות תעבורה:

מספר הנקודות התקפות אמצעי התיקון ההודעה שתגיע ממשרד הרישוי
12-22 קורס בסיסי בנהיגה נכונה

12 שעות ומבחן בסופו

הזמנה להדרכה בנהיגה נכונה
24-34 קורס מתקדם בנהיגה נכונה, 12 שעות ובמבחן בסופו הזמנה להדרכה
36 ומעלה פסילת רישיון הנהיגה ל-3 חודשים ומבחן תיאוריה הודעה על פסילה
36 בפעם השניה תוך 6 שנים

או

72 נקודות על פי התקנות

פסילת הרישיון ל-9 חודשים

–        עמידה בבדיקות רפואיות

–        עמידה במבחן תיאוריה.

–        עמידה במבחן מעשי, טסט.

הודעה על פסילה

נשמע מסובך ?, לפחות יש תשובה לשאלה כמה נקודות זה פסילה , אבל הנה הסברים נוספים:

לפי משרד הרישוי, לאחר שאמצעי תיקון מוטל על נהג, הנהג לא יידרש אליו שוב אלא לאחר מחיקת נקודות תעבורה. לדוגמה, מי שצבר 18 נקודות והשתתף בקורס בסיסי לא יידרש להשתתף בקורס בסיסי נוסף אם יצבור עוד שתי נקודות, אך אם יצבור 24 נקודות או יותר הוא כן יידרש להשתתף בקורס הנוסף – אמצעי התיקון הבא ברשימה – בלי קשר לקורס שכבר עבר. כאמור הנקודות ימחקו רק בהגיע מועד המחיקה על-פי מועד העבירה.

פניה לטיעון טענות בנושא נקודות רישיון:

נהג שהוטלה עליו פסילה, רשאי לפנות למשרד הרישוי תוך 30 יום מיום שקיבל את ההודעה על הפסילה ולבקש כי יקבעו לו מועד לשימוע.
לאחר שטען את טענותיו הוא יכול לבקש דחייה במועד תחילת הפסילה במספר חודשים.
משרד הרישוי אמור למסור את החלטתו הסופית בתום 45 ימים מיום השמעת הטיעונים אם כי לרוב ההחלטה תימסר במקום.

ברור מידע על ניקוד:

ניתן לברר באתר משרד הרישוי את מספר הנקודות לכל עבירה כנסו כאן לבירור.

בכל הודעת תשלום קנס או הזמנה לדין אשר נמסרת לנהג ישנה החובה לציין את מספר הנקודות הנלווה לעירה או עבירות המיוחסות לנהג.

המידע עצמו גם יופיע כאשר מחודש רישיון הנהיגה, על גבי טופס חידוש הרישיון הנשלח לנהג לביתו.

מעבר לכך, נהג יכול לברר את מצב נקודות החובה שנצברו לחובתו לפי אתר משרד התחבורה, אולם לא באופן ישיר אלא בבקשת מידע אשר תשלח לביתו לכתובת הנהג שהתקבלה ממשרד הפנים.

ניתן לבקש תדפיס גם במוקד טלפוני “רישוי קול”, 5678* שבו אפשר להזמין תדפיס שיישלח בדואר.

לטעמי הדרך הקלה לבירור מצב נקודות הנה לגשת לעמדות שירות עצמי “רשיומט”, המוצבות כיום במקומות רבים, כגון משרדי רישוי, קניונים וסניפי סופר-פארם, ובהם אפשר להנפיק תדפיס על מצב נקודות החובה של הנהג. השירות כאומנם כרוך בתשלום אגרה של מספר שקלים. זיהוי המשתמש הוא באמצעות כרטיס האשראי של בעל הרישיון. לפי משרד התחבורה, אך עדין מדובר בדרך המהירה ביותר.

תפקידו של עורך דין תעבורה בטיפול בנקודות תעבורה או הדרך הכי טובה להימנע מצבירת נקודות תעבורה:

הדרך הכי טובה להימנע מצבירת נקודות תעבורה, היא פשוט לא לצבור אותם, נכון ניתן לא לבצע עבירות, אבל אם אתם נהגים ממוצעים הרי זה דבר בלתי נמנע וכאן אני כעורך דין תעבורה נכנס לתמונה.

קיבלתם דו”ח ובו נקודות רישיון צרו קשר עם עורך דין תעבורה, שיבחון אתכם את הדוח ויבדוק האם ישנה דרך להיפטר מהניקוד למשל על ידי ערעור, ניהול משפט והחלפת סעיף ועוד.

קיבלתם הודעה ממשרד הרישוי על אמצעי תיקון או פסילה ? גשו לעורך דין תעבורה לבדוק אותה.

מניסיוני הרב בתחום, הרי על משקל המשפט “השטן נמצא בפרטים הקטנים” הרי הפסילה הגדולה מגיעה לרוב מעבירות קטנות שאם היו מטופלות בזמן או לא מתעלמים מהן, היה ניתן  לחסוך כאב לב וקשיי פרנסה וניידות רבים ולחסוך את השאלה, כמה נקודות זה שלילה.

סיכום:

אין ספק כי המחוקק צייד את משרד הרישוי בכלי פיקוח חזק ביותר, שיטת הניקוד נחשבת לכלי אפקטיבי בבקרה על דרך נהיגתם של נהגים – אם כי, כיוון שאינה שקופה והניקוד אינו זמין לנהגים הרי שלא תמיד נהגים מודעים למשמעות הרבה שיש לה על רישיון הנהיגה כאשר הם מקבלים קנס או זימון לדין.

לכן חשוב להיוועץ עם עו”ד תעבורה המומחה בתחום שיטת הניקוד של נקודות תעבורה, בתחום וזאת על מנת לצמצם ככל שניתן את הסכנה לשלילת רישיון הנהיגה, הן במשפט עצמו והן לאחר מכן.

מאת: עו”ד אלי אנושי עו”ד תעבורה – שופט תעבורה בדימוס, מחבר הספר: גזר דין – מפתח ענישה בעבירות התעבורה.

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.

  שתפו
  Share on facebook
  Facebook
  Share on twitter
  Twitter

  מאמרים אחרונים מהבלוג

  נהג חדש עבירות תנועה

  נהג חדש עבירות תנועה

  נהג חדש עבירות תנועה. האמת די “מבאס” להתחיל כך את הדרך על הכביש, רק קיבלתם רישיון נהיגה וכבר צריך להתחיל להטיף לכם להיזהר. אבל אין

  למאמר המלא
  דוח טלפון

  דוח טלפון

  דוח טלפון דוח טלפון, שאלה שחוזרת כמעט כל יום לגבי דוח טלפון. מה מותר ואסור עם המכשיר הזה ומה עם ניקוד ? אז בואו לקרוא

  למאמר המלא
  דוח נכים

  דוח נכים

  דוח נכים: דוח נכים הוא דוח אותו מקבל נהג או נהגת שיחנו שלא כדין בחניית נכים. במאמר זה אענה על שאלות לגבי קבלת דוח נכים.

  למאמר המלא
  כתב אישום תעבורה

  כתב אישום תעבורה

  כתב אישום תעבורה: כתב אישום תעבורה זה יכול לקרות לכל אחד מאתנו, אל תחשבו שלי זה לא יקרה. תאונת דרכים, או נהיגה בשכרות או כל

  למאמר המלא