עו"ד אלי אנושי שופט תעבורה בדימוס

RussiaUSA

יצירת קשר

רחוב הכישור 47, חולון

א' - ה' 8:00 - 20:00 סופ"ש בתיאום מראש

חייג עכשיו: 0505738228

עקבו אחריי

מהו העונש על נהיגה ללא רישיון נהיגה ?

צילום רישיון נהיגה

בשאלה מהו העונש על נהיגה ללא רישיון נהיגה מהו העונש על נהיגה ללא רישיון נהיגה ?

מאמרי זה  יעסוק בשאלה מהו העונש על נהיגה ללא רישיון נהיגה והענישה הצפויה לאדם הנהג ללא רישיון נהיגה. תוך התיחסות לסוגי הנהיגה ללא רשיון, נהיגה ללא רשיון כלל, נהיגה עם רשיון שלא חודש וכו’) וכמובן בדגש על החשיבות של עורך דין היכול להפחית או לבטל את האישום. 

נהיגה ללא רישיון נהיגה, יש יותר מאחד?

נהיגה ללא רישיון הנה עבירה חמורה ביותר וכך גם מתייחס אליה החוק. 

סעיף 10 לפקודת התעבורה, שכותרתו איסור לנהוג בלי רישיון נהיגה, קובע שלא ינהג אדם ברכב מנועי אלא אם הוא בעל רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב ולא ינהג אדם ברכב אלא בהתאם לתנאי הרישיון. כן כולל הסעיף גם איסור על בעל הרכב או מי שהשליטה ברכב בידו להרשות למי שאינו מחזיק רישיון נהיגה כנדרש.

בפועל כולל החוק מספר איסורים והם נהיגה ללא רישיון נהיגה כלל, נהיגה ללא רישיון נהיגה כאשר הרישיון לא בתוקף, נהיגה ללא רישיון מתאים לסוג הרכב ונהיגה בניגוד לתנאי הרישיון.

נהיגה ללא רישיון נהיגה כלל:

נהיגה כאשר מעולם לא הוצא רישיון נהיגה הינה מהעבירות החמורות ביותר שבחוק. 

בתי המשפט קבעו והחליטו אין ספור פעמים שמי שנוהג כאשר מעולם לא הוציא רישיון נהיגה, מעיד על עצמו כי הוא מזלזל בדרישות הבסיסיות ביותר שביסוד חוקי התעבורה.

יתרה מזו, אדם זה הנוהג ללא רישיון נהיגה,  לרוב אינו בקיא בחוקי התנועה ובאופן הפעלת הרכב, בכך יש כדי להוות סיכון ממשי ומידי לציבור משתמשי הדרך. בעקבות זו חומרתה של העבירה מצדיקה הטלת עונש מאסר בפועל גם כאשר מדובר בעבירה ראשונה  – ועורכי הדין המבינים עניין, מכירים את השופטים הדוגלים בגישה זו. ויודעים כיצד לנסות ולהימנע ממנה.

אגב, החוק מדבר על תקופת מאסר של 2 שנים ופסילה מינימלית של 3 חודשים למורשעים בעבירה זו – לא פשוט.

מי שנתפס בעבירה זו מוטב וייגש באופן מידי להתייעץ עם עורך דין תעבורה על מנת שיוכל להתכונן לדיון כנדרש.

נהיגה ללא רישיון נהיגה כאשר רישיון הנהיגה אינו בתוקף:

במצב זה לנהג היה בשלב כלשהו רישיון נהיגה, אולם במועד ביצוע בעבירה האמורה הרישיון אינו תקף.

כמובן שחומרת העבירה תלויה במספר משתנים ובעיקר במשך הפקיעה של רישיון הנהיגה:

 • נהיגה שלא חלפו 6 חודשים מיום פקיעת הרישיון  –קנס של 250 ₪  ונקודות רישוי.
 • נהיגה שהרישיון פקע מעל 6 חודשים ועד שנתיים –קנס 750 ₪  ונקודות רישוי.
 • נהיגה שהרישיון פקע מעל שנתיים – הזמנה לבית המשפט לתעבורה ונקודות רישוי ובית המשפט יוכל להעניש את הנהג על פי שיקוליו.

יש כמובן הבדל בענישה באם מדובר באי חידוש טכני או בבעיה מהותית יותר, ועורך דין תעבורה יוכל לייצג את הנהג או הנהגת על מנת להציג את נסיבות המקרה לטובתם בבית המשפט.

נהיגה ללא רישיון מתאים:

אם נהג נוהג בכלי רכב מסוג מסוים, אך רישיון נהיגתו התקף הוא בכלל לסוג אחר, הוא ימצא עצמו עומד לדין באישום של נהיגה ברכב שלא בהתאם לתנאי רישיון – וגם דין עבירה זו לפסילה לא קצרה.

דוגמה נפוצה לעבירה זו, הנה נהיגה ברכב פרטי המצריך רישיון B, כאשר כל מה שיש לנהג הוא רישיון לנהוג על אופנוע נניח A1.

אבל אפילו מעבר לכך, לעיתים גם בתוך סוג רכב עצמו בהרי ישנם הבדלים שבגינם נהגים עומדים לדין. למשל נהג משאית האוחז ברישיון  C נתפס כשהוא נוהג במשאית שלה צריך רישיון E. ורוכב אופנוע שמחזיק רישיון A1  מחליט לנסות לרכב על אופנוע כבד ללא רישיון A, ולרוע מזלו המשטרה עוצרת אותו.

בתי המשפט לתעבורה רואים זאת בחומרה רבה, נכון במקרה זה לנהג יש מושג בכללי הדרך, אך אין לו רישיון כנדרש והענישה מחמירה ביותר ויכולה להגיע במצבי קיצון לכדי מאסר בפועל, אם כי הדבר כאמור תלוי בנסיבות וניתן לצאת מזה אף ללא פסילה כלל, שוב תלוי בהכנה ובייצג הנאות וכמובן…בשופט. 

מה דינו של נהג האוחז ברישיון נהיגה תקף, אך לא של מדינת ישראל ?

שאלה זו חוזרת ונשנית, על יד עולים חדשים, עובדים זרים, ואף תיירים כאלו אחרים.  תקנות התעבורה מבארות את הנושא:

תקנה 567:

א: מי שאינו תושב ישראל ואינו תושב אזור … ובידו רישיון נהיגה זר בר תוקף, יראו אותו כבעל רישיון נהיגה בר תוקף בישראל בדרגה המקבילה לדרגת רישיון הנהיגה שלו, אם נתקיימו בו כל אלה:

(1)   תנאי הגיל …;

(1א) הוא אינו פסול מלקבל רישיון נהיגה בישראל, ואם יש לו רישיון נהיגה …על פי הפקודה – הוא אינו פסול מלהחזיק בו;

(2)   אם הוא נוהג רכב כאמור –

(א)   בתקנות 176 עד 181  ( בגדול רישיון (A B C1– ששהותו בישראל, מיום כניסתו האחרונה, אינה עולה על שנה;

(ב)   בתקנות 182 עד 185  (בגדול רישיון C C+E D)) – ששהותו בישראל, מיום כניסתו האחרונה, אינה עולה על שלושה חודשים.

 לעניין תקנה זו, “כניסתו האחרונה” – כניסתו האחרונה לישראל שברצוף לפניה שהה מחוץ לישראל שלושה חודשים רצופים לפחות.

ואם מדובר רישיון נהיגה לתושב ישראל ששהה מחוץ לישראל:

תקנה 567 א:

תושב ישראל אשר שהה מחוץ לישראל במשך תקופה של שנה רצופה אחת לפחות, בשנתיים שלפני יום כניסתו האחרונה לישראל, ובידו רישיון נהיגה זר בר-תוקף, יראו אותו כבעל רישיון נהיגה בר-תוקף בישראל, ברכב המתאים לדרגת רישיון הנהיגה הזר שלו, בתנאים האמורים בפסקאות (1) ו-(1א) שבתקנה 567(א), למשך שנה אחת מיום כניסתו האחרונה לישראל.

והכוונה בכניסתו האחרונה לישראל – שלפניה הוא שהה מחוץ לישראל תקופה של 14 ימים רצופים.

מהו העונש על נהיגה ללא רישיון נהיגה – טיפ חשוב ביותר:

במקרה של נהיגה ברכב ללא רישיון נהיגה תקף, גם אם  שולם ביטוח, חברות הביטוח יסרבו לפצות במקרה של תאונה .  

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים למשל מגביל את זכאותם של נפגעים לקבלת פיצויים. על פי החוק, אדם הנוהג ברכב ללא רישיון מתאים, לא יהיה זכאי לפיצויים, זאת למעט אם הרישיון פקע מחמת אי תשלום אגרה, או מחמת הגבלה שהוטלה לפי חוק ההוצאה לפועל. 

בכל מקרה, טוב יעשה כל נהג פוטנציאלי, שאינו אוחז ברישיון נהיגה, ויחשוב טוב טוב על ההוצאה הכספית הגדולה והשוקת השבורה מולה ימצא עצמו במקרה של תאונה בשעה שאינו מכוסה בפוליסת ביטוח תקפה ומלאה.

לסיכום, כיצד עורך דין יכול לסייע למי שמפר את הוראות החוק ונוהג ללא רישיון נהיגה ?

לעורך הדין  בעבירות נהיגה ללא רישיון תפקיד חשוב ביותר והוא לא רק להציג את נסיבות העבירה ואת נסיבות הנאשם לפני בית המשפט. אלא גם לדאוג במידת האפשר שהנהג יגיע לדיון כאשר הוא מוכן לדיון ולהופעה בפני התביעה ובית המשפט תוך חתירה להסדר שלא יפגע באפשרות הנהיגה של הנאשם.

במקרים בהם השוטר לא עשה עבודתו נאמנה למשל מבחינת זיהוי הנהג או רישום העבירה – יתכן אף שהנאשם ימצא עצמו זכאי מעבירה למרות שלכאורה נהג אף נהג ללא רישיון.

אישית,  טיפלתי וייצגתי במקרים רבים של נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף, ייעצתי לנהגים כנדרש כיצד להופיע בבית המשפט כיצד  לחדש ולשמור רישיון נהיגתם במטרה לסייע למשפחתם ופרנסתם.

הענישה במקרים של נהיגה ללא רישיון נהיגה, אינה מקילה ואף מחמירה, ויש בה כדי לסכן את חופש התנועה ואף חירותו של האדם ולכן פניה לעורך דין שמתמחה בתחום הנה חיונית להגנת הנהג בבית המשפט.

עורך דין אלי אנושי, שופט תעבורה בדימוס שומר על רישיון הנהיגה:

עו”ד אלי אנושי, הוא עורך דין תעבורה ושופט בדימוס, בעל ניסיון רב בשמירה על נהגים במקרים של נהיגה ללא רישיון נהיגה. הוא מעניק ליווי וסיוע משפטי לנהגים העומדים לדין בעבירות תעבורה חמורות. התייעצות עמו יכולה לסייע רבות בהפחתת העונש ולעיתים קרובות אף בזיכוי הנאשם.

 

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; אין בו טענה לייצוג הנאשם, כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.

  שתפו
  Share on facebook
  Facebook
  Share on twitter
  Twitter

  מאמרים אחרונים מהבלוג

  כתב אישום תעבורה

  כתב אישום תעבורה

  כתב אישום תעבורה: כתב אישום תעבורה זה יכול לקרות לכל אחד מאתנו, אל תחשבו שלי זה לא יקרה. תאונת דרכים, או נהיגה בשכרות או כל

  למאמר המלא
  עורך דין תעבורה מומלץ

  עורך דין תעבורה מומלץ

  עורך דין תעבורה מומלץ עורך דין תעבורה מומלץ מאת עו”ד אלי אנושי שופט תעבורה בדימוס. מבוא: עורך דין תעבורה מומלץ הוא משאלת הלב של מי

  למאמר המלא