עו"ד אלי אנושי שופט תעבורה בדימוס

RussiaUSA

יצירת קשר

רחוב הכישור 47, חולון

א' - ה' 8:00 - 20:00 סופ"ש בתיאום מראש

חייג עכשיו: 0505738228

עקבו אחריי

נהיגה ללא רישיון נהיגה

צילום רישיון נהיגה

נהיגה ללא רישיון נהיגה ומה העונשה

מאמרי זה  יעסוק בשאלה מהו העונש על העבירה והענישה הצפויה לאדם הנהג ללא רישיון נהיגה. תוך התיחסות לסוגי הנהיגה ללא רשיון, נהיגה ללא רשיון כלל, נהיגה עם רשיון שלא חודש וכו') וכמובן בדגש על החשיבות של עורך דין היכול להפחית או לבטל את האישום. 

יש יותר מאחד?

נהיגה ללא רישיון הנה עבירה חמורה ביותר וכך גם מתייחס אליה החוק. 

סעיף 10 לפקודת התעבורה, שכותרתו איסור לנהוג בלי רישיון נהיגה, קובע שלא ינהג אדם ברכב מנועי אלא אם הוא בעל רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב ולא ינהג אדם ברכב אלא בהתאם לתנאי הרישיון. כן כולל הסעיף גם איסור על בעל הרכב או מי שהשליטה ברכב בידו להרשות למי שאינו מחזיק רישיון נהיגה כנדרש.

בפועל כולל החוק מספר איסורים והם נהיגה ללא רישיון נהיגה כלל, נהיגה  כאשר הרישיון לא בתוקף, נהיגה ללא רישיון מתאים לסוג הרכב ונהיגה בניגוד לתנאי הרישיון.

ללא רישיון נהיגה כלל:

נהיגה כאשר מעולם לא הוצא רישיון נהיגה הינה מהעבירות החמורות ביותר שבחוק. 

בתי המשפט קבעו והחליטו אין ספור פעמים שמי שנוהג כאשר מעולם לא הוציא רישיון נהיגה, מעיד על עצמו כי הוא מזלזל בדרישות הבסיסיות ביותר שביסוד חוקי התעבורה.

יתרה מזו, אדם זה הנוהג ללא רישיון נהיגה,  לרוב אינו בקיא בחוקי התנועה ובאופן הפעלת הרכב, בכך יש כדי להוות סיכון ממשי ומידי לציבור משתמשי הדרך. בעקבות זו חומרתה של העבירה מצדיקה הטלת עונש מאסר בפועל גם כאשר מדובר בעבירה ראשונה  – ועורכי הדין המבינים עניין, מכירים את השופטים הדוגלים בגישה זו. ויודעים כיצד לנסות ולהימנע ממנה.

אגב, החוק מדבר על תקופת מאסר של 2 שנים ופסילה מינימלית של 3 חודשים למורשעים בעבירה זו – לא פשוט.

מי שנתפס בעבירה זו מוטב וייגש באופן מידי להתייעץ עם עורך דין תעבורה על מנת שיוכל להתכונן לדיון כנדרש.

ללא רישיון נהיגה כאשר רישיון הנהיגה אינו בתוקף:

במצב זה לנהג היה בשלב כלשהו רישיון נהיגה, אולם במועד ביצוע בעבירה האמורה הרישיון אינו תקף.

כמובן שחומרת העבירה תלויה במספר משתנים ובעיקר במשך הפקיעה של רישיון הנהיגה:

 • נהיגה שלא חלפו 6 חודשים מיום פקיעת הרישיון  –קנס של 250 ₪  ונקודות רישוי.
 • נהיגה שהרישיון פקע מעל 6 חודשים ועד שנתיים –קנס 750 ₪  ונקודות רישוי.
 • נהיגה שהרישיון פקע מעל שנתיים – הזמנה לבית המשפט לתעבורה ונקודות רישוי ובית המשפט יוכל להעניש את הנהג על פי שיקוליו.

יש כמובן הבדל בענישה באם מדובר באי חידוש טכני או בבעיה מהותית יותר, ועורך דין תעבורה יוכל לייצג את הנהג או הנהגת על מנת להציג את נסיבות המקרה לטובתם בבית המשפט.

ללא רישיון מתאים:

אם נהג נוהג בכלי רכב מסוג מסוים, אך רישיון נהיגתו התקף הוא בכלל לסוג אחר, הוא ימצא עצמו עומד לדין באישום של נהיגה ברכב שלא בהתאם לתנאי רישיון – וגם דין עבירה זו לפסילה לא קצרה.

דוגמה נפוצה לעבירה זו, הנה נהיגה ברכב פרטי המצריך רישיון B, כאשר כל מה שיש לנהג הוא רישיון לנהוג על אופנוע נניח A1.

אבל אפילו מעבר לכך, לעיתים גם בתוך סוג רכב עצמו בהרי ישנם הבדלים שבגינם נהגים עומדים לדין. למשל נהג משאית האוחז ברישיון  C נתפס כשהוא נוהג במשאית שלה צריך רישיון E. ורוכב אופנוע שמחזיק רישיון A1  מחליט לנסות לרכב על אופנוע כבד ללא רישיון A, ולרוע מזלו המשטרה עוצרת אותו.

בתי המשפט לתעבורה רואים זאת בחומרה רבה, נכון במקרה זה לנהג יש מושג בכללי הדרך, אך אין לו רישיון כנדרש והענישה מחמירה ביותר ויכולה להגיע במצבי קיצון לכדי מאסר בפועל, אם כי הדבר כאמור תלוי בנסיבות וניתן לצאת מזה אף ללא פסילה כלל, שוב תלוי בהכנה ובייצג הנאות וכמובן…בשופט. 

מה דינו של נהג האוחז ברישיון נהיגה תקף, אך לא של מדינת ישראל ?

שאלה זו חוזרת ונשנית, על יד עולים חדשים, עובדים זרים, ואף תיירים כאלו אחרים.  תקנות התעבורה מבארות את הנושא:

תקנה 567:

א: מי שאינו תושב ישראל ואינו תושב אזור … ובידו רישיון נהיגה זר בר תוקף, יראו אותו כבעל רישיון נהיגה בר תוקף בישראל בדרגה המקבילה לדרגת רישיון הנהיגה שלו, אם נתקיימו בו כל אלה:

(1)   תנאי הגיל …;

(1א) הוא אינו פסול מלקבל רישיון נהיגה בישראל, ואם יש לו רישיון נהיגה …על פי הפקודה – הוא אינו פסול מלהחזיק בו;

(2)   אם הוא נוהג רכב כאמור –

(א)   בתקנות 176 עד 181  ( בגדול רישיון (A B C1– ששהותו בישראל, מיום כניסתו האחרונה, אינה עולה על שנה;

(ב)   בתקנות 182 עד 185  (בגדול רישיון C C+E D)) – ששהותו בישראל, מיום כניסתו האחרונה, אינה עולה על שלושה חודשים.

 לעניין תקנה זו, "כניסתו האחרונה" – כניסתו האחרונה לישראל שברצוף לפניה שהה מחוץ לישראל שלושה חודשים רצופים לפחות.

ואם מדובר רישיון נהיגה לתושב ישראל ששהה מחוץ לישראל:

תקנה 567 א:

תושב ישראל אשר שהה מחוץ לישראל במשך תקופה של שנה רצופה אחת לפחות, בשנתיים שלפני יום כניסתו האחרונה לישראל, ובידו רישיון נהיגה זר בר-תוקף, יראו אותו כבעל רישיון נהיגה בר-תוקף בישראל, ברכב המתאים לדרגת רישיון הנהיגה הזר שלו, בתנאים האמורים בפסקאות (1) ו-(1א) שבתקנה 567(א), למשך שנה אחת מיום כניסתו האחרונה לישראל.

והכוונה בכניסתו האחרונה לישראל – שלפניה הוא שהה מחוץ לישראל תקופה של 14 ימים רצופים.

מהו העונש ? – טיפ חשוב ביותר:

במקרה של נהיגה ברכב ללא רישיון נהיגה תקף, גם אם  שולם ביטוח, חברות הביטוח יסרבו לפצות במקרה של תאונה .  

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים למשל מגביל את זכאותם של נפגעים לקבלת פיצויים. על פי החוק, אדם הנוהג ברכב ללא רישיון מתאים, לא יהיה זכאי לפיצויים, זאת למעט אם הרישיון פקע מחמת אי תשלום אגרה, או מחמת הגבלה שהוטלה לפי חוק ההוצאה לפועל. 

בכל מקרה, טוב יעשה כל נהג פוטנציאלי, שאינו אוחז ברישיון נהיגה, ויחשוב טוב טוב על ההוצאה הכספית הגדולה והשוקת השבורה מולה ימצא עצמו במקרה של תאונה בשעה שאינו מכוסה בפוליסת ביטוח תקפה ומלאה.

דוגמה לזיכוי אפשרי בעבירה זו:

אני מחודה, זה זיכוי מוזר ונדיר אבל הוא קרה בבית המשפט לתעבורה מחוז תל אביב.

כנגד הנהג הוגש כתב אישום בין היתר בגין נהיגה ללא רישיון נהגה תקף. טענת ההגנה של הנהג היתה פשוטה.

לאחר שלא הצליח לבטל גזר דין שבו נפסל רישיון נהיגתו בעבר, פנה לעורך דין, מוכר וידוע, שילם לו והנה עורך הדין מסר לו לאחר זמן כי הוגש ערעור נוסף שהצליח והנה ניתן לקבל רישיון בדואר רשמי של משרד הרישוי.

הרישיון התקבל הנהג נהג ולתדהמתו נעצר על ידי המשטרה בטענה שנהג ללא רישיון ואפילו בפסילה ועוד… .

בעדות נציגת משרד הרישוי שנשמעה בדיון, התברר כי אכן דווחה הפסילה למשרד הרישוי, אולם יחד אם זאת התבקש רישיון חדש טרם מועד תחילת הפסילה בפועל, וזה הרישיון אשר נשלח לנהג.

לאחר כניסת הפסילה לתוקפה שולם תוקף הרישיון על ידי אלמוני, והופקד רישיון נהגה כנראה קודם. כך שנוצר מצג שווא שהרישיון החדש הוא רישיון שהתקבל לאחר ביטול הפסילה.

אומנם מי שביצע מהלכים אלו של מצג השווא, לא העיד בבית המשפט ולא אישר טענות אלו. אך הנאשם מיד לאחר שנעצר מסר את שמו ופרט לגבי "תמימות" דרכו הנושא.

עוד התברר בפני בית המשפט כי אותו עורך דין ששמו עלה כגורם לפרשה, עתיר הרשעות בתחום הזיוף והמרמה ואף מרצה עונשי מאסר.

במצב עניינים זה החליט בית המשפט להכיר בהגנת הנאשם כהגנה בגין טעות במצב הדברים. כאשר מדובר בטעות סבירה ביותר.

הנאשם הצליח לעורר ספק שמא הוטעה לחשוב כי הפסילה בוטלה באמצעות פעולה משפטית של עורך דין שגרמה לחידוש רישיון נהיגתו כחוק.

לאור האמור זוכה הנאשם.

לסיכום, כיצד עורך דין יכול לסייע למי שמפר את הוראות החוק ונוהג ללא רישיון נהיגה ?

לעורך הדין  בעבירות נהיגה ללא רישיון תפקיד חשוב ביותר והוא לא רק להציג את נסיבות העבירה ואת נסיבות הנאשם לפני בית המשפט. אלא גם לדאוג במידת האפשר שהנהג יגיע לדיון כאשר הוא מוכן לדיון ולהופעה בפני התביעה ובית המשפט תוך חתירה להסדר שלא יפגע באפשרות הנהיגה של הנאשם.

במקרים בהם השוטר לא עשה עבודתו נאמנה למשל מבחינת זיהוי הנהג או רישום העבירה – יתכן אף שהנאשם ימצא עצמו זכאי מעבירה למרות שלכאורה נהג אף נהג ללא רישיון.

אישית,  טיפלתי וייצגתי במקרים רבים של נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף, ייעצתי לנהגים כנדרש כיצד להופיע בבית המשפט כיצד  לחדש ולשמור רישיון נהיגתם במטרה לסייע למשפחתם ופרנסתם.

הענישה במקרים של נהיגה ללא רישיון נהיגה, אינה מקילה ואף מחמירה, ויש בה כדי לסכן את חופש התנועה ואף חירותו של האדם ולכן פניה לעורך דין שמתמחה בתחום הנה חיונית להגנת הנהג בבית המשפט.

עורך דין אלי אנושי, שופט תעבורה בדימוס שומר על רישיון הנהיגה:

עו"ד אלי אנושי, הוא עורך דין תעבורה ושופט בדימוס, בעל ניסיון רב בשמירה על נהגים במקרים של נהיגה ללא רישיון נהיגה. הוא מעניק ליווי וסיוע משפטי לנהגים העומדים לדין בעבירות תעבורה חמורות. התייעצות עמו יכולה לסייע רבות בהפחתת העונש ולעיתים קרובות אף בזיכוי הנאשם.

 

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; אין בו טענה לייצוג הנאשם, כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.

  שתפו
  Facebook
  Twitter

  מאמרים אחרונים מהבלוג

  נהג חדש עבירות תנועה

  נהג חדש עבירות תנועה

  נהג חדש עבירות תנועה. האמת די "מבאס" להתחיל כך את הדרך על הכביש, רק קיבלתם רישיון נהיגה וכבר צריך להתחיל להטיף לכם להיזהר. אבל אין

  למאמר המלא
  דוח טלפון

  דוח טלפון

  דוח טלפון דוח טלפון, שאלה שחוזרת כמעט כל יום לגבי דוח טלפון. מה מותר ואסור עם המכשיר הזה ומה עם ניקוד ? אז בואו לקרוא

  למאמר המלא
  דוח נכים

  דוח נכים

  דוח נכים: דוח נכים הוא דוח אותו מקבל נהג או נהגת שיחנו שלא כדין בחניית נכים. במאמר זה אענה על שאלות לגבי קבלת דוח נכים.

  למאמר המלא
  כתב אישום תעבורה

  כתב אישום תעבורה

  כתב אישום תעבורה: כתב אישום תעבורה זה יכול לקרות לכל אחד מאתנו, אל תחשבו שלי זה לא יקרה. תאונת דרכים, או נהיגה בשכרות או כל

  למאמר המלא
  Mark Feller
  Mark Feller

   מתוך 106 המלצות

  google
  Mark Feller
  23 ביוני 2022

  עו"ד אנושי היה מרצה שלי בקורס, אדם ישר, הגון ומקצועי. בשביל אלי כל לקוח הוא חשוב, לא משנה מה גודל התיק אתם תקבלו יחס אישי ויצוג הולם. תודה!

  google
  Liat Keidar
  20 ביוני 2022

  אלי טיפל במקרה של אמא שלי באדיבות ובמקצועיות רבה, במידה ונתקלים במצב שצריך עו"ד לתעבורה, הוא האיש המתאים 🙂

  google
  moran bardugo
  19 ביוני 2022

  תודה רבה על השרות המקצועי והמסור

  google
  Dmitriy Spektor
  9 ביוני 2022

  Самый лучший адвокат, что я когда-либо встречал!

  google
  Matan Orr
  2 ביוני 2022

  עו"ד אנושי הינו עו"ד תעבורה משקיען ותותח בקיא בכל רזי החוק קשוב, אמפטי ומעניק יחס אישי לאורך כל התהליך עו"ד אנושי יודע לגרום לתיק שנראה אבוד להסתיים כסיפור הצלחה ממליץ בחום

  google
  Raya Romanenco
  1 ביוני 2022

  המון תודה על העזרה המקצועית וההישיגים הטובים אמליץ בחום על שירותיך לכל דורש

  google
  נסי אלישע
  12 במאי 2022

  התקשרתי להיוועץ בשרותיו של עו"ד אלי אנושי וקיבלתי יעוץ אנושי יוצא מגדר הרגיל.ואני בהחלט ממליץ על שירותיו ומיומנתו.תודה רבה ניסים חולון

  google
  Udi Oz
  27 באפריל 2022

  עורך דין סופר מקצועי ויחס אישי מדהים

  google
  Tom Robinson
  5 באפריל 2022

  אין מילים. עו"ד אלי אנושי הוא אדם הגון, נחמד וסבלני. עו"ד פשוט מצויין, מומלץ בחום רב!

  google
  Rotem Harel
  28 במרץ 2022

  עו״ד אנושי מקצועי בעבודתו - ייצג אוצי באופן מצוין.

  google
  מיכל מור
  23 במרץ 2022

  עו"ד אלי אנושי כשמו כן הוא! אליהו קודם כל בן אדם !! מתנות רבות קיבל מבורא עולם בעל מידות טובות שאזכיר רק חלקן: אנושי! נעים הליכות חן חסד כישרוני חכם ומיוחד עשה מירב מאמצים עבורי ובזכות כך לא נשלל רשיוני אפילו ליום אחד..תודה אלי

  google
  ירדן חזאי
  14 בפברואר 2022

  מענה מהיר מאוד, שירות מקצועי ועזר מאוד

  google
  יוסף ישר
  8 בפברואר 2022

  ממליצה בחום. עורך דין מהסוג שלא רואים הרבה: נחמד, זמין , מרגיע והכי חשוב מקצועי. התוצאות שעו'ד אלי אנושי השיג בתיק שלי היו טובות הרבה מהמצופה.

  google
  ברק כהן
  31 בינואר 2022

  לאחר חפירות ברשת הבנתי שהוא היחיד שיציל אותי ולא טעיתי מרוצה מאוד מהשרות היחס ההסבר והתוצאה תודה רבה על הכל אין ספק שהשרות שלך שווה כל שקל

  google
  Poleg Gal
  20 בדצמבר 2021

  פניתי לעו"ד אלי אנושי בהקשר לדו"ח תעבורה על מהירות מופרזת. קיבלתי יעוץ וטיפול מול מערכת בית המשפט מקצועי ביותר ויחס "אנושי" מאוד :). תיק נסגר לשביות רצוני.