עו"ד אלי אנושי שופט תעבורה בדימוס

RussiaUSA

יצירת קשר

רחוב הכישור 47, חולון

א' - ה' 8:00 - 20:00 סופ"ש בתיאום מראש

חייג עכשיו: 0505738228

עקבו אחריי

תאונת פגע וברח – כל מה שרציתם לדעת

פגע וברח- צילום רכבים נוסעים

תאונת פגע וברח – מבוא:

פגע וברח מאמר זה יסקור את משמעות המושג תאונת פגע וברח, כיצד החוק מתייחס לתאונות פגע וברח, האם יש קשר בין האישום בתאונה והתנהגות הנהג לאחריה, מה אמור הנוסע לעשות במקרה שהיה מעורב בתאונה, מה היחס והענישה של בתי המשפט לנושא הפגע וברח. וכמובן, כיצד יכול עורך דין שמומחה לענייני התעבורה כעו”ד אלי אנושי, שופט תעבורה בדימוס, לסייע לנהג הנאשם בעבירת פגע וברח.

תאונת פגע וברח – משמעות המושג והחוק:

פגע וברח הוא למעשה מושג עממי כולל ונפוץ לעבירות עזיבת מקום תאונה ללא השארת פרטים, שהיא עבירה “קלה” יותר והפקרה שהיא העבירה החמורה ממנה.

כולנו שמענו על תאונות קשות של פגע וברח והפקרה, כמו זו שבה נהרג שנאור חשין, בנו של שופט בית המשפט העליון, או פרשת לי זיתוני שבמהלכה נמלטו הדורסים לצרפת. אך חשוב לזכור שמרבית האירועים המכונים פגע וברח אינם כה דרמטיים, וכי חשוב להבין את דרישות החוק במקרה של תאונה עם או בלי נפגעים.

חובות נהג המעורב בתאונת דרכים:

חובות הנהג שהיה מעורב בתאונת דרכים מצוינים בתקנות התעבורה, תקנה 144, קובעת בין היתר שנוהג רכב המעורב בתאונה שכתוצאה ממנה נהרג אדם או נפגע, יעצור מיד את הרכב במקום התאונה ולא יזיזנו ממקומו אלא אם יש הכרח להשתמש ברכב לצורך פינוי והצלה או אם שוטר אישר את הדבר.

בהתאם לנסיבות יגיש לכל אדם שנפגע בתאונה עזרה יזעיק למקום התאונה את שירותי ההצלה הנחוצים, וימתין ליד הנפגע עד להגעתם.

כמו כן ימסור הנהג, לשוטר, או לאדם שנפגע או לנוהג רכב אחר המעורב באותה תאונה, או לכל נוסע או אדם שהיה בחברתו של הנפגע, את שמו ומענו, את מספר רשיון הנהיגה ומספר הרישום של הרכב שהוא נוהג בו ושם בעליו ומענו, ויציג לפי דרישתם את תעודת הביטוח ואף יאפשר לצלם אותם או להעתיק מהם. ויודיע מהר ככל האפשר למשטרה הקרובה למקום התאונה על אירועה, תוף פירוט נסיבותיה.

הנה כי כן, החוק מפרט במדויק מה חובות הנהג בזמן תאונה.  

ומה חובות הנהג בתאונת דרכים ללא נפגעים ?

החוק לא שקט בנקודה זו, ותקנות התעבורה מפרטות מה יעשה נהג גם בתאונה שבה לא נפגע איש, אך נגרם נזק, כאן מדובר בתקנה 145 לתקנות התעבורה שבין היתר קובעת, שנהג רכב המעורב בתאונה או בפגיעה ברכב אחר, או ברכוש אחר, גם אם אינו רכב, ונגרם נזק, ימסור בו במקום לנהג הרכב האחר או לבעל הרכוש או לממונה עליו או לשוטר שהזדמן למקום את פרטיו, כולל תעודת ביטוח ופרטים נוספים לזיהוי הנהג והרכב.

במצב בו, כלי הרכב המעורבים בתאונה או בפגיעה יכולים לגרום הפרעה לתנועה, ניתן קודם למסירת הפרטים לפנות את הכביש.

גם במקרה שבו הפגיעה הייתה ברכב חונה, ללא בעלים, יש להשאיר פרטים כאמור במקום בולט על הרכב או הרכוש שניזוק ולהודיע על כך למשטרה תוך 24 שעות.

הפקרה, הסעיפים החמורים וענישה הכבדה של תאונות פגע וברח:

אלו החובות, ואתם בטח שואלים את עצמם, היכן הענישה המפחידה ששמענו עליה כל כך, ובכן היא קיימת בפקודת התעבורה בסעיף 64א, על שלושת חלקיו – העוסקים בעבירת ההפקרה.

(א)  נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם, אשר היה עליו לדעת כי בתאונה נפגע אדם או עשוי היה להיפגע אדם, ולא עצר במקום התאונה, או קרוב לו ככל האפשר, כדי לעמוד על תוצאות התאונה ולהזעיק עזרה, דינו – מאסר שלוש שנים.

(ב)  נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם, ולא עצר במקום התאונה, או קרוב לו ככל האפשר, כדי לעמוד על תוצאות התאונה, או עצר כאמור ולא הזעיק עזרה, דינו – מאסר שבע שנים.

(ג)   נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נגרמה לאדם חבלה חמורה או שבה נהרג אדם, ולא עצר או לא הזעיק עזרה כאמור בסעיף קטן (ב), דינו – מאסר 14 שנים.

חשוב לשים לב, שעל פי ניסוח החוק, אין קשר בין האשמה בתאונה לאשמה בהפקרה.

מה פירוש הזעיק עזרה ? 

הושטת עזרה מתאימה בהתאם לנסיבות המקרה ולמקום התאונה, למשל להזעיק את גופי ההצלה הנחוצים למקום התאונה, להמתין ליד הנפגע עד הגעתם, לדאוג למניעת כל נזק נוסף לנפגע ככל יכולתו ולהגיש לנפגע סיוע ככל שיכול, על פי הכשרתו.

פגע וברח, ומה דינו של נוסע ברכב שאינו הנהג במקרה זה:

נוסע ברכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם חייב להתקשר לגופי ההצלה הנחוצים ולהזעיק אותם למקום התאונה, בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, אלא אם כן נוהג הרכב עצר והזעיק עזרה.

אם לא יעשה  דינו – מחצית העונש הקבוע לפי העניין; אולם, חשוב לציין, הוראות סעיף זה לא יחולו על קטין שטרם מלאו לו 16 שנים.

אין ספק שבעבירת פגע וברח מדובר בענישה חמורה ביותר. אשר יעודה לפי דברי ההסבר שניתן להצעת החוק המקורי ברורה ביותר, להרתיע עבריינים בכוח, להעמידם על חומרת עבירת פגע וברח, הפקרה ולהגביר את המערכה נגד תאונות הדרכים. שלא לדבר על המעשה המכוער, האנטי חברתי בעליל של הפקרת אדם פצוע המתגולל בדמו בדרך.

הקשר המשפטי בין תקנה 144 לתקנות התעבורה לסעיף 64א לפקודת התעבורה ?

האבחנה המשפטית בין תקנה 144 לתקנות התעבורה לבין על סעיף 64א לפקודת התעבורה אינה פשוטה על פניה וכרוכה במדיניות התביעה ופרשנות החוק והיחס בין הסעיפים. ואין זה המקום לדיון מעמיק בה, אבל כבר נקבע למשל בהנחיות הפרקליטות כי במקרה בו הנאשם לא היה מודע לפגיעה לא בכוח ולא בפועל כמו בעבירת ההפקרה לפי סעיף 64א, ניתן להסתפק בהעמדה לדין לפי תקנה 144. 

יש לתת את הדעת למכלול נסיבות ביצוע העבירה ובין השאר לנסיבות האירוע, לחומרת הפגיעה, לאופי ההפקרה, למשכה, להתנהלות “המפקיר” בשעת התאונה ולאחר עזיבתו את מקום התאונה, למידת הפרת החובות שהוטלו על הנהג כמעורב בתאונה עם נפגעים, לביצוען של עבירות נוספות ולמידת שיתוף הפעולה עם גורמי האכיפה. 

במילים אחרות, סעיף 64א דורש הוכחת מחשבה פלילית, כידיעה אודות הנפגע ואי הושטת עזרה. במקרה זה, המחוקק רואה זאת לחומרה, ומעניש ביד קשה. בתקנה 144 לא מתקיים היסוד הנפשי של מחשבה פלילית או לחילופין לא ניתן להוכיח מחשבה פלילית, ולפיכך הענישה בנה קלה יותר, אך עדין מדובר בפסילת רישיון נהיגה.

לדוגמה, אם  ההפקרה ארעה בשל איבוד עשתונות רגעי תוך שהנהג התעשת תוך דקות ספורות, שב לזירת התאונה לצורך הושטת עזרה ופעל בהתאם לשאר חובותיו על פי דין ולא נגרם כל נזק ממשי לנפגע בשל ההפקרה, לרוב התובע יעמיד לדין את הנהג לפי תקנה 144 בלבד, או יבחר שלא להעמיד לדין כלל בסעיפים אלו  – תלוי נסיבות.

סבוך ? מכאן ברור לחלוטין מדוע יש להיעזר באופן מידי בעורך דין מומחה לתעבורה, כעו”ד אלי אנושי שופט בדימוס. על מנת שתוכל להציג את גרסתך בצורה האופטימלית עבורך הן בשלב החקירה והן בשלב במשפט.

תאונת פגע וברח, דוגמה למקרה של הפקרה ללא אשמה בתאונה:

מדובר בנהג שנכנס לצומת בנהיגה כחוק, במהירות הנכונה, אך הופתע מרוכב אופניים שירד לכביש, ופגע בו. אולם, במקום לעצור מיד, הוא נמלט מהמקום בנסיעה ורק לאחר שבוע נעצר לאחר מאמץ של משטרת ישראל.

לא עזרה לנהג טענת אי אשמה בתאונה, לא עזרה לנהג החרטה שהביע, השופט קבע כי ברור שהנאשם לא תכנן להיות מעורב באירוע ולהפקיר את הנפגע, אך מנגד לא ניתן גם לומר שמדובר בהפקרה רגעית וספונטנית שכן המשטרה היא שחקרה ואיתרה אותו. בית המשפט קבע כי  התנהגות הנהג מלמדת על בחירה מודעת ומכוונת מתוך רצון להתחמק מהתוצאות הכרוכות בעובדת היותו הנהג הפוגע. 

עוד נקבע שהעונש אמור להיות מאסר משמעותי על מנת להרתיע מביצוע העבירה – וכך היה, הבחור נשלח לכלא.

 תאונת פגע וברח – כיצד עורך דין יכול לסייע ?

טוב יעשה כל המעורב בתאונה שיבדוק היטב את תוצאותיה ויפעל כלשון החוק. ואולם אם ימצא עצמו נהג מואשם בעבירה זו עליו למהר להתייעץ עם עו”ד מומחה בתחום התעבורה.

במאמר זה פרטתי את לשון החוק והתקנות, וברור כי עורך דין מומחה בתחום יבחן את אפשרויות רבות בתוך סעיפי החוק, ובהתייחס לנסיבות שיוצגו בשמכם לתביעה ולבית המשפט, יעשה מאמץ להקל את רוע הגזרה.

עורך דין שמומחה בתחום ישקול על פי חומר הראיות בתיק, האם באמת נעשתה הפקרה ?, האם באמת לא הושארו פרטים ? וגם אם כן, האם היו נסיבות שמנעו זאת בזמן אמת.

ההמלצה היא שבכל תאונת דרכים יש לפנות לייעוץ של עורך דין תעבורה מומחה, והמלצה זו תקפה ביתר דגש במקרה של פגע וברח אם או בלי קשר לאשמה בתאונה – כי במקרה זה של האשמה קיצונית יש מצבים שבהם זיכוי אפשרי.

תאונת פגע וברח סיכום:

סיכומו של עניין, פגע וברח היא עבירה חמורה ביותר ולמעשה העונש בגינה עלול לעלות אף על זה של עבירת גרם מוות ברשלנות, על כל הכרוך בכך. ולכן חשוב לזכור שכאשר אדם נאשם בעבירה חמורה כגון אי מסירת פרטים, או פגע וברח, או הפקרה, טוב יעשה אם ימהר להתייעץ עם עו”ד תעבורה, המומחה בתחום, כעו”ד אלי אנושי, שופט תעבורה בדימוס.

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; אין בו טענה לייצוג הנאשם, כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.

  שתפו
  Share on facebook
  Facebook
  Share on twitter
  Twitter

  מאמרים אחרונים מהבלוג

  כתב אישום תעבורה

  כתב אישום תעבורה

  כתב אישום תעבורה: כתב אישום תעבורה זה יכול לקרות לכל אחד מאתנו, אל תחשבו שלי זה לא יקרה. תאונת דרכים, או נהיגה בשכרות או כל

  למאמר המלא
  עורך דין תעבורה מומלץ

  עורך דין תעבורה מומלץ

  עורך דין תעבורה מומלץ עורך דין תעבורה מומלץ מאת עו”ד אלי אנושי שופט תעבורה בדימוס. מבוא: עורך דין תעבורה מומלץ הוא משאלת הלב של מי

  למאמר המלא