נהיגה בפסילה – מה עושים ?

עבירת נהיגה בפסילה סעיף 67 לפקודת התעבורה

מהעבירות החמורות שבפקודת התעבורה, שיש הרואים בה אף עבירה חמורה יותר מגרימת תאונת דרכים. שכן איש אינו מתכנן מראש תאונה, אך בניגוד לכך נהג אמור לדעת שנהיגתו אסורה.

אגב, שמו המלא של הסעיף הינו "נהיגה בזמן פסילה או בניגוד לתנאים" וזו לשונו:

  1. מי שהודע לו שנפסל מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה, וכל עוד הפסילה בתקפה הוא נוהג ברשיון שנהיגתו אסורה בלי רשיון לפי פקודה זו, או מי שנוהג בניגוד לתנאים שנוספו ברשיונו כל עוד הם בתקפם, או מי שהודע לו כי נפסל מהחזיק ברשיון רכב וכל עוד הפסילה בתקפה הוא משתמש באותו רכב או מרשה להשתמש בו, או מי שנהג או הרשה לאחר לנהוג ברכב בניגוד להודעת איסור שימוש או צו איסור שימוש, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס מאה אלף לירות, או שני הענשים כאחד.

יש לשים לב, שלשון הסעיף רחבה ביותר, והוא כולל לא רק נהיגה בפסילה הנפוצה, של נהגים פסולים מלנהוג על ידי בתי המשפט, אלא אפשרויות נוספות וחמורות לא פחות מבחינת הענישה, כגון הפרת תנאי רישיון הנהיגה, ואף הרשות לאחר לנהוג ברכב כאשר יש על הרכב הודעת איסור שימוש או צו בנושא.

החוק מציין מפורשות כי הענישה בנושא הינה חמורה 3 שנות מאסר, שגם אם אינן מושתות על המורשעים בעבירה נהיגה בפסילה, הרי גורמות להכבדת הענישה.

חשוב גם לדעת: נהיגה בשכרות.

נתפסתי נוהג בפסילה מה עושים ?

ברע"פ 6115/06, – מדינת ישראל נ' מוראד אבו –לבן, נפסק כי:

"נדמה כי אין צורך להרחיב אודות החומרה הכרוכה בגין נהיגה בפסילה. בביצוע מעשה כזה מסכן הנהג, שכבר הוכיח בעבר כי חוקי התעבורה אינם נר לרגליו, את שלום הציבור- נהגים והולכי רגל כאחד; הוא מוכיח כי  לא ניתן להרחיק אותו נהג מהכביש כל עוד הדבר תלוי ברצונו הטוב…

על כן נקבע בסעיף 67 של פקודת התעבורה, כי "מי שהודע לו שנפסל מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה וכל עוד הפסילה בתקפה הוא נוהג ברכב שנהיגתו אסורה בלי רישיון לפי פקודה זו… דינו – מאסר שלוש שנים".

ברם, בית המשפט זה חזר והדגיש – ולא רק בעבירות מן הסוג בהן חטא המבקש – כי מלאכת הענישה הינה אינדיבידואלית… . שיקולים נוספים הבאים בחשבון הם הרצון להתמודד עם התופעה של נהיגה בזמן פסילת רישיון, שעל חומרתה הרבה כבר עמדתי, והצורך לשגר מסר ענשי חד וברור כדי להרתיע את ציבור הנהגים… אין דינו של נאשם שלחובתו שורה ארוכה של עבירות תעבורה, ועבירות של נהיגה בזמן פסילה בפרט, כדין מי שנוהג לציית בדרך כלל להוראות החוק".

בהקשר לסעיף זה חשוב לציין גם את חזקת המסירה לעניין נהיגה בפסילה שבחוק סדר הדין הפלילי, הקובעת שנהג מורשע שנפסל מלנהוג, לא יוכל לחמוק מהעבירה בטענה כי כלל לא ידע על הפסילה, גם אם חתימתו אינה מתנוססת על אישור במסירה של גזר הדין שניתן בהעדרו זאת אם נשלחה אליו הודעה על פסילה, שעומדת בדרישות הסעיף. אכן חזקה שניתנת לסתירה, אולם ברור כי נקבעה על מנת להפחית את המוטיבציה של הנאשמים שלא להתייצב בבית המשפט ואחר כך לטעון שלא ידעו על הפסילה.

נהיגה בזמן פסילת רישיון

נתפסתי נוהג בפסילה מה עושים ?

סיכומו של עניין, נהיגה בפסילה היא עבירה חמורה ביותר, שבצידה ענישה מחמירה, חשוב לזכור שכאשר אדם נאשם בעבירה חמורה כגון זו, טוב יעשה אם ימהר להתייעץ עם עו"ד תעבורה, המומחה בתחום.

 מאת: עו"ד אנושי אלי עורך דין תעבורה

 

 אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.

(עו"ד תעבורה, נתפסתי נוהג בפסילה , נתפסתי נוהג בפסילה,  סעיף 67 לפקודת התעבורה,  עו"ד אלי אנושי, נתפסתי נוהג בפסילה )

נהיגה בפסילה